De vooruitgang voor zijn.

Filosofie in Organisaties

Creëren van waarde – het is een belangrijke bezigheid in het leven. We willen waarde toevoegen aan het bestaande en creëren nieuwe groei-impulsen. Deze instelling heeft veel voorspoed en welvaart gebracht. Maar naast alle vernieuwing is de identiteit van uw organisatie steeds belangrijker: u voegt immers waarde toe aan wat al bestaat. Maar hoe duidelijk heeft u die identiteit nog voor ogen? En uw afnemers? Weet u nog waartoe uw organisatie bestaat? Onder leiding van de voormalig Denker des Vaderlands prof.dr. René ten Bos gaat u met deze en andere vraagstukken aan de slag.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centrale locatie in Nederland
Start: 2 juni 2021
Investering: € 16.350Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

De opleiding Filosofie in Organisaties is een ontwikkelplatform voor mensen die van invloed zijn op de strategiebepaling van organisaties of organisatieonderdelen. U voelt zich betrokken bij en bent van invloed op strategiebepaling en –invulling van uw organisatie of onderdelen daarvan. Kaders, grenzen en conventies zijn voor u meer dan regels en afspraken. U wilt nadenken over fundamentele keuzes met betrekking tot uw organisatie en schrikt er niet voor terug dezelfde vragen aan uzelf te stellen. Filosofie studeren, waarbij u door verrassende inzichten werkt aan een slagvaardigere organisatie.

In het kort

In de leergang Filosofie in Organisaties neemt u schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep. Zekerheden die we in de vorm van regels en afspraken zelf hebben ingebouwd. Vaak genoeg blijkt echter dat deze afspraken op zich zelf gaan staan. Wat we als helderheid voor ogen hadden, loopt dan uit op starheid. Want als er iets veranderlijk is, dan is het wel de wereld waarin we de afspraken maken.

Opleiding Filosofie in Organisaties
Grotere bewegingen zoals maatschappelijke transities, internationale politieke ontwikkelingen en economische turbulentie, zijn door informatiemedia altijd dichtbij. Daardoor hebt u het gevoel er ook wat mee te moeten; maar wat en hoe? Hoe ontdekt u de bredere verbanden? En vanuit welk denken bepaalt u uw keuze? Dit zijn typische vragen waarmee u in deze opleiding Filosofie in Organisaties aan de slag gaat. In deze vragen ligt een zoektocht naar betekenisgeving besloten. Waardevolle vragen, omdat ze over de kernwaarden van uw organisatie gaan en richting geven aan herdefiniëring. Verder denken dus.

Betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie
Actief vernieuwingsdenken en innoveren vanuit betekenisgeving, waarbij ethiek en integriteit verweven zijn, leidt tot een sterkere identiteit en een nieuw perspectief op waardecreatie. In de leergang Filosofie in Organisaties krijgt u handvatten aangereikt waarmee u een brug slaat tussen betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie. Een strategie die sterker is dan de grillige en onvoorspelbare toekomst. Als belangrijke spil binnen uw organisatie denkt u verder over geconstrueerde sociale relaties en ontwikkelingen. Daarmee maakt u het verschil. Door met oog voor de context onafhankelijk en zelfstandig te denken, verrijkt u uw leiderschap. Bestaande zaken vanuit nieuwe invalshoeken en andere paradigma’s benaderen, leidt tot een nieuw esprit en een opstap voor nieuwe waardecreatie.

Na de opleiding Filosofie in Organisaties

 • heeft u uw kennis over organisatievormen aangevuld met nieuwe denkwijzen en een filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken;
 • kunt u een visie ontwikkelen op hoe organisaties vanuit verbindende grondslagen verbintenissen aan kunnen gaan met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders;
 • bevordert u uw zelfstandig denken waardoor u beter in staat bent om te reflecteren op waarden en principes. Uw leiderschapsrol binnen de organisatie wordt daarmee versterkt.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Filosofie in Organisaties. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

prof.dr. René ten Bos

Prof.dr. René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook toegankelijke managementliteratuur. In 2017 is hij uitgeroepen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Eind maart 2019 droeg hij het stokje over aan Daan Rovers. René schittert tegendraads, de nieuwe bevlogenheid, als kerndocent in de leergang Filosofie in Organisaties.

Het programma

De opleiding Filosofie in Organisaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Organisatie ontmoet grenzen

 2. Filosofie in organisaties

 3. Ethiek in organisaties


 4. Leiderschap in de spiegel


 5. Zingeving en strategie


 6. Governance, filosofie en ethiek

 7. Verantwoordelijkheid en waarde


 8. Nieuwe perspectieven

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Proefcollege

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze proefcolleges.

Tijdens deze proefcollege laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Filosofie in Organisaties

AOG School of Management

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.