De vooruitgang voor zijn.

HR Strategie en Leiderschap

Als manager die staat voor de ontwikkeling van mensen in jouw organisatie ontwikkel je nieuwe inzichten op vraagstukken over complexe HR-vraagstukken zoals inclusie en duurzame inzetbaarheid. Je zult op strategisch niveau een gesprekspartner zijn binnen het management en harde doelen en zachte doelstellingen met elkaar te verbinden.

 • Complexe HR vraagstukken
 • Visie op de mens en organisaties
 • Gesprekspartner op strategisch niveau

Vanaf prijs € 11.350 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

HR Strategie en Leiderschap
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 7 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Startdatum: 11 oktober 2023

De opleiding

Voor wie

Als HR-manager of -directeur, -professional of -adviseur, als leidinggevende of ondernemer vervul je een sleutelfunctie in het behouden en ontwikkelen van mensen in jouw organisatie. Je realiseert je dat het belang van duurzaam HRM groot is, maar worstelt met de vraag: ‘Hóe dan?’ Je wilt je strategisch vermogen in HR-adviesprocessen op een hoger niveau brengen en in een rol als HR-businesspartner de organisatie versterken.

In het kort

De transitie van strategisch naar duurzaam HRM: een breder perspectief
Duurzaam HRM legt meer nadruk op het realiseren van resultaten in de toekomst. De aandacht verschuift van economische winst op korte termijn naar welzijn van medewerkers en een positieve maatschappelijke impact van organisaties op langere termijn. Ben jij voldoende verbonden met een wereld waarin de focus transformeert van welvaart naar welzijn en waarin paradoxale bewegingen als globalisering en regionalisering tegelijkertijd plaatsvinden? Om dat te realiseren ben je op zoek naar een breder perspectief. In de opleiding ontwikkel je een outside in manier van waarnemen. Met een breder omgevingsbewustzijn kun je jouw visie ontwikkelen op de invloed van externe ontwikkelingen op je organisatie, de arbeidsmarkt en het welzijn van medewerkers en je integreert dit in een toekomstgerichte HR-strategie.

Ontwikkel je persoonlijk leiderschap én het leiderschap op de werkvloer
Als HR-professional kun je goed met spanningen omgaan. Vanwege de rol en positie die HRM inneemt binnen de organisatie, heb je continu te maken met conflicterende doelen en verwachtingen van verschillende stakeholders. Het zit als het ware in je DNA. Je raakt regelmatig in een spagaat tussen operationele en strategische taken. Vernieuwing van beleid en strategie is ook geen vraagstuk dat je er ‘zomaar even bij kunt doen’. Dat vraagt een vakoverstijgende blik en inzicht in je stakeholderveld. De opleiding staat stil bij de transformatie die een rol als HR-businesspartner van jouw leiderschap vraagt. We onderzoeken verschillende eigentijdse leiderschapsvisies en instrumenten om niet alleen je eigen leiderschap aan te scherpen, maar ook het leiderschap op de werkvloer.

Doorstuderen en een Masterdiploma (MSc) halen?

Wanneer je het programma HR Strategie en Leiderschap met goed gevolg hebt afgelegd, heb je toegang tot het Doorstudeerprogramma Strategie en Leiderschap. Door deze twee programma’s te combineren, rond je een programmaonderdeel van 15 EC’s van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership af. Lees hier meer over het Doorstudeerprogramma Strategie en Leiderschap

Werkgeluk en Productiviteit

Een meta-studie naar de rol van leiderschap op de relatie tussen werkgeluk en productiviteit

Na de opleiding HR Strategie en Leiderschap

 • Weet je hoe je invulling kunt geven aan ontwikkelingen in de ‘nieuwe economie’.
 • Kun je een integraal strategisch advies ontwikkelen voor jouw organisatie.
 • Heb je een vakoverstijgende visie op de ontwikkeling van een toekomstbestendig personeels-, resource- en organisatiebeleid.
 • Kun je jouw strategische keuzes goed onderbouwen om als volwaardig gesprekspartner aan te sluiten aan de directietafel.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang HR Strategie en Leiderschap. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Foto-Klaske-Veth-2019-e1591787725325

Kerndocent

Dr. Klaske Veth

Dr. Klaske Veth is kerndocent van de leergang HR Strategie en Leiderschap. Daarnaast is zij lector Duurzaam HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens haar loopbaan is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het thema Healthy Ageing@Work en heeft zij gewerkt in diverse (leidinggevende) HR-functies en sectoren.

