Privacyverklaring AOG School of Management (onderdeel van Freia B.V.)

In deze privacyverklaring legt AOG School of Management, gevestigd te (9711 EK) Groningen aan de Radesingel 50 met kvk-nummer: 01155027 (hierna “AOG School of Management”), uit welke persoonsgegevens AOG School of Management verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

AOG School of Management respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.aog.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan AOG School of Management worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van AOG School of Management te maken hebben. AOG School of Management houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van AOG School of Management of wanneer u anderszins contact heeft met AOG School of Management, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van AOG School of Management, legt AOG School of Management de door u opgegeven gegevens vast.

AOG School of Management bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Tevens informeert AOG School of Management geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

AOG School of Management gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AOG School of Management of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van AOG School of Management naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van AOG School of Management bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met AOG School of Management te delen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. AOG School of Management kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. AOG School of Management raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

AOG School of Management maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van AOG School of Management beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website van AOG School of Management worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert AOG School of Management hiermee de werking van de website.

AOG School of Management probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Daarnaast maakt AOG School of Management gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt AOG School of Management inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AOG School of Management heeft hier geen invloed op. AOG School of Management heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt AOG School of Management tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van AOG School of Management.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met AOG School of Management opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@aog.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

AOG School of Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.


Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met AOG School of Management via info@aog.nl.