Als negentienjarige hts’er in zijn studentenflat in Tilburg wist Paul Traas het opeens heel zeker: de techniek was niet zijn ding. Het was een keerpunt in zijn leven. “Er ging een knopje om in mijn hoofd. Ik wilde economie gaan doen, een vak dat ik op de mts al machtig interessant vond. ”Hij stapte over naar […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 oktober 2018

Verhalen vertellen we al eeuwen en we zijn er ongelooflijk goed in. Als de wereld om je heen snel verandert en je het overzicht kwijt dreigt te raken geven verhalen betekenis en houvast. Verhalen beklijven en inspireren: veel meer dan kpi’s, stavazalijstjes en dashboards dat kunnen. Storyteller Theo Hendriks van Bex+communicatie vertelt tijdens het Verder […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 10 oktober 2018

Mindfulness en leiderschap: op het eerste gezicht een ongebruikelijke, maar interessante combinatie. Tijdens haar driedaagse masterclass, die op 3 december 2018 van start gaat bij AOG School of Management, demonstreert programmaleider Kiki Vreeling dat leiders van nu veel baat kunnen hebben bij Mindful Leiderschap. “We hebben behoefte aan wijze, rustige leiders die met aandacht luisteren […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 oktober 2018

dr. Hester Duursema is de nieuwe kerndocent van de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties, die op 19 november weer van start gaat. Ze promoveerde op het onderwerp strategisch leiderschap en bracht haar ideeën in de praktijk bij Koninklijke BLN-Schuttevaer en sinds mei bij Neanex, een startup die een softwarepakket voor managementinformatie in de bouw op […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 september 2018

AOG School of Management staat voor visievorming en voor vakoverstijgend en strategisch leren denken om vanuit daar de vertaalslag naar de praktijk en eigen organisatie te maken. In deze blog vertellen twee alumni van de leergang HR Strateeg wat hun motivatie was de leergang te gaan volgen, wat visievorming hen heeft opgeleverd in hun functie en wat de highlights waren in de opleiding.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 september 2018
Blog Innoveren - Terug naar de basis - Roald Vandepoel

Vanuit zijn achtergrond aan de TU Delft is Roald Vandepoel opgeleid om problemen op te lossen. Door de jaren heen kwam hij terecht in het domein van de business-innovatie en vroeg zich af waarom organisaties almaar willen innoveren. “Welk probleem ligt eraan ten grondslag?” Nadat hij in 2001 de leergang Strategic Business Development van AOG School of Management had gevolgd, werd hij samen met Philip Wagner kerndocent van de vernieuwde leergang Innovatie en Business Development.

Lees meer
Door: Roald Vandepoel op 30 augustus 2018

Marcel Suijkens is algemeen directeur a.i. van Pantar en oud-deelnemer aan Persoonlijk Leiderschap in Transities van AOG School of Management. Pantar biedt werk en begeleiding aan ruim 3500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het geloof dat iedereen talenten heeft die van waarde zijn.  Onder druk wordt alles vloeibaar ‘Pantar heeft in een […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 22 augustus 2018

Gericht op de rol die je hebt in je organisatie, biedt de Masterclass Mindful Leiderschap, met Kiki Vreeling als programmaleider, de unieke omstandigheid te ervaren hoe de integratie van westerse disciplines met oosterse tradities leidt tot meer aandacht voor het nu met een compassievoller en gelijkmoediger geest. Zonder je omgeving en organisatiedoelstellingen uit het oog te verliezen.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 21 augustus 2018

Toen Sigrid Hoekstra aantrad als directeur-bestuurder bij het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, had ze een droom over een circulaire organisatie waarin de huurder echt centraal zou staan. ‘We moesten fundamentele keuzes maken: onze missie herijken, vastgoed afstoten en ons personeelsbestand drastisch inkrimpen. We moesten uitvinden hoe we ons, met turbulentie intern en extern, konden ontwikkelen naar een adaptieve en klantgerichte organisatie?’ Tijdens de leergang Strategisch Leiderschap vertelt ze over haar reis en over de leerpunten en de dilemma’s die ze tegenkwam. Altijd met één missie voor ogen: ‘Samen werken aan goed en betaalbaar wonen.’

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 augustus 2018