Visie op de Toekomst

Ontwikkel visie op de toekomst voor jouw organisatie en doe kennis op over wat er technisch en maatschappelijk mogelijk is.

 • Leer toekomstgericht denken
 • Systematisch de toekomst verkennen
 • Vorm nieuwe denkkaders

Vanaf prijs € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Plan een studieadviesgesprek
Startdatum: 4 juni 2024
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 10 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen

De opleiding

Voor wie?

Als leider wil je toekomstgericht denken, met “andere” ogen naar ontwikkelingen in de wereld kijken en meer consequent de kansen en consequenties van al deze veranderingen onderzoeken voor jouw organisatie. Je realiseert je dat er besluiten genomen moeten worden en er een koers moet worden uitgezet, te midden van blijvende onzekerheid en groeiende complexiteit van de vraagstukken. Je wilt niet afwachten, maar bent op zoek naar nieuwe inzichten waarmee je actief kunt nadenken over hoe wil ik de toekomst vormgeven.

In het kort

In de leergang Visie op de Toekomst reiken we je nieuwe kennis en andere denkkaders om jezelf en allerlei ontwikkelingen in de wereld te begrijpen en dagen we je uit je mogelijke toekomsten te verbeelden.

Omgaan met onzekerheid en complexiteit
In je werkzame leven staan je, met zekerheid, meerdere veranderingen en transformaties te wachten. Onzekerheid is daarmee een vast onderdeel geworden van onze realiteit. Naarmate de technologie geavanceerder wordt en de vraagstukken complexer, worden menselijke vaardigheden belangrijker. Jij wilt de mentale en emotionele flexibiliteit ontwikkelen om door deze verschuivingen heen te navigeren, het analytisch vermogen om kennis en informatie te verwerken en op waarde te schatten. Up-to-date inzichten en nieuwe denkkaders stellen je in staat te bepalen hoe jij je wilt verhouden tot alle vooruitgang én om te evalueren welke opvattingen je zou moeten loslaten om ruimte te geven aan nieuwe ideeën.

Scherpte in het herkennen van kantelpunten en de verbeeldingskracht om je toekomstige ontwikkelingen voor te stellen
In de leergang combineren we historisch besef met nieuwe invalshoeken uit onder andere de sociale psychologie, natuurwetenschappen, bestuurskunde en filosofie én een beetje speculatie. Wat kunnen we leren van de geschiedenis als we die als een aaneengesloten proces beschouwen in plaats van als korte afzonderlijke periodes? Stelt het ons in staat voorbodes van kantelpunten te herkennen? De samenhang tussen grotere ontwikkelingen te duiden? We rekken de eigen denkkaders op door nieuwe, andere zienswijzen op de wereld te onderzoeken. Door het onvoorstelbare en het onzekere voorstelbaar maken en wat meer buiten de gebaande kaders te denken, ontstaat niet alleen ruimte, maar ga je ook concreter over de toekomst nadenken.

Na de opleiding Visie op de Toekomst

 • Ben je bijgepraat over de laatste kennis van technologische ontwikkelingen, heb je inzicht in sociaal maatschappelijke transities en verschuivingen in geopolitieke verhoudingen;
 • Heb je handvatten om op een systematische, onderzoekende manier vooruit te kijken;
 • Heb je nieuwe denkkaders om jezelf en de grote transformaties te begrijpen, waarmee je kleur durft te bekennen en de toekomst richting geeft.

Onze docenten

wouter kalf

Kerndocent

Dr. Wouter Kalf

Wouter is universitair docent morele en politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft boeken en artikelen over de ethiek als gereedschapskist. Kun je je morele kompas verbeteren en daarmee betere beslissingen maken, of is ethiek altijd puur een kwestie van jouw mening tegen de mijne? Wouter hecht groot belang aan de kruisbestuiving tussen filosofie, wetenschap en praktijk.

Het programma

De opleiding Visie op de Toekomst is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

Naast leren van elkaar en van toonaangevende wetenschappers en practitioners, leer je ook van de locaties waar de modules worden georganiseerd. We zoeken altijd naar omgevingen die extra betekenis geven aan het programma. Zo komen we bewust met onze modules in onder andere Delft, Utrecht en Groningen.

 1. Module 1: Future thinking; onzekerheid gegarandeerd

  Hoe jij naar de wereld kijkt, geeft richting aan hoe je vraagstukken oplost en welke beslissingen je neemt. We verkennen hoe bij actief toekomstgericht denken de ‘harde’ natuurwetenschappen, de ‘zachtere’ management-wetenschappen en ethiek samengaan. 

 2. Module 2: Doorbraak technologieën, vooruitgang of ondergang?

  We maken een verdiepende Tour d ’Horizon langs de belangrijke technologische ontwikkelingen. Welke onderzoeken kansen en oplossingen ze kunnen bieden, maar staan we ook stil bij de vraag wat de invloed is van al deze technologische vooruitgang op de mens en de samenleving?

 3. Module 3: De evolutie van de korte termijn, de moraal van ons verhaal

  Vanuit verschillende disciplines reflecteren we op begrippen als zingeving, levensbeschouwing en religie en onderzoeken hoe we kunnen komen tot een én/én benadering, waarin zaken als rendementsstreven, ecologisch besef en menselijk maat kunnen samengaan.

 4. Module 4: Spanningen in de wereldorde

  In het huidige tijdsgewricht zien we grote politieke én welvaartsverschillen ontstaan, worden we geconfronteerd met opkomende wereldmachten en ontstaan er conflicten. Is er een tijdloze en universele dynamiek achter deze verschuivingen te herkennen? Hebben we zicht op hoe we als samenleving “onze” problemen oplossen en wie onze toekomst (laten) bepalen?

 5. Module 5: Vrijdenken, verantwoordelijkheid en vastgeroeste patronen

  Hoe zorgen persoonlijke overtuigingen en een ondoorzichtig geheel van handelingen en keuzes er voor dat individuen en instituties die, binnen het kader van geaccepteerde juridische en morele regels of normen, niet het goede doen? Door paradigma’s en biases te herkennen, te onderkennen, bij te stellen of los te laten, ben je in staat dit om vrijer en verantwoordelijker te denken.

 6. Module 6: Schaarste in overvloed

  We lijken niet in staat om de wereld rechtvaardig in te richten, om welvaart eerlijk te verdelen of vrede te bewaren. Veel van deze vraagstukken zijn in essentie terug te voeren op verdelende rechtvaardigheid. We onderzoeken welke kleine stapjes we kunnen zetten om een gezamenlijk een proces van hervorming in gang te zetten.

 7. Module 7: Mijn vooruitzichten op vooruitgang

  Wat doe JIJ met de aangereikte perspectieven en handvaten? Hoe denk JIJ nu over de toekomst? Je kunt je visie niet toetsen aan de werkelijkheid, die ligt immers nog in de toekomst. En dus, zul je zelf veel meer beredeneerde keuzes moeten maken om je visie te onderbouwen en anderen mee te nemen in jouw verhaal voor de toekomst.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Proefcollege

Wil jij ontdekken of deze opleiding bij je past? Meld je dan nu aan voor ons gratis proefcollege. Tijdens dit online event maak je kennis met de kerndocent, het programma van de opleiding, ontmoet je gelijkgestemden en hoor je uit eerste hand over de ervaringen van een alumnus. Een laagdrempelige manier om vrijblijvend kennis te maken met de opleiding.


23 apr

Proefcollege Visie op de Toekomst

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.