Publieke Strategie en Leiderschap

Vanuit een drive om waarde toe te voegen in het publieke domein werkt u met hart en ziel voor de publieke zaak. Maar hoe zorgt u ervoor dat u zich staande houdt in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie? Hoe vergroot u uw sturend vermogen binnen de overheid? De publieke sector is in beweging, hoe maakt u als publiek leider het verschil?

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 21 november 2023
Investering: € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Voor wie

De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap is ontwikkeld voor managers, directeuren, bestuurders en senior beleidsadviseurs van (semi-) publieke organisaties. U bent werkzaam bij een provincie, gemeente, ministerie of zelfstandig bestuursorgaan. Uw organisatie heeft in ieder geval een maatschappelijke taak bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs, veiligheid of volkshuisvesting. U opereert op het snijvlak van strategie en bestuur en heeft de ambitie uw visie en leiderschap te versterken.

In het kort

In de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap onderzoekt u hoe maatschappelijke ontwikkelingen en het politieke klimaat de strategie en de vorming van het beleid van overheidsorganisaties beïnvloeden. De zogenaamde ecologische en economische crises beperken zich allang niet meer tot die thema’s: ze grijpen in de hele maatschappij in en dat geldt ook voor de participatiesamenleving, de transformatie van de ruimtelijke ordening en het vinden van aansluiting bij technische mogelijkheden door de digitale overheid. Het zijn ontwikkelingen die kriskras door de hele samenleving lopen en vele belanghebbenden hebben. In de leergang zijn dit de onderwerpen van onderzoek en  reflecteert u op uw eigen functioneren.  Zo ontwikkelt u uw sturend vermogen als publiek leider.

Dynamisch, complex krachtenveld en kaders
Legitimiteit en vertrouwen in overheidsorganisaties staan ter discussie. Er is een roep om transparantie en de druk van (social) media neemt toe. Openbaarheid van bestuur is een groot goed, maar stelt overheidsorganisaties en beleidsadviseurs voor een grote uitdaging. Want samenleving en politiek kijken over uw schouder mee. Effectieve leiders in de publieke sector moeten kunnen laveren in het krachtenveld tussen samenleving, politiek en de ambtelijke organisatie. U denkt verder over vragen als: Wat is de impact van communicatie? Welke gevolgen hebben handelingen voor onze integriteit en reputatie?

Leiderschap in organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zonder innovatie geen vooruitgang. Maar waar vindt u de ontwikkelruimte in alle praktische vraagstukken die op uw bordje liggen? In de leergang neemt u dit soort ontwikkelingen onder de loep, en wordt u vanuit theorie en praktijk ook aangezet om verder te denken. Want vanuit leiderschap kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie en haar publieke dienstverlening. Dat vraagt inzicht in de verschillende stakeholders, met ieder hun eigen belangen en verantwoordelijkheden. Met deze inzichten vergroot u uw capaciteit deze met elkaar te verbinden. De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap biedt een ontwikkelplatform om samen met andere leidinggevenden en beleidsadviseurs uit de publieke sector te reflecteren op uw eigen rol. Vanuit vakoverstijgende inzichten verstevigt u uw visie waarmee u een heldere bijdrage levert aan de beleidsvorming, strategie en besluitvorming van uw organisatie.

Na de opleiding Publieke Strategie en Leiderschap

 • heeft u beter inzicht in de verschillende stakeholders en belangen in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie en weet u deze strategisch te verbinden;
 • kunt u de impact van brede maatschappelijke en politieke ontwikkelingen integreren in uw visie op strategische vraagstukken en beleidsvorming;
 • heeft u uw leiderschap ontwikkeld wat u in staat stelt een integere organisatie te ontwikkelen die binnen de kaders slagvaardig en innovatief kan opereren.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Publieke Strategie en Leiderschap. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

prof.dr. Heinrich Winter

Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap.

Het programma

De opleiding Publieke Strategie en Leiderschap is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Strategie in de driehoek Samenleving, Politiek en Ambtelijke organisatie

  In deze module staat de driehoeksverhouding tussen Samenleving, Politiek en Ambtelijke Organisatie centraal. Dit dient als integraal model voor de navolgende modules. U behandelt verschillende ontwikkelingen in de economie en samenleving en het effect daarvan op strategieontwikkeling en beleidsvorming.

 2. De veranderende overheid en maatschappelijke ontwikkelingen

  Het politieke klimaat verandert regelmatig. De dynamiek en stagnatie in het openbaar bestuur wordt behandeld en de drie decentralisaties worden besproken. In deze module wordt gekeken naar het creëren van een adaptieve organisatie in een netwerksamenleving en bestendig tegen de wetgevingsmachinerie.

 3. Belangen, macht en Leiderschap

  Welke belangen spelen mee en hoe weeg je die zorgvuldig af? Hierbij gaat het om leiderschap, management en professionaliteit. Politiek leiderschap en soms misschien wel elitevorming. Bijzondere omstandigheden  vragen een eigen soort leiderschap, strategisch leiderschap.

 4. Openbaarheid van bestuur, communicatie en reputatie

  Openbaarheid van bestuur is een groot goed, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het op de juiste manier inzetten van communicatie, intern en extern, is onderwerp van gesprek in deze module. Het gaat daarbij ook om reputatie en het maken van keuzes in een soms paradoxale situatie.

 5. Strategieontwikkeling voor de kantelende overheid

  In de eerder geschetste dynamiek wordt er wel van u verwacht dat u een eenduidig en toekomstbestendig beleid kunt uitzetten. In deze module behandelen we beleidstheorie en beleidsontwikkeling. We kijken naar de basis van Governance en padafhankelijkheid. Welke rol speelt de participatiesamenleving hierin?

 6. Cultuur, Innovatie en Internationalisering

  Hoe kun je nu je persoonlijke effectiviteit vergroten in een interculturele context? Maar ook: hoe belangrijk is innovatie en hoe heeft digitalisering invloed op het overheidsbeleid en de wijze waarop contact met de burger tot stand komt? Ook kijken we in deze module naar de invloed van Europa in de Nederlandse politiek.

 7. Persoonlijk leiderschap, publieke waarde en reflectie

  Hoe leidt publiek leiderschap en visievorming tot ruimte om kansen te benutten? U reflecteert op uw rol als leidinggevende en hoe u waarde kunt toevoegen in het publieke domein. Ethiek en integriteit spelen hierbij een rol. In deze module kijken we onder andere naar waarde gedreven leiderschap. Tevens vindt in deze module de integratie plaats van verschillende voorgaande onderwerpen.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


21 feb

Meet & Greet: Publieke Strategie en Leiderschap

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Dominique uit geeft ons een 9

Verrijkende en verdiepende opleiding voor versterking van de eigen professionaliteit.

Mieke uit geeft ons een 8

Ik vond het zeer inspirerend, zowel de colleges als het contact met de medestudenten. Goede docenten over het algemeen en goede lesstof. Ik vond wel dat de stellingen aan het einde wat gekunsteld aan de opdracht was geplakt.

Zaki uit Rotterdam geeft ons een 10

Ik werd altijd geïnspireerd en uitgedaagd vanuit respect en oprechtheid. Kijken naar mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven. Vooruitgang voor zijn is duidelijk aanwezig.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.