Filosofie in Organisaties

Creëren van waarde – het is een belangrijke bezigheid in het leven. We willen waarde toevoegen aan het bestaande en creëren nieuwe groei-impulsen. Deze instelling heeft veel voorspoed en welvaart gebracht. Maar naast alle vernieuwing is de identiteit van uw organisatie steeds belangrijker: u voegt immers waarde toe aan wat al bestaat. Maar hoe duidelijk heeft u die identiteit nog voor ogen? En uw afnemers? Weet u nog waartoe uw organisatie bestaat? Onder leiding van de voormalig Denker des Vaderlands prof.dr. René ten Bos gaat u met deze en andere vraagstukken aan de slag.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 10 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 8 juni 2023
Investering: € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Voor wie

De opleiding Filosofie in Organisaties is een ontwikkelplatform voor mensen die van invloed zijn op de strategiebepaling van organisaties of organisatieonderdelen. U voelt zich betrokken bij en bent van invloed op strategiebepaling en –invulling van uw organisatie of onderdelen daarvan. Kaders, grenzen en conventies zijn voor u meer dan regels en afspraken. U wilt nadenken over fundamentele keuzes met betrekking tot uw organisatie en schrikt er niet voor terug dezelfde vragen aan uzelf te stellen. Filosofie studeren, waarbij u door verrassende inzichten werkt aan een slagvaardigere organisatie.

In het kort

In de leergang Filosofie in Organisaties neemt u schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep. Zekerheden die we in de vorm van regels en afspraken zelf hebben ingebouwd. Vaak genoeg blijkt echter dat deze afspraken op zich zelf gaan staan. Wat we als helderheid voor ogen hadden, loopt dan uit op starheid. Want als er iets veranderlijk is, dan is het wel de wereld waarin we de afspraken maken.

Opleiding Filosofie in Organisaties
Grotere bewegingen zoals maatschappelijke transities, internationale politieke ontwikkelingen en economische turbulentie, zijn door informatiemedia altijd dichtbij. Daardoor hebt u het gevoel er ook wat mee te moeten; maar wat en hoe? Hoe ontdekt u de bredere verbanden? En vanuit welk denken bepaalt u uw keuze? Dit zijn typische vragen waarmee u in deze opleiding Filosofie in Organisaties aan de slag gaat. In deze vragen ligt een zoektocht naar betekenisgeving besloten. Waardevolle vragen, omdat ze over de kernwaarden van uw organisatie gaan en richting geven aan herdefiniëring. Verder denken dus.

Betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie
Actief vernieuwingsdenken en innoveren vanuit betekenisgeving, waarbij ethiek en integriteit verweven zijn, leidt tot een sterkere identiteit en een nieuw perspectief op waardecreatie. In de leergang Filosofie in Organisaties krijgt u handvatten aangereikt waarmee u een brug slaat tussen betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie. Een strategie die sterker is dan de grillige en onvoorspelbare toekomst. Als belangrijke spil binnen uw organisatie denkt u verder over geconstrueerde sociale relaties en ontwikkelingen. Daarmee maakt u het verschil. Door met oog voor de context onafhankelijk en zelfstandig te denken, verrijkt u uw leiderschap. Bestaande zaken vanuit nieuwe invalshoeken en andere paradigma’s benaderen, leidt tot een nieuw esprit en een opstap voor nieuwe waardecreatie.

Na de opleiding Filosofie in Organisaties

 • heeft u uw kennis over organisatievormen aangevuld met nieuwe denkwijzen en een filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken;
 • kunt u een visie ontwikkelen op hoe organisaties vanuit verbindende grondslagen verbintenissen aan kunnen gaan met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders;
 • bevordert u uw zelfstandig denken waardoor u beter in staat bent om te reflecteren op waarden en principes. Uw leiderschapsrol binnen de organisatie wordt daarmee versterkt.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Filosofie in Organisaties. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

prof.dr. René ten Bos

Prof.dr. René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook toegankelijke managementliteratuur. In 2017 is hij uitgeroepen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Eind maart 2019 droeg hij het stokje over aan Daan Rovers. René schittert tegendraads, de nieuwe bevlogenheid, als kerndocent in de leergang Filosofie in Organisaties.

Het programma

De opleiding Filosofie in Organisaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Organisatie ontmoet grenzen

  Hierin vindt de kennismaking met elkaar en het programma plaats: een tour d’education. Aan de hand van organisatiedilemma’s en existentievraagstukken waarmee leiders en strategiebepalers te maken krijgen, wordt gezocht naar waar onze vormen van organiseren vandaan komen en welke toekomst deze hebben.

 2. Filosofie in organisaties

  De denkwijzen en denklijnen over organisatie-inrichting komen veelal voort uit ‘moderne’ managementmodellen. Deze worden in deze module aangevuld met kennis en wijsheden die de filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken biedt. Als manager ontmoet en integreer je filosofische paradoxen in Het Nieuwe Denken.

 3. Ethiek in organisaties


  Morele vraagstukken vragen om invulling gebaseerd op overeengekomen waarden. Niet vanuit procedures, maar vanuit de mensen in organisaties die moeten omgaan met valse zekerheden. In deze module worden wijsgerige en praktische inzichten aangereikt waarmee ethiek in uw organisatie ingepast kan worden.

 4. Leiderschap in de spiegel


  Leiderschap gaat vaak om visies, doelen en resultaten. Maar deze module behandelt leiderschap vanuit een contextoverstijgend denkkader en biedt een reflectie op leiderschap en bijbehorende machtsprocessen. Het succes van inspiratie en ethisch voorbeeldgedrag hangt af van de exploitatie van de handelingsdimensie van leiders.

 5. Zingeving en strategie


  Organisaties opereren op het snijvlak van maatschappij en samenleving. Medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders verbinden zich met organisaties. Van eminent belang wordt de vraag vanuit welke samenhangende grondslagen organisaties deze verbindingen aangaan. Waar komen ze vandaan en welke toekomst biedt dit?

 6. Verantwoordelijkheid en waarde


  Een goede verankering van de duurzaamheidsgedachte in organisaties leidt tot een grotere positieve impact ervan. Deze module levert een gefundeerde bijdrage aan het belang van het nemen van verantwoordelijk organiseren en ondernemen. En laat zien wat het effect is voor organisaties, hun medewerkers en de maatschappij.

 7. Nieuwe perspectieven

  Vanuit verschillende disciplines wordt u in deze module gevoed met een aantal ontwikkelingen die buiten uw directe zichtveld plaatsvinden en toch van invloed zijn op de evolutie van organisaties. U leert in de afsluitende module op het onvoorspelbare te anticiperen en een zingevende visie te ontwikkelen op nieuwe perspectieven.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


25 apr

Meet & Greet: Filosofie in Organisaties

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Harrie uit geeft ons een 8

Prachtige inzichten gekregen in het functioneren van organisaties

Katinka uit geeft ons een 9

Anders kijken naar dezelfde problemen, kritisch leren denken en gedegen leren argumenten, zijn wat mij betreft de lessons learned. Scherpe en inhoudelijk docenten en met als kerndocent ‘Denker des Vaderlands’ René ten Bos, krijg je echt het neusje van de zalm voorgeschoteld als student.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.