Publieke Strategie en Leiderschap

Hoe beweeg jij je in het publieke domein in het krachtenveld van de samenleving en politieke en ambtelijke organisaties? Vergroot je sturend vermogen binnen de overheid en leer met theoretische kennis je leiderschap te ontwikkelen.

 • Publieke domein
 • Maatschappelijke taken
 • Snijvlak van strategie en bestuur

Vanaf prijs € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Plan een studieadviesgesprek
Publieke Strategie en Leiderschap
Startdatum: 28 november 2024
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen

De opleiding

Voor wie

De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap is ontwikkeld voor managers, directeuren, bestuurders en senior beleidsadviseurs van (semi-) publieke organisaties. Je bent werkzaam bij een provincie, gemeente, ministerie of zelfstandig bestuursorgaan. Jouw organisatie heeft in ieder geval een maatschappelijke taak bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs, veiligheid of volkshuisvesting. Je opereert op het snijvlak van strategie en bestuur en hebt de ambitie je visie en leiderschap te versterken.

In het kort

In de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap onderzoek je hoe maatschappelijke ontwikkelingen en het politieke klimaat de strategie en de vorming van het beleid van overheidsorganisaties beïnvloeden. De zogenaamde ecologische en economische crises beperken zich allang niet meer tot die thema’s: ze grijpen in de hele maatschappij in en dat geldt ook voor de participatiesamenleving, de transformatie van de ruimtelijke ordening en het vinden van aansluiting bij technische mogelijkheden door de digitale overheid. Het zijn ontwikkelingen die kriskras door de hele samenleving lopen en vele belanghebbenden hebben. In de leergang zijn dit de onderwerpen van onderzoek en  reflecteer je op je eigen functioneren.  Zo ontwikkel je jouw sturend vermogen als publiek leider.

Dynamisch, complex krachtenveld en kaders
Legitimiteit en vertrouwen in overheidsorganisaties staan ter discussie. Er is een roep om transparantie en de druk van (social) media neemt toe. Openbaarheid van bestuur is een groot goed, maar stelt overheidsorganisaties en beleidsadviseurs voor een grote uitdaging. Want samenleving en politiek kijken over je schouder mee. Effectieve leiders in de publieke sector moeten kunnen laveren in het krachtenveld tussen samenleving, politiek en de ambtelijke organisatie. Je denkt verder over vragen als: Wat is de impact van communicatie? Welke gevolgen hebben handelingen voor onze integriteit en reputatie?

Leiderschap in organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zonder innovatie geen vooruitgang. Maar waar vind je de ontwikkelruimte in alle praktische vraagstukken die op je bordje liggen? In de leergang neem je dit soort ontwikkelingen onder de loep, en word je vanuit theorie en praktijk ook aangezet om verder te denken. Want vanuit leiderschap kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie en haar publieke dienstverlening. Dat vraagt inzicht in de verschillende stakeholders, met ieder hun eigen belangen en verantwoordelijkheden. Met deze inzichten vergroot je jouw capaciteit deze met elkaar te verbinden. De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap biedt een ontwikkelplatform om samen met andere leidinggevenden en beleidsadviseurs uit de publieke sector te reflecteren op je eigen rol. Vanuit vakoverstijgende inzichten verstevig je jouw visie waarmee je een heldere bijdrage levert aan de beleidsvorming, strategie en besluitvorming van je organisatie.

Na de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap

 • heb je beter inzicht in de verschillende stakeholders en belangen in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie en weet deze strategisch te verbinden;
 • kun je de impact van brede maatschappelijke en politieke ontwikkelingen integreren in jouw visie op strategische vraagstukken en beleidsvorming;
 • heb je jouw leiderschap ontwikkeld wat je in staat stelt een integere organisatie te ontwikkelen die binnen de kaders slagvaardig en innovatief kan opereren.

Proefcollege bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Publieke Strategie en Leiderschap. Bekijk de Proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

prof.dr. Heinrich Winter

Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap.

