De vooruitgang voor zijn.

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Economische druk, technologische ontwikkelingen, zelfsturing en de toename van organisaties met een platte organisatiestructuur. In deze dynamiek wordt er veel van uw rol als leidinggevende gevraagd. Hoe houdt u zich staande als dienend leider, hoe biedt u houvast aan anderen? Hoe gaat u om met zelfsturende teams? U heeft behoefte aan een nieuwe mindset voor de toekomst. Met welke noties en mentale processen, kennis en inzichten verrijkt u uzelf en uw team? Hoe groeit u uit tot een cruciale en invloedrijke leider binnen uw organisatie? Energiek, overtuigend en daadkrachtig. Met doorslaggevende impact; een toekomstbestendig leider.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland, enkele modules in Groningen
Start: 7 oktober 2020
Investering: € 16.150Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

Als deelnemer heeft u de intentie om u persoonlijk te ontwikkelen rond de rol en positie die u als leider inneemt. U hebt reeds ervaring als manager, afdelingshoofd, teamleider of senior professional en bezit minimaal vijf jaar werkervaring. U hebt een sterke drive uw ervaring te verzilveren en de impact op uw omgeving te vergroten. Uw organisatie realiseert zich dat u een bijdrage levert aan het lange termijn succes.

In het kort

Excellente prestaties
In deze opleiding draait alles om nieuw leiderschap en het tot stand brengen van excellente prestaties. Hoe zorgt u dat u zelf in topvorm bent, zodat u open kunt staan voor anderen en voor uw omgeving? Hoe leert u om op het juiste moment en adequaat in te spelen op wat werkelijk nodig is? Hoe helpt u anderen ook energiek en in verbondenheid een wezenlijke bijdrage te leveren? Terwijl u tegelijkertijd zelfbewust en met vertrouwen invulling geeft aan de visie en organisatiestrategie.

Gerichte ontwikkeling
Leiderschap in deze tijd vraagt veel van mensen. Goede zorg voor jezelf, commitment aan de organisatie. En ook zorg voor de ander en voor de omgeving. Daarvoor moet je energiek zijn, om kunnen gaan met afhankelijkheid, wisselende dynamieken en helder kunnen denken; leiderschap is topsport en vraagt om gerichte ontwikkeling. Het gaat over uw rol als leider in zich steeds weer wijzigende organisatiecontexten. Over u als autonoom persoon en uw verbondenheid met de organisatie en het team. En het gaat over de vraag welke wezenlijke elementen uw denk-,zijns-, kennis- en handelingsrepertoire als leider vergroten. Over uw rol, positie, identiteit en invloed als leider.

Met de opleiding Nieuw Leiderschap in Organisaties:

 • bent u op de hoogte van de meest essentiële leiderschapstheorieën uit verleden en heden;
 • heeft u meer grip op uw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met uw team en organisatie;
 • weet u hoe u uw invloed en impact als leider kunt vergroten;
 • bent u in staat om op inspirerende wijze het beste uit uw medewerkers te halen;
 • beschikt u over een toekomstbestendige leiderschapsvisie.

Na de opleiding Nieuw Leiderschap in Organisaties

 • bent u op de hoogte van de meest essentiële leiderschapsstijl overstijgende topics;
 • heeft u meer grip op uw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met uw team en organisatie;
 • weet u hoe u uw invloed en impact als leider kunt vergroten;
 • bent u in staat om op inspirerende wijze het beste uit uw medewerkers te halen;
 • beschikt u over een toekomstbestendige leiderschapsvisie.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Klaske Veth

Dr. Klaske Veth is kerndocent van de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties. Daarnaast is zij lector Duurzaam HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens haar loopbaan is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het thema Healthy Ageing@Work en heeft zij gewerkt in diverse (leidinggevende) HR-functies en sectoren.

Het programma

De opleiding Nieuw Leiderschap in Organisaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden. Plus een examen en tussentijdse opdrachten, begeleiding en het schrijven van een visiedocument.

 1. Leiderschap, zelfinzicht en identiteit

  Bij leiderschap draait het om menselijke relaties en persoonlijkheid. De invulling van het leiderschap wordt niet alleen door de organisatorische context bepaald maar ook door uw eigen context. Hoe is uw eigen identiteit tot stand gekomen en op welke wijze beïnvloedt dat uw wijze van sturen van mensen? In deze module staan begrippen als zelfinzicht, identiteit, autonomie en beeldvorming centraal.

 2. Drijfveren en krachtbronnen

  De noodzakelijke energie om te schitteren en te floreren als leider haalt u uit drijfveren en krachtbronnen. Hoe werkt deze energie? Wat zijn uw bronnen die u temperament, vitaliteit en zelfvertrouwen geven. Op welke wijze kunt u effectief gebruik maken van uw drijfveren om topprestaties te leveren en anderen daarin te stimuleren?

 3. Orde en focus in de chaos

  Wijsheden die fundamenteel zijn in het leven en het leiderschap bieden de rust om orde in de chaos te scheppen en om met onvoorspelbare situaties om te gaan. Hoe bepaalt u focus en bepaalt u grenzen. Welke rol spelen emoties, angst en behoeften daarbij? Hoe versterkt u uw intuïtie, vertrouwen en daadkracht in tijden vol dynamiek?

 4. Inspirerend verbinden

  In steeds meer organisaties wordt het leiderschap uitgedaagd door complexe onderlinge afhankelijkheden. Eigenaarschap is arbitrair en soms gedeeld. Op welke wijze kunt u als leider uw invloed vergroten en een inspirerende coach zijn voor uw team en de organisatie? Hoe moedigt u medewerkers aan de talenten optimaal te benutten en verantwoordelijkheid te nemen? Op welke wijze draagt u uw rol uit binnen de gehele organisatie?

 5. Besluiten met effect

  Als leider wordt er besluitvaardigheid van u verwacht. Snel, intelligent, eenduidig en in lijn met de richting die de organisatie op wil. Soms onder druk, er staat veel op het spel. Hoe komen uw keuzes in paradoxale complexe omgevingen vol dilemma’s tot stand? Op welke wijze kan kritisch denken en uw vaardigheid om te gaan met onzekerheden, uw besluitvorming en betekenis ten goede komen?

 6. Leiderschap is communicatie

  Communiceren met de omgeving is vanzelfsprekend verbonden aan leiderschap. Gedrag, houding en gebruik van taal zijn van invloed op datgene wat u wilt overbrengen. Op welke wijze kunt u dat overtuigend en betrouwbaar doen? Helder en duidelijk. Welke woorden, teksten en beelden zijn daarbij effectief? Hoe kunt u als leider de communicatiepatronen met medewerkers en stakeholders in de organisatie verbeteren? Hoe organiseert u kritische feedback en draagvlak?

 7. De kunst van nieuw leiderschap

  Nieuwe vloeibare structuren en plattere organisaties bieden de kans om leiderschap als co-creatie invulling te geven. Op welke wijze staat u hierbij in verbinding met de organisatie? Hoe past het persoonlijke streven naar gezag en erkenning daarbij? En op welke wijze behoudt en vergroot u uw impact als leider nu en in de toekomst?

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.150
Leergangkosten: € 13.655
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaald of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Proefcollege

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze proefcolleges.

Tijdens deze proefcollege laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Nieuw Leiderschap in Organisaties

AOG School of Management

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.