Strategie en Bestuur

Toen Sigrid Hoekstra aantrad als directeur-bestuurder bij het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, had ze een droom over een circulaire organisatie waarin de huurder echt centraal zou staan. ‘We moesten fundamentele keuzes maken: onze missie herijken, vastgoed afstoten en ons personeelsbestand drastisch inkrimpen. We moesten uitvinden hoe we ons, met turbulentie intern en extern, konden ontwikkelen naar een adaptieve en klantgerichte organisatie?’ Tijdens de leergang Strategisch Leiderschap vertelt ze over haar reis en over de leerpunten en de dilemma’s die ze tegenkwam. Altijd met één missie voor ogen: ‘Samen werken aan goed en betaalbaar wonen.’

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 augustus 2018
AOG School of Management

5 juli 2017. Een zonovergoten dag. Alsof het zo moest zijn. De afscheidsreceptie van Romain Rijk als onderwijsbestuurder. Na meer dan 42 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs nam hij afscheid van Carmel, een onderwijsinstelling die meer dan 50 schoollocaties in het voortgezet onderwijs met elkaar verbindt. Het was een bijzondere en inspirerende bijeenkomst die liet zien wat Romain betekent heeft maar vooral wie hij is.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 juli 2017
AOG School of Management

Hoewel voor sommige organisaties een strak en rationeel geleide structuur nog steeds waardevol is, zet de tendens naar minder hiërarchische structuren in organisaties ook in 2017 door. Efficiënter werken en jongere generaties met andere wensen zijn vaak de redenen voor de omslag naar ‘lossere’ structuren.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 27 januari 2017
drs. Maaike Arends, programmaleider Persoonlijk Leiderschap in Transities en casusbegeleider Verandermanagement

Sociaal en organisatiepsychologe Maaike Arends staat voor de kracht van verbinding. ‘Ik geloof erg in de kracht van relaties, de kracht van de groep. Bij verandering en transities heb je elkaar immers nodig en bij elke verandering spelen relaties met anderen een rol.’

Lees meer
Door: Maaike Arends op 25 april 2016
dr.ir. Helmut Kaltenbrunner, kerndocent Leiderschap in Duurzaamheid

Een enthousiaste groep professionals, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, rondde dit voorjaar de eerste editie van de leergang Leiderschap in Duurzaamheid af. Hun visiedocumenten waren gericht op het bevorderen van duurzaamheid in hun eigen praktijk. Binnenkort start ook de tweede editie van de opleiding Leiderschap in Duurzaamheid.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 29 maart 2016

Recent presenteerde minister Bussemaker haar toekomstplannen voor de kunst- en cultuursector. De focus van de minister is om kunstenaars en instellingen in staat te stellen ‘om te gaan met de verandering in de beleving en productie van cultuur in Nederland. Door kwaliteit voorop te stellen, door innovatie en profilering aan te moedigen en door samenwerking te stimuleren.‘ Mooie woorden die doen terugdenken aan de ingrijpende maatregelen die Halbe Zijlstra vier jaar geleden nam om de kunstensector ondernemender en minder subsidieafhankelijk te maken. Hij zette daarmee een transitieproces in de kunsten in gang, dat de hele keten raakte en waar ik in de praktijk van de podiumkunsten in Amsterdam nauw bij betrokken was.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 25 juni 2015

De samenwerking tussen AOG School of Management en de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen was al jaren hecht. Docenten van de faculteit verzorgen colleges tijdens verschillende leergangen en AOG School of Management organiseert op haar beurt het parttime programma MSc BA van FEB. Wijnand Aalderink (1962), directeur Career Services en Corporate Relations van de faculteit ziet een duidelijke overeenkomst. “Net als AOG School of Management zoeken wij de verbinding met de samenleving.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 december 2014
AOG School of Management

Binnen de publieke sector is het leggen van ‘verbindingen’ een steeds vaker aangeroepen ambitie. Veel overheidsorganisaties verbinden zich met de buitenwereld tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen zoals het streven naar een ‘compacte rijksdienst’, het versterken van de economie en het stimuleren van de participatiemaatschappij. Verbinding lijkt een inspirerend mantra te zijn en een toverformule om ingewikkelde vraagstukken te bezweren. Maar wat betekent verbinding in deze context precies en zijn overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en instellingen eigenlijk wel goed met elkaar verbonden? Zijn ze in staat om effectief en duurzaam met elkaar samen te werken?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 04 november 2014

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 168 beoordelingen
8.2
10
op basis van 168 beoordelingen