De vooruitgang voor zijn.

Psychologie in Organisaties

De wetenschap verschaft een dieper inzicht in menselijk gedrag dan we ooit gehad hebben. Organisaties profiteren nog vrijwel niet van die kennis. Wilt u inzichten ontwikkelen over gedrag in organisaties? Kennis over performance-verbetering en het bevorderen van verbinding en betrokkenheid in organisaties? Uw inzicht vergroten omtrent interactieprocessen, -structuren en menselijk gedrag? Volg dan de opleiding Psychologie in Organisaties.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland, enkele modules in Groningen
Start: 25 mei 2021
Investering: € 16.350Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

De opleiding Psychologie in Organisaties is voor managers en professionals die er zich van bewust zijn dat fundamenteel inzicht in gedrag en organisatiepsychologie hen helpt bij het organiseren, verbinden en motiveren van mensen in en tussen organisaties.

In het kort

De academische opleiding Psychologie in Organisaties heeft tot doel de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Het is ontwikkeld voor managers en leidinggevenden die zich ervan bewust zijn dat fundamenteel inzicht in gedrag en organisatiepsychologie hen helpt bij het organiseren, verbinden en motiveren van mensen in en tussen organisaties.

Gedrag, emotie en motivatie
Handvatten worden aangereikt om de schijnbaar ondoorgrondelijke processen geassocieerd met gedrag te onderzoeken en de karakteristieke patronen te herkennen en te onderscheiden. U bestudeert hoe gedrag ontstaat en hoe het begrepen en veranderd kan worden. U leert hoe ontwikkelingen in neurowetenschappen, gedragsgenetica en psychologie u kunnen helpen om gedrag te beïnvloeden. We staan stil bij emotie, motivatie en attitude, maar ook wat de betekenis is van verschillen in macht en status.

Organisatiepsychologie
In een divers samengestelde deelnemersgroep spart u onder leiding van kerndocent dr. Pieternel Dijkstra over bewuste en onbewuste processen, motivatie, emoties en leiderschap. Over persoonlijke, team- en organisatie-effectiviteit. Inzicht in gedrag en organisatiepsychologie helpt u effectievere strategieën uit te zetten, teams efficiënter te laten samenwerken en te zorgen voor verbinding en betrokkenheid van uw medewerkers.

Na de opleiding Psychologie in Organisaties:

 • heeft u inzicht in gedrag, persoonlijkheid en drijfveren, waardoor u uw handelingsrepertoire als leider vergroot;
 • heeft u een visie op het motiveren en verbinden van mensen in organisaties;
 • beschikt u over inzicht in hoe u gedrag kan beïnvloeden, wat helpt bij de ontwikkeling van teams en de organisatie.

Na de opleiding Psychologie in Organisaties

 • Ontwikkelt u inzicht in gedrag, persoonlijkheid en drijfveren, waardoor u uw handelingsrepertoire als leider vergroot.
 • Heeft u een visie op het motiveren en verbinden van mensen in organisaties.
 • Beschikt u over inzicht in hoe u gedrag kan beïnvloeden, wat helpt bij de ontwikkeling van teams en de organisatie.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Psychologie in Oranisaties. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Portret foto Pieternel Dijkstra

Kerndocent

dr. Pieternel Dijkstra

dr. Pieternel Dijkstra is sociaal psycholoog, en houdt zich, op diverse manieren, bezig met het welzijn van mensen en hun onderlinge relaties. Ze doet dat onder meer als schrijfster, lector, wetenschappelijk onderzoeker en trainer. Pieternel is kerndocent van de opleiding Psychologie in Organisaties.

Het programma

De opleiding Psychologie in Organisaties is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Sociale relaties, nieuw perspectief op gedrag

  Mensen hebben van nature de behoefte om anderen op te zoeken, relaties aan te gaan en samen te werken. Communicatie is daarbij hét middel dat zorgt voor deze contacten en relaties. Een gebrekkige communicatie kan, onbedoeld, zorgen voor polarisatie, conflicten en verwijdering tussen werknemers en management. Tijdens deze module bekijken we relaties, communicatie, conflicten en oplossingen vanuit een psychologisch perspectief.

 2. Motivatie en emoties

  Hoe mensen in hun werk zitten, is bepalend voor de prestaties die ze leveren. Werknemers en teams stimuleren om zo goed mogelijk te presteren, vraagt om inzicht in de drijfveren, emoties en psychologische behoeften van mensen. Hoe kunnen de pijnpunten geïdentificeerd worden als het gaat om de motivatie en bevlogenheid van werknemers? En wat kan er aan deze knelpunten worden gedaan?

 3. Leren, talent en ontwikkelen

  Mensen verschillen in hun persoonlijkheid, voorkeuren en hun talenten. In deze module wordt gekeken naar de individuele verschillen tussen werknemers. Hoe kunnen werknemers met al deze verschillen gestimuleerd worden om zichzelf optimaal te ontwikkelen en te leren?
Door op deze vragen antwoorden te vinden, leert u betere keuzes maken over de aanname en de duurzame ontwikkeling van personeel.

 4. Verbindingen in teams en organisaties

  Samenwerken is een constante geworden in en tussen moderne organisaties. Hierbij zijn groepsprocessen van grote invloed op het functioneren van werknemers en teams. Zowel in positieve als negatieve zin. Door de inzichten uit deze modulen wordt u zich bewust van uw rol en de context waarin u zich bevindt. Hierdoor leert u maatregelen te nemen die de invloed van constructieve groepsprocessen versterken en die van destructieve verminderen.

 5. Psychische problemen op de werkvloer


  Werknemers kunnen tijdelijk dan wel chronisch last hebben van psychische klachten. Of en hoe lang deze werknemers uit de running zijn wordt voor een groot deel bepaald door hoe er met ze wordt omgegaan. In deze module gaan we in op welke psychische problemen voorkomen op de werkvloer. Hoe zijn deze problemen te signaleren? En hoe kan er het beste worden omgegaan met werknemers die last hebben van psychische problemen?

 6. Strategisch gedrag

  Elke menselijke interactie is in de basis strategisch: er zijn verschillende belangen, relaties en verschillen in macht en status. Werknemers en teams stimuleren tot ander gedrag kan stuiten op weerstand. Hoe kan er dan toch gezorgd worden dat medewerkers gemotiveerd worden om ander gedrag te vertonen?

 7. De grenzen van bewuste controle

  Mensen handelen vaak op de automatische piloot. Dit kan het veranderen van gedrag bemoeilijken.
Aandachtig handelen kan helpen om het bewustzijn te vergroten omtrent het eigen gedrag en de emoties en gedachten die met dit gedrag gepaard gaan. Wat zijn de beperkingen en mogelijkheden in de eigen invloedssfeer?

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Proefcollege

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze proefcolleges.

Tijdens deze proefcollege laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


17 nov

Proefcollege Psychologie in Organisaties

Online

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.