Ons uitgebreide opleidingsaanbod

Leergangen

Professionele leervragen vormen het uitgangspunt in onze leergangen. Deze academische programma’s kennen een slimme opzet van zeven maandelijkse modules van twee dagen.

Een greep uit onze Leergangen


Masteropleidingen

Kies de inhoud en het tijdspad van uw masteropleiding in onze geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (MSc).

Masteropleidingen


Korte programma’s

In co-creatie met netwerken of instellingen organiseren wij inspiratiesessies, masterclasses of reflectiebijeenkomsten. Gevoed door de behoefte aan professionalisering of een specifieke ontwikkelvraag binnen een sector of branche.

Actuele programma’s


Incompany en Maatwerk

Een toekomstbestendige organisatie creëren? Samen met u ontwikkelen wij incompany leertrajecten, op maat, die organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen.

Vergelijk en kies de opleiding die bij u past!

Een interessante mix van wetenschap en praktijk

AOG School of Management biedt een veelzijdig palet aan deeltijdopleidingen. We onderscheiden academische leergangen en incompany of maatwerk programma’s. Een aantal zaken hebben de verschillende opleidingsvormen gemeen. U krijgt vakoverstijgende perspectieven aangereikt, altijd in een interessante mix van wetenschap en praktijk. U wordt in de opleidingen uitgedaagd hierover in gesprek te gaan met uw mededeelnemers, de docenten en uw werkomgeving. Want door interactie bereik je meer. Op basis van al deze input ontwikkelt u een eigen visie. Dit betekent ook dat u net even verder moet kijken en open moet staan voor andere zienswijzen. Verder Denken.

Vragen, of persoonlijk studieadvies

Bel ons Studieadvies-team op 088 556 1000

Mens en Organisatieontwikkeling

"De leergang heeft mij verder gebracht. Als leidinggevende van een adviesbureau ben je voortdurend in dialoog met je omgeving. Voor de afronding van de leergang heb ik een visiedocument geschreven met als titel ‘Hoe bouw je een Eiffeltoren?’. Eiffel ging als ingenieur wel de uitdaging met de toekomst aan! Dit visiedocument is leidend geweest voor een duidelijke koerswijziging van ons bureau op het gebied van talentontwikkeling, verantwoordelijkheid en gedrag. Doordat er tijdens iedere module topdocenten voor de ‘klas’ staan is het eenvoudig om vanuit oude werkelijkheidsbeelden te stappen in een nieuwe denkwereld. De leergang inspireert en daagt uit om met de aangereikte informatie direct aan de slag te gaan. Het heeft mij opnieuw geleerd hoe mooi samenwerken met mensen is!"

Leiderschap in Onderwijsbestuur

“De leergang slaagt er goed in om de pendelbeweging te maken tussen leren en toepassen in de praktijk. De colleges hebben een hoge kwaliteit. De docenten bieden in alle gevallen ruimte om eigen denkbeelden te toetsen aan die van hen. Ik heb dat als inspirerend ervaren. In de leergang kwam ik collega-bestuurders tegen uit PO, VO en MBO. Die mix was aantrekkelijk, omdat er veel ervaringen gedeeld werden. Dat hielp bij de reflectie op de gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht waar onderwijsbestuurders voor staan. Ik zou de leergang aanbevelen aan onderwijsbestuurders uit alle sectoren omdat de focus gelegd wordt op het waarom van ons werk. De wijze waarop de leergang is vormgegeven maakt dat je beter de vraag leert beantwoorden hoe jij daar persoonlijk invulling aan kunt geven.”

Strategisch Programmamanagement

"De opleiding Strategisch Programmamanagement zou een verplichte startkwalificatie moeten zijn voor iedere programmamanager. Visievorming, methodieken, modellen, leiderschap, verandermanagement en persoonlijke ontwikkeling. Al deze elementen worden door zeer bekwame en gelouterde topdocenten overgebracht, ondersteund door een wereld aan literatuur en onderzoek. De opleiding zet werkelijk aan tot een nieuwe manier van denken."
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/organisatieontwikkeling-opleiding-jaap-dijkgraaf.png
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/organisatieontwikkeling-opleiding-jaap-dijkgraaf.png
Alumnus Jaap Dijkgraaf DWA Algemeen directeur
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/goed_bestuur_onderwijs_alumna_hanneke_koster.jpg
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/goed_bestuur_onderwijs_alumna_hanneke_koster.jpg
Alumna Hanneke Koster Zuyderzee College Directeur-bestuurder
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/programmamanagement-opleiding-Thio-van-der-Velde.jpg
https://www.aog.nl/custom/uploads/2015/09/programmamanagement-opleiding-Thio-van-der-Velde.jpg
Alumnus Thio van der Velde Gemeente Dronten Programmamanager Dienstverlening

Onze klanten beoordelen ons met een

184 beoordelingen
8.6
10
184 beoordelingen

Nieuwsbrief ontvangen?

  • Waardevolle artikelen
  • Overzicht van opleidingsaanbod
  • Voordeel bij events