AOG School of Management

Programmamanagement kan veel bijdragen aan de behoefte van organisaties en bedrijven om steeds wendbaarder te worden en steeds meer te werken vanuit de specifieke opgaven dan vanuit bestaande organisatiestructuren. De statische dynamiek die de traditionele (lijn-) organisaties kennen voldoet immers vaak niet aan het tempo van ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving of de markt. […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 29 november 2018

In gesprek met Ronnie Groenewold, Innovator, afdeling Business Development, Eigen Huis, Oud deelnemer aan de leergang Innovatie en Business Development ‘Eigen Huis wil een betrouwbare en deskundige partner zijn voor (toekomstige) huiseigenaren. Dat blijft ondanks alle veranderingen op de woningmarkt staan, maar hoe wij dat invullen, vernieuwt zich. We helpen bijvoorbeeld klanten stapsgewijs van grijs […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 november 2018

Het eerste seminar van Academie Permanent sloot 15 november jl. aan bij de commotie van de laatste weken rondom cybersecurity. Het in de residentiestad gevestigde The Hague Security Deltabood de ruimte voor een inkijkje over de cyber defence ontwikkelingen. De samenbundeling van diverse kennisinstituten leidt hier tot state of the art inzichten en innovaties om […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 november 2018

De Summer Academy in Cambridge was voor Marjanke Töller, districtsmanager regio Noord bij UWV, de perfecte manier om te beginnen aan de Master Strategy & Leadership van AOG School of Management. “Cambridge is magisch: het ademt historie, kennis en reflectie. Het was een grote eer om in King’s College te mogen studeren. De Summer Academy heeft me enorm geholpen om te reflecteren en verder te denken over wat ik wil leren.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 16 november 2018
Leiderschap in Management Rob Vinke

Door welke bril kijk je als leider naar de grote vraagstukken van je organisatie? Hoe combineer je verschillende perspectieven zodat je de meest effectieve interventie kunt plegen? Dat zijn vragen die aan bod komen tijdens de leergang Leiderschap in Management van AOG School of Management: een leergang die draait om zowel bedrijfskundige inzichten als persoonlijk leiderschap. Voor kerndocent Rob Vinke is het hoogtepunt elk jaar weer dat moment op de trap in het Academiegebouw. Die trotse gezichten, de bloemen en de herinnering aan een jaar waarin zoveel is gebeurd. Vinke: “Leiderschap in Management is geslaagd als de deelnemers na afloop in staat zijn organisatievraagstukken uit hun praktijk effectiever aan te pakken.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 01 november 2018
Fatma Sener, deelnemer incompany leergang e-adviseur

Toen Fatma Sener, International Business Coach bij de Kamer van Koophandel, zich inschreef voor de incompany-leergang E-adviseur, had ze vooral praktische sessies verwacht. Sessies waarin ze veel nieuwe tools aangereikt zou krijgen. Dat het programma haar zó zou verrijken en anders naar haar rol als adviseur liet kijken, heeft haar enorm verrast. “Door de leergang heb ik een beter begrip gekregen van de visie en de ambitie van de organisatie waar ik deel van uitmaak. Ook heb ik een duidelijker beeld van de mogelijkheden die digitalisering en technologische vernieuwing met zich meebrengen. Ik heb een concrete vertaalslag kunnen maken naar mijn rol als adviseur en de meerwaarde die ik richting ondernemers kan bieden.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 16 oktober 2018

  Als negentienjarige hts’er in zijn studentenflat in Tilburg wist Paul Traas het opeens heel zeker: de techniek was niet zijn ding. Het was een keerpunt in zijn leven. “Er ging een knopje om in mijn hoofd. Ik wilde economie gaan doen, een vak dat ik op de mts al machtig interessant vond. ”Hij stapte over naar […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 oktober 2018

Verhalen vertellen we al eeuwen en we zijn er ongelooflijk goed in. Als de wereld om je heen snel verandert en je het overzicht kwijt dreigt te raken geven verhalen betekenis en houvast. Verhalen beklijven en inspireren: veel meer dan kpi’s, stavazalijstjes en dashboards dat kunnen. Storyteller Theo Hendriks van Bex+communicatie vertelt tijdens het Verder […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 10 oktober 2018

Mindfulness en leiderschap: op het eerste gezicht een ongebruikelijke, maar interessante combinatie. Tijdens haar driedaagse masterclass, die op 4 april 2019 van start gaat bij AOG School of Management, demonstreert programmaleider Kiki Vreeling dat leiders van nu veel baat kunnen hebben bij Mindful Leiderschap. “We hebben behoefte aan wijze, rustige leiders die met aandacht luisteren […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 08 oktober 2018

dr. Hester Duursema is de nieuwe kerndocent van de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties, die op 19 november weer van start gaat. Ze promoveerde op het onderwerp strategisch leiderschap en bracht haar ideeën in de praktijk bij Koninklijke BLN-Schuttevaer en sinds mei bij Neanex, een startup die een softwarepakket voor managementinformatie in de bouw op […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 september 2018