Samenwerken aan Complexe Opgaven

Ontwikkel een brede visie op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking kunt inrichten en aansturen. Dit doe je niet vanuit een formele machtspositie maar vanuit gelijkwaardigheid.

 • Samenwerken in verbinding
 • Sturen op voortgang zonder formele macht
 • Groeien in persoonlijk leiderschap

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Plan een studieadviesgesprek
samenwerken aan complexe opgaven
Startdatum: 24 april 2025
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen

De opleiding

Voor wie

Als programmadirecteur, projectleider, programmamanager, strategisch adviseur of senior beleidsmedewerker werk je aan maatschappelijke opgaven. Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van complexe projecten, maar realiseert je dat de wederzijdse afhankelijkheid bij opgavegericht werken ook expertise vraagt op het gebied van samenwerken over organisatiegrenzen heen. Je hebt de ambitie om met verschillende stakeholders uit zowel de publieke als private sector gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen te realiseren.

In het kort

Met de leergang Samenwerken aan Complexe Opgaven (voorheen Strategisch Programmamanagement) ontwikkel je een bredere visie op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking kunt inrichten en aansturen, niet vanuit een formele machtspositie maar vanuit gelijkwaardigheid.

Belangen en stakeholders verbinden
Transitievraagstukken zijn complex, omdat de verschillende problemen met elkaar samenhangen en de verschillende stakeholders uiteenlopende oplossingsrichtingen nastreven. Het vraagt een andere benadering om deze vraagstukken aan te kunnen pakken, het vraagt om samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen. Ben jij voldoende toegerust om de vele stakeholders met allemaal hun eigen belangen, drijfveren en ambities te verbinden zonder het ‘hogere gemeenschappelijke doel’ uit het oog te verliezen? In de opleiding komen kennis en inzichten over samenwerken aan maatschappelijke opgaven, organiseren en veranderen, omgevingsmanagement en leiderschap samen. Hiermee ontwikkel je jouw visie op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking inricht en aanstuurt.

Sturen op voortgang zonder formele macht
Wanneer je een beweging of netwerk zonder hiërarchische macht leidt, is het steeds zoeken naar een balans tussen faciliterende en meer sturende kwaliteiten. Je moet regelmatig schakelen tussen verschillende rollen en zult uiteenlopende competenties moeten inzetten. Het ene moment zet je zelf de koers uit, en op andere momenten moet je anderen activeren, oog hebben voor een gedragen besluitvormingsproces of juist nieuwe initiatieven aanjagen. We onderzoeken diverse leiderschapsvisies en instrumenten. Hiermee ontwikkel je jouw leiderschap om een samenwerking te sturen, niet vanuit een formele machtspositie, maar vanuit gelijkwaardigheid.

Na de opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven:

 • Heb je een brede visie ontwikkeld op hoe je een samenwerking met meerdere partijen kunt inrichten.
 • Heb je inzicht in hoe je effectief invulling kunt geven aan een rol als verbindende netwerkleider en weet je verschillende stakeholders te verbinden.
 • Is je persoonlijk leiderschap gegroeid. Dit stelt je in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen vanuit gelijkwaardigheid om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken zonder formele macht.

Meer weten? Kom naar het Proefcollege

Ontdek meer over de opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven. Bekijk wanneer het volgende Proefcollege is.

Onze docenten

Kerndocent

Dr. Ruben van Wendel de Joode

Dr. Ruben van Wendel de Joode is Managing partner bij adviesbureau Common Eye. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek naar virtuele netwerken. Als organisatieadviseur, procesbegeleider en coach richt hij zich op het thema samenwerken over de grenzen van een eigen team, afdeling of organisatie. Voor het succesvol aanpakken van complexe opgaven heeft hij het belang van samenwerken zien toenemen en is een nieuwe rol ontstaan, die van “samenwerker”. Als samenwerker sta je in de frontlinie, je vertegenwoordigt je eigen team en bent cruciaal voor het succesvol aanpakken van complexe opgaven. Hij ziet samenwerken als een professie, niet iets dat je er even bij doet.

Het programma

De opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Complexe problemen in een veranderende wereld

  Maatschappelijke vraagstukken zijn moeilijk te vatten en niet eenduidig op te lossen. Ze hangen samen met andere grote uitdagingen en kunnen niet door een organisatie alleen worden opgelost. Dat maakt dit soort vraagstukken complex en opgavegericht samenwerken noodzakelijk. De verschillende betrokken partijen hebben echter allemaal hun eigen visie en belangen. Ook bestaat er een wederzijdse afhankelijkheid. Hoe komt het dat we steeds vaker te maken hebben met complexe opgaven en hoe gaan we hiermee om?