Het programma

De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Strategie in de driehoek Samenleving, Politiek en Ambtelijke organisatie

  In deze module staat de driehoeksverhouding tussen samenleving, politiek en ambtelijke organisatie centraal. (Macro-)economische ontwikkelingen worden geschetst en het politieke klimaat wordt beschreven. Welke ontwikkelingen zien we en hoe hebben die invloed op strategieontwikkeling en beleidsvorming in het publieke domein?

 2. De veranderende overheid en maatschappelijke ontwikkelingen

  Het politieke klimaat verandert elke vier jaar, zo niet vaker. De drie decentralisaties die op gemeenten afkomen hebben niet alleen impact, maar beïnvloeden ook de positie van provinciale overheden en het rijk. Hoe ga je hier als organisatie mee om? En hoe houd je je als leidinggevende staande in dit steeds veranderende krachtenveld?

 3. Belangen, macht en Leiderschap

  Hoe kies je positie in de verhouding tussen politiek en ambtelijke organisatie? Met welke stakeholders krijg je te maken en hoe weeg je verschillende belangen zorgvuldig af? Dit betekent iets voor de manier waarop je je leiderschap vormgeeft. Het is cruciaal de regie te houden. We duiden de belangen en dilemma’s en nemen leiderschap onder de loep.

 4. Openbaarheid van bestuur, communicatie en reputatie

  Openbaarheid van bestuur is een groot goed, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Samenleving en politiek kijken altijd over je schouder mee. Wat is de invloed van het doen en laten van jou en je organisatie op integriteit en reputatie? Hoe communiceer je, als hiërarchisch verticaal georganiseerde overheid, met een steeds meer horizontale en netwerkgeoriënteerde samenleving?

 5. Strategieontwikkeling voor de kantelende overheid

  Van jou, als leidinggevende in het publieke domein, wordt verwacht dat je een eenduidig en toekomstbestendig beleid kunt uitzetten. Oude vormen van hiërarchisch geformuleerd beleid in een verticale bureaucratie sluiten wellicht minder aan bij de participatiesamenleving, maar is bureaucratie dan altijd fout?

 6. Cultuur, Innovatie en Internationalisering

  Hoe kun je je persoonlijke effectiviteit vergroten in een dynamische en interculturele context? Welke innovaties hebben invloed op cultuur en hoe de overheid zich presenteert aan de samenleving? Europa komt dichterbij en raakt steeds meer verweven in samenleving en lokale, provinciale en nationale overheid. We onderzoeken de invloed van Europa op de Nederlandse politiek.

 7. Persoonlijk leiderschap, publieke waarde en reflectie

  Ooit begonnen vanuit het willen toevoegen van waarde binnen het publieke domein raak je nu verstrikt in verschillende dilemma’s. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat vraagt om persoonlijk leiderschap. Leiderschap gedreven door waarden en het zoeken van verbinding kan helpen om beweging te realiseren.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Proefcollege

Wil jij ontdekken of deze opleiding bij je past? Meld je dan nu aan voor ons gratis proefcollege. Tijdens dit online event maak je kennis met de kerndocent, het programma van de opleiding, ontmoet je gelijkgestemden en hoor je uit eerste hand over de ervaringen van een alumnus. Een laagdrempelige manier om vrijblijvend kennis te maken met de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Publieke Strategie en Leiderschap

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Dominique uit Hoofddorp geeft ons een 9

Verrijkende en verdiepende opleiding voor versterking van de eigen professionaliteit.

Mieke uit Mijdrecht geeft ons een 8

Ik vond het zeer inspirerend, zowel de colleges als het contact met de medestudenten. Goede docenten over het algemeen en goede lesstof. Ik vond wel dat de stellingen aan het einde wat gekunsteld aan de opdracht was geplakt.

Zaki uit Rotterdam geeft ons een 10

Ik werd altijd geïnspireerd en uitgedaagd vanuit respect en oprechtheid. Kijken naar mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven. Vooruitgang voor zijn is duidelijk aanwezig.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.