De vooruitgang voor zijn.

Verandermanagement

Met inzicht veranderen in de praktijk

In je functie ben je dagelijks bezig met veranderingsprocessen. Dit gaat je goed af. Je maakt scherpe analyses en stopt veel denkwerk in je veranderplan. Toch leidt jouw veranderidee vaak niet tot de gewenste gedragsverandering van je omgeving. Je worstelt met vragen. Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Wat zou ik anders kunnen doen? Waarom vallen we terug in oude patronen? En hoe kunnen we deze patronen doorbreken? Wat je nodig hebt, is dat je kunt kiezen voor een andere veranderaanpak. Een aanpak die is onderbouwd met theorie, maar je tegelijkertijd de praktische handvatten geeft die je nodig hebt. In de academische leergang Verandermanagement ga je hiermee aan de slag en word je een betere verandermanager.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Start: 19 april 2022
Investering: € 16.350 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

Voor wie

Als directeur, manager, teamleider of adviseur ben je actief betrokken bij interne veranderprocessen of je bent als consultant of verandermanager verantwoordelijk voor een veranderopdracht bij een opdrachtgever en wenst je blik te verbreden. Je hebt ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van veranderingstrajecten en bent, gedurende de periode dat je de leergang volgt, actief bij een veranderproces betrokken. Je hebt een hbo- of wo-opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring.

In het kort

De opleiding Verandermanagement bied je in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. Je leert een brug slaan tussen de theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én jouw eigen rol als verandermanager.

Verschillende veranderbenaderingen
Samen met jouw mededeelnemers ga je verschillende invalshoeken voor organiseren en veranderen onderzoeken. De meer harde kant, organisatiecultuur als bepalende factor maar ook samenwerking en allianties als organisatievorm worden kritisch beschouwd. Je leert gefundeerde keuzes maken uit, soms, tegenstrijdige veranderbenaderingen. Steeds ga je op zoek naar de balans tussen mensen en systemen, wens en realiteit en ratio en emotie(s).

Leiderschap in verandering
Om veranderingen te kunnen realiseren is naast kennis van de theorieën en modellen uit de veranderkunde ook inzicht in jouw persoonlijke talenten en competenties nodig. Je gaat op zoek naar een antwoord op de vraag: wat voor gedragsverandering vraagt deze veranderopdracht van mij? Wat moet ik in mijn denken en doen veranderen om het veranderingsproces niet in de weg te staan. Aan de hand van jouw eigen praktijkcasus ontwikkel je in de opleiding een  systematische aanpak om verandervraagstukken in de praktijk te organiseren. Je vertaalt dit naar een passende veranderstrategie met bijbehorende interventies.

Na de opleiding Verandermanagement

 • Krijg je eigen visie op verandervraagstukken
 • Houdt je koers, ook als het spannend wordt
 • Ontwikkel je verandervermogen en effectief gedrag

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Verandermanagement. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

AOG - Marco de Witte

Kerndocent

dr. Marco de Witte

Dr. Marco de Witte is veranderkundige en (zelfstandig gevestigd) organisatie-adviseur, leiderschapscoach, trainer en auteur. Hij is lid van de De Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. Voor AOG is hij, al vele edities, kerndocent van de leergang Verandermanagement. Hij is mede-redacteur van de binnenkort te verschijnen (geheel herziene) versie van ‘Essenties van Verandermanagement. Een kleine canon van veranderkundige benaderingen’. Zijn motto: ‘It is easier to act yourself in new ways of thinking, than think yourself into new ways of action’.

Het programma

De opleiding Verandermanagement is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden. Daarnaast zijn er nog twee losse casusdagen. Een dag waarop je – samen met je intervisiegroep- aan de slag gaat met je praktijk verandercasus.

 1. Essenties van Verandermanagement

  Jij krijgt een eerste overzicht aangereikt van de verschillende veranderkundige benaderingen.

 2. Het veranderidee: strategie, organiseren en veranderen

  Een diagnose van de huidige situatie geeft richting en stelt je in staat een schets van de wenselijke situatie te maken: een herontwerp van de organisatie.

 3. Van veranderidee naar veranderproces

  Uitwerking en implementatie van een veranderplan vraagt om het vernieuwen van alle aspecten van de organisatie: structuur, cultuur, medewerkers en systemen.

 4. De dynamiek van veranderprocessen in (professionele) organisaties

  Structuur- en cultuurverandering spelen een rol bij gedragsverandering in organisaties. Er is aandacht voor strategisch leren: het veranderen van logica in denken én doen, resulterend in meerwaarde voor verschillende stakeholders.

 5. Transitiemanagement: taaie vraagstukken in het veranderen van derde orde

  Tegenwoordig gaat het vaak niet om het veranderen van losse organisaties, maar om systeemveranderingen van ketens, netwerken en ‘communities’ waar organisaties deel van uitmaken.

 6. Leidinggeven aan verandering

  De competentie van de verandermanager beïnvloedt in sterke mate het succes van een veranderproces. Kennis over verandermanagement stuurt niet automatisch het handelen. Onbewuste patronen zijn vaak zo oud als het nest van herkomst. Onbewust en onbedoeld raken managers en medewerkers in vicieuze gedragscirkels.

 7. Visie op veranderen

  In deze module staat jouw eigen visiedocument centraal. Het gaat om de argumentatielijn tussen probleemstelling, analyse en implementatieplan. Je krijgt de gelegenheid de witte vlekken in jouw visiedocument voor te leggen aan mededeelnemers en begeleiders.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


3 feb

Meet & Greet: Verandermanagement

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

Frenk Saarloos - HR Strategie en Leiderschap

Frenk Saarloos over Verandermanagement

"Onze organisatie stond voor een enorme transfer van een traditionele school naar de eerste vakschool voor voortgezet speciaal onderwijs. De leergang sloot perfect aan bij zowel mijn persoonlijke ontwikkeling als bij dit verandervraagstuk en ik vond het heel waardevol om te kunnen sparren met collega’s uit andere sectoren. In de leergang is er veel aandacht voor wie je zelf bent als manager, veranderaar én mens. Het niveau is hoog, het tempo pittig, maar het is goed te doen door de modulaire opzet. Het resultaat voor mij is een bredere visie."

Alumnus Frenk Saarloos, locatie directeur Altra College

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9.5


Ruud uit geeft ons een 9

Een mooie aanreiking van vele interessante theorieën en het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ‘veranderlandschap’, maar (juist) ook in mijzelf als veranderaar.

Johannes uit geeft ons een 10

Deze leergang biedt hoogwaardige ingrediënten voor een waardevol zeer leerproces; de mix van relevante academische literatuur en theoretisch kader, de praktijkvraagstukken van de medestudenten én de handelingswaarde voor de eigen beroepspraktijk, zorgt voor een integrale ontwikkeling van denken en doen!

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.