De vooruitgang voor zijn.

Mens- en Organisatieontwikkeling

Hoe stimuleer je innovatie binnen een organisatiestructuur? Hoe creëer je verbinding tussen medewerkers in een tijdperk waarin flexibiliteit een belangrijke waarde is? En hoe stuur je op zelfsturing? Met een frisse blik naar processen, talent en ontwikkelingen kijken houd je jouw organisatie flexibel en innovatief. Maar hoe breng je alle facetten bij elkaar? De spanning tussen diversiteit van mensen en identiteit van de organisatie, maakt organisatieontwikkeling een complex proces. Een scherpzinnige diagnose ligt altijd ten grondslag aan een solide interventie. Als je hier goed in slaagt, kun je als organisatie echt uitblinken!

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Start: 19 mei 2022
Investering: € 16.350 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

Voor wie

De leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is voor managers en professionals die de moed hebben om hun organisatie klaar te maken voor de toekomst met de menskant als vertrekpunt. Je wilt zich richten op het (her)vinden van de organisatie-identiteit en daarmee organisatiegroei realiseren. Je beseft dat de strategische inzet van talentmanagement een sleutelrol vervult in het lange termijn succes van organisaties.

In het kort

In de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling doe je kennis en inspiratie op om de medewerkers en talenten binnen jouw organisatie tot zijn recht te laten komen en organisatiegroei te realiseren.

Mens- en Organisatieontwikkeling
Mens- en talentmanagement binnen organisaties raakt vele disciplines. In deze opleiding komt talentontwikkeling en organisatieontwikkeling optimaal tot uiting. Topdocenten op het gebied van onder meer verandermanagement, organisatiepsychologie en strategisch management reiken een theoretisch kader aan. Er is ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen met docenten en mededeelnemers. Over teamdynamiek, leerstijlen, het herkennen van talent, innovatie en lerende organisaties: alle belangrijke onderwerpen om een flexibele organisatie te creëren worden vanuit verschillende invalshoeken in de breedte verkend voordat we overgaan tot interventie op organisatieontwikkeling. Het sociologische, psychologische en filosofische perspectief komt aan bod, maar ook het meer gangbare (sociaal)economische perspectief.

Persoonlijk leiderschapsontwikkeling
Door jouw eigen zienswijze onder de loep te nemen en open te staan voor reflectie, ontwikkel je een scherpere visie en leer je met precisie een heldere diagnose te maken. Kan de ecologie beter? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Is de stijl van leidinggeven goed? En als veranderingen nodig zijn, welke zijn dit? En hoe pak je dat aan? Al deze perspectieven zijn nodig om te komen tot goede antwoorden. Mens en Organisatieontwikkeling kent zijn gelijke niet in Nederland. Je ontwikkelt jouw organisatie én jouw leiderschap met een krachtige visie op talentontwikkeling.

Met de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling leer je:

 • op welke wijze talent en ontwikkeling worden beïnvloed door zaken als identiteit, sociaal kapitaal en innovatie;
 • hoe door sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren talent in organisaties steeds centraal komt te staan;
 • hoe emoties, groepsdynamica en teamontwikkeling collectief talent bepalen en hoe bepalend psychologische en sociologische perspectieven hierbij zijn;
 • wat de impact is van digitalisering, sociale netwerken en nieuwe media op organiseren.

Na de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling

 • Weet je op welke wijze talent en ontwikkeling worden beïnvloed door zaken als identiteit, sociaal kapitaal en innovatie.
 • Weet je hoe door sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren talent in organisaties steeds centraal komt te staan.
 • Weet je hoe emoties, groepsdynamica en teamontwikkeling collectief talent bepalen en hoe bepalend psychologische en sociologische perspectieven hierbij zijn.
 • Weet je wat de impact is van digitalisering, sociale netwerken en nieuwe media op organiseren.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Michiel Schoemaker

Dr. Michiel Schoemaker is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is actief als adviseur, auteur, docent en onderzoeker.  Zijn huidige onderzoeks- en adviesprojecten zijn gericht op organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling en employability. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling en moderator van Academie Permanent.

Het programma

De opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Perspectieven op mens en organisatie

  Een doorkijk in het speelveld van persoonlijke en organisatieontwikkeling.
Wat is de relatie tussen mensen in een organisatie en de manier waarop die organisatie is ingericht en wordt aangestuurd? Welke verschillende perspectieven op organiseren en talent in organisaties zijn er te onderscheiden?

 2. Individueel perspectief

  In deze module wordt ingegaan op het achterhalen van de eigen sterke punten, wordt internal branding onder de aandacht gebracht, komen gezichtspunten met betrekking tot talentontwikkeling aan de orde. Ook maakt u kennis met het begrip ‘leervoorkeur’ en evolutionaire psychologie.

 3. Teamgroei en -dynamieken

  Teams zijn de bouwstenen van een organisatie. Door krachtige teams en groepen te bouwen, ontstaat een voedingsbodem voor de ontwikkeling en groei van zowel individuen als de organisatie. Daarvoor is het belangrijk niet alleen aan de oppervlakte te kijken, maar ook te zien wat er in de onderstroom gebeurt. 

 4. Zingeving en ambitie als motor

  In deze module wordt een kader gecreëerd waarin zingeving en ambitie gekoppeld worden. Een zingevende visie blijkt essentieel voor motivatie en verbinding. Wat is het dat mensen drijft en aanzet tot samenwerken? Wat willen ze dan leren? En hoe verbind je dat vervolgens weer met de strategische toekomst van de organisatie?

 5. Organisatie-innovatie

  Organisaties zijn levende systemen, ze ontwikkelen zich al doende en zijn eigenlijk altijd in beweging. Soms gepland en soms ongepland. Hoe krijg je de organisatiedynamiek in beeld en hoe kun je daarmee werken? Kun je organisaties eigenlijk