 2. Netwerkorganisaties en horizontaal leiderschap

  We denken en handelen vaak vanuit korte termijn en eigen belangen. De complexe problemen van tegenwoordig vragen echter om nieuwe manieren van organiseren, een systeeminnovatie. Hierbij handelt ieder individu én elke organisatie actief vanuit maatschappelijke, lange termijn belangen. We verkennen wat de bouwstenen zijn, welke valkuilen deze manier van organiseren met zich meebrengt en hoe horizontale sturing en leiderschap eruitzien in een netwerkomgeving.

 3. Samenwerken en verbinden verder uitgediept

  Samenwerken tussen organisaties gaat niet altijd vloeiend en is een vak op zich. Hoe schep je de juiste condities voor een effectieve samenwerking? De grote uitdaging is om de verschillende partijen op een effectieve manier te verbinden. Maar wat als het spannend wordt? Dan kiest vaak iedereen voor zichzelf. We bekijken hoe je vanuit de mutual gains gedachte op zoek kunt gaan naar een oplossing die voor iedereen goed is.

 4. Programmatisch werken in een nieuwe tijd

  Bij vernieuwing en verandering in of tussen organisaties is het essentieel om verbindingen te creëren en om samen met de belanghebbenden te co-creëren. Een methodische aanpak kan helpen om de juiste dingen op het juiste moment te doen. We schetsen daarom een overzicht van “stromingen” binnen het programmamanagement vak. Wat is een programma en wat zijn de verschillen tussen projecten en programma’s, multi-projecten, portfoliomanagement en processturing? Hoe stel je een programmavisie op? En wat betekent de uitvoering van de visie voor de planning, de mensen en het budget?

 5. Verander- en transitiemanagement

  Een complexe opgave heeft altijd een veranderambitie. Maar hoe pak je de kansenongelijkheid in het onderwijs aan? Hoe houd je zorg voor iedereen bereikbaar? Of hoe realiseer je een klimaatneutraal energiesysteem? Deze maatschappelijke opgaven hebben effect op het hele systeem. Dit vraagt niet alleen om veranderingen binnen een enkele organisatie, maar om het opnieuw inrichten van het gehele systeem. We schetsen de verschillende veranderkundige benaderingen en onderzoeken vanuit welke veranderstrategie een samenwerking kan worden aangevlogen.

 6. De sociale dynamiek van teams: veiligheid en vertrouwen

  Bij nieuwe manieren van organiseren, verandert de machtsverdeling. Er ontstaat een meer gelijkwaardige, wederkerige relatie tussen mensen die op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. We onderzoeken onder andere hoe je de psychologische veiligheid in een team kunt duiden en ontwikkelen. Maar ook hoe de sociale dynamiek werkt van een samenwerking tussen meerdere partijen.

 7. Persoonlijk leiderschap en integratie

  Wil je als leider invloed hebben in transities, dan ontkom je er niet aan ook je eigen denken en handelen onder de loep te nemen. Als je het systeem wilt veranderen, zal je niet alleen tegen het systeem, maar ook tegen jezelf aanbotsen. Je wilt iets gaan doen wat je nooit eerder hebt gedaan. Welke verandering in jouw eigen leiderschap is nodig om samen met verschillende stakeholders gedragen en samenhangende oplossingen te kunnen realiseren?

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij. Bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Proefcollege

Wil jij ontdekken of deze opleiding bij je past? Meld je dan nu aan voor ons gratis proefcollege. Tijdens dit online event maak je kennis met de kerndocent, het programma van de opleiding, ontmoet je gelijkgestemden en hoor je uit eerste hand over de ervaringen van een alumnus. Een laagdrempelige manier om vrijblijvend kennis te maken met de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Samenwerken aan Complexe Opgaven

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt twee geaccrediteerde opleidingen aan, de MBA en de Master. Voor deze leergang worden Permanente Educatie punten / EC’s verdiend die onder de Master Strategy & Leadership vallen. DEze punten worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deze leergang maakt daarmee onderdeel uit van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen je alle praktische informatie geven.

 

SPMT - Anja Laban

Anja Laban over Samenwerken aan Complexe Opgaven

De opleiding heeft mijn gezichtsveld verbreed en me geleerd zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ook de gesprekken met de medestudenten, die allemaal uit andere branches kwamen, leidden tot nieuwe inzichten. Ik kan dingen, die ik eerder in de organisatie voor lief nam, kritischer en breder benaderen. Daarmee voel ik ook een andere verantwoordelijkheid in mijn rol. De opgedane kennis, de gesprekken en de verdieping door het schrijven van een visiedocument zorgen ervoor dat ik vaker stilsta bij wat ik om mij heen zie gebeuren.

Alumna Anja Laban, Strategisch projectmanager Ziekenhuis Gelderse Vallei

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Jasper uit Ermelo geeft ons een 8

Zowel de inhoud als ook de organisatie. AOG is een instituut waar je groeit als professional, maar waar ook na wordt gedacht over en geïnvesteerd in een prettige en comfortabele leeromgeving.

Arno uit Leeuwarden geeft ons een 9

Uitstekend! Op zowel inhoud, als verwevenheid met praktijk, als ook de facilitaire omlijsting.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.