Filosofie in Organisaties

Creëren van waarde – het is een belangrijke bezigheid in het leven. We willen waarde toevoegen aan het bestaande en creëren nieuwe groei-impulsen. Deze instelling heeft veel voorspoed en welvaart gebracht. Maar naast alle vernieuwing is de identiteit van een organisatie steeds belangrijker: die voegt immers waarde toe aan wat al bestaat. Maar hoe duidelijk heb je die identiteit nog voor ogen? En jouw afnemers? Weet je nog waartoe jouw organisatie bestaat? Onder leiding van de voormalig Denker des Vaderlands prof.dr. René ten Bos ga je met deze en andere vraagstukken aan de slag.

 • Filosofeer over organisatie- en strategievraagstukken
 • Reflecteer op waarden en principes
 • Leer omgaan met filosofische paradoxen

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Plan een studieadviesgesprek
Startdatum: 16 april 2025
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 10 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen

De opleiding

Voor wie?

De opleiding Filosofie in Organisaties is een ontwikkelplatform voor mensen die van invloed zijn op de strategiebepaling van organisaties of organisatieonderdelen. Je voelt je betrokken bij en bent van invloed op strategiebepaling en –invulling van jouw organisatie of onderdelen daarvan. Kaders, grenzen en conventies zijn voor jou meer dan regels en afspraken. Je wilt nadenken over fundamentele keuzes met betrekking tot jouw organisatie en schrikt er niet voor terug dezelfde vragen aan jezelf te stellen. Ondertussen werk je door alle verrassende inzichten aan een slagvaardigere organisatie.

In het kort

In de leergang Filosofie in Organisaties neem je schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep. Zekerheden die we in de vorm van regels en afspraken zelf hebben ingebouwd. Vaak genoeg blijkt echter dat deze afspraken op zich zelf gaan staan. Wat we als helderheid voor ogen hadden, loopt dan uit op starheid. Want als er iets veranderlijk is, dan is het wel de wereld waarin we de afspraken maken.

Opleiding Filosofie in Organisaties
Grotere bewegingen zoals maatschappelijke transities, internationale politieke ontwikkelingen en economische turbulentie, zijn door informatiemedia altijd dichtbij. Daardoor heb je het gevoel er ook wat mee te moeten; maar wat en hoe? Hoe ontdek je de bredere verbanden? En vanuit welk denken bepaal je jouw keuzes? Dit zijn typische vragen waarmee je in deze opleiding Filosofie in Organisaties aan de slag gaat. In deze vragen ligt een zoektocht naar betekenisgeving besloten. Waardevolle vragen, omdat ze over de kernwaarden van uw organisatie gaan en richting geven aan herdefiniëring. Verder denken dus.

Betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie
Actief vernieuwingsdenken en innoveren vanuit betekenisgeving, waarbij ethiek en integriteit verweven zijn, leidt tot een sterkere identiteit en een nieuw perspectief op waardecreatie. In de leergang Filosofie in Organisaties krijg je handvatten aangereikt waarmee je een brug slaat tussen betekenisgeving, identiteit en organisatiestrategie. Een strategie die sterker is dan de grillige en onvoorspelbare toekomst. Als belangrijke spil binnen jouw organisatie denk je verder over geconstrueerde sociale relaties en ontwikkelingen. Daarmee maak je het verschil. Door met oog voor de context onafhankelijk en zelfstandig te denken, verrijk jij je leiderschap. Bestaande zaken vanuit nieuwe invalshoeken en andere paradigma’s benaderen, leidt tot een nieuw esprit en een opstap voor nieuwe waardecreatie.

Na de opleiding Filosofie in Organisaties

 • heb je jouw kennis over organisatievormen aangevuld met nieuwe denkwijzen en een filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken;
 • kun je een visie ontwikkelen op hoe organisaties vanuit verbindende grondslagen verbintenissen aan kunnen gaan met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders;
 • is je zelfstandig denken bevorderd waardoor je beter in staat bent om te reflecteren op waarden en principes. Jouw leiderschapsrol binnen de organisatie wordt daarmee versterkt.

Onze docenten

Kerndocent

prof.dr. René ten Bos

Prof.dr. René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook toegankelijke managementliteratuur. In 2017 is hij uitgeroepen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Deze titel droeg hij tot hij in 2019 het stokje overdroeg aan Daan Roovers.

Het programma

De opleiding Filosofie in Organisaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Organisatie ontmoet grenzen

  Hierin vindt de kennismaking met elkaar en het programma plaats: een tour d’education. Aan de hand van organisatiedilemma’s en existentievraagstukken waarmee leiders en strategiebepalers te maken krijgen, wordt gezocht naar waar onze vormen van organiseren vandaan komen en welke toekomst deze hebben.

 2. Filosofie in organisaties

  De denkwijzen en denklijnen over organisatie-inrichting komen veelal voort uit ‘moderne’ managementmodellen. Deze worden in deze module aangevuld met kennis en wijsheden die de filosofische benadering op organisatie- en strategievraagstukken biedt. Als manager ontmoet en integreer je filosofische paradoxen in Het Nieuwe Denken.

 3. Ethiek in organisaties

  Morele vraagstukken vragen om invulling gebaseerd op overeengekomen waarden. Niet vanuit procedures, maar vanuit de mensen in organisaties die moeten omgaan met valse zekerheden. In deze module worden wijsgerige en praktische inzichten aangereikt waarmee ethiek in jouw organisatie ingepast kan worden.

 4. Leiderschap in de spiegel

  Leiderschap gaat vaak om visies, doelen en resultaten. Maar deze module behandelt leiderschap vanuit een contextoverstijgend denkkader en biedt een reflectie op leiderschap en bijbehorende machtsprocessen. Het succes van inspiratie en ethisch voorbeeldgedrag hangt af van de exploitatie van de handelingsdimensie van leiders.

 5. Zingeving en strategie

  Organisaties opereren op het snijvlak van maatschappij en samenleving. Medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders verbinden zich met organisaties. Van eminent belang wordt de vraag vanuit welke samenhangende grondslagen organisaties deze verbindingen aangaan. Waar komen ze vandaan en welke toekomst biedt dit?

 6. Verantwoordelijkheid en waarde

  Een goede verankering van de duurzaamheidsgedachte in organisaties leidt tot een grotere positieve impact ervan. Deze module levert een gefundeerde bijdrage aan het belang van verantwoordelijk organiseren en ondernemen. Ook leer je wat het effect is voor organisaties, hun medewerkers en de maatschappij.

 7. Nieuwe perspectieven

  Vanuit verschillende disciplines word je in deze module gevoed met een aantal ontwikkelingen die buiten je directe zichtveld plaatsvinden en toch van invloed zijn op de evolutie van organisaties. Je leert in de afsluitende module op het onvoorspelbare te anticiperen en een zingevende visie te ontwikkelen op nieuwe perspectieven.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij. Bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Proefcollege

Wil jij ontdekken of deze opleiding bij je past? Meld je dan nu aan voor ons gratis proefcollege. Tijdens dit online event maak je kennis met de kerndocent, het programma van de opleiding, ontmoet je gelijkgestemden en hoor je uit eerste hand over de ervaringen van een alumnus. Een laagdrempelige manier om vrijblijvend kennis te maken met de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Filosofie in Organisaties

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt twee geaccrediteerde opleidingen aan, de MBA en de Master. Voor deze leergang worden Permanente Educatie punten / EC’s verdiend die onder de Master Strategy & Leadership vallen. DEze punten worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Deze leergang maakt daarmee onderdeel uit van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen je alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Harrie uit Amersfoort geeft ons een 8

Prachtige inzichten gekregen in het functioneren van organisaties

Katinka uit Utrecht geeft ons een 9

Anders kijken naar dezelfde problemen, kritisch leren denken en gedegen leren argumenten, zijn wat mij betreft de lessons learned. Scherpe en inhoudelijk docenten en met als kerndocent ‘Denker des Vaderlands’ René ten Bos, krijg je echt het neusje van de zalm voorgeschoteld als student.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.