Het programma

De opleiding HR Strategie en Leiderschap is modulair opgebouwd: vijf tweedaagse modules gespreid over een periode van zeven maanden.

 1. De toekomst van werk in een dynamisch complexe omgeving

  Om verschillende drivers in de omgeving te duiden, starten we met het schetsen van macro-economische, demografische en sociologische ontwikkelingen. Door de relatie tussen mens, technologie en organisatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, ontwikkel je de vaardigheid om voorspellingen te doen over de toekomst en zo met de complexiteit en onzekerheid om te gaan.

 2. De veranderende rol van HR en vernieuwing vanuit duurzaamheidsperspectief

  Terwijl strategisch HRM vooral de nadruk legde op economische belangen, heeft duurzaam HRM ook oog voor de belangen van werknemers en de maatschappij, zonder daarbij het strategische aspect te verwaarlozen. Het doel is mensen zodanig te motiveren, op te leiden en in te zetten dat de doelen van de organisatie worden behaald in een gezond wisselwerking tussen mens en organisatie

 3. Duurzame inzetbaarheid, healthy aging, diversiteit, inclusie en strategische personeelsplanning

  Bevlogen en gelukkige medewerkers geven meer van zichzelf en presteren beter. Maar hoe zorg je voor betrokken medewerkers die actief inzetbaar zijn en aangesproken worden op al hun kwaliteiten en talenten? Thema’s als, vitaliteit, work–life balance en healthy aging komen aan bod. We gaan concepten onderzoeken om te komen tot een optimale verdeling van taken over verschillende werkenden en verbreden de focus daarbij van mensen met een vast dienstverband, naar de arbeidsmarkt als geheel

 4. Leiderschap op de werkvloer, zelforganisatie, job crafting en demotie

  Leiderschap gaat steeds meer over het leiderschap op de werkvloer. Hoe zorg je ervoor dat mensen van hoog tot laag in de organisatie hun doelen aan die van de organisatie verbinden? Op een manier dat er zingeving en richting ontstaat? De veronderstelling is dat werkenden dit nodig hebben om hun eigen werk en loopbaan te managen en hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf de regie nemen en hun eigen werk optimaliseren?

 5. Eigen regie, persoonlijk leiderschap en wijsheid

  Een rol als HR-businesspartner vraagt om het doorbreken van eigen patronen en de vaardigheid om jezelf te kunnen leiden. Je krijgt te maken met verschillende interne en externe stakeholders met conflicterende behoeftes en belangen. Door bewust stil te staan bij wat jouw plek en taak is, wat er speelt en hoe je je het beste kunt verhouden tot die krachten en (on)machten.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 11.350
Leergangkosten: € 9.600
Arrangementskosten: € 1.750

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor jouw bedrijf?

We helpen je graag op weg voor een passend opleidingstraject voor jouw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


6 sep

Meet & Greet: HR Strategie en Leiderschap

Online

Aanmelden

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Henk uit geeft ons een 9

Een stevige leergang die door kritische reflectie vanuit theoretische denkkaders over HRM bijdraagt aan het ontwikkelen en versterken van strategisch denkvermogen.

Jolanda uit geeft ons een 9

Bijzonder persoonlijk opleidingsinstituut. Waarin ik ben uitgedaagd, wat me persoonlijk heeft verrijkt, waar ik creatiever, zelfbewuster en een nog meer mijn eigen ik ben geworden. Dankbaar voor deze mooie levenslessen op mijn eigen ontwikkelreis.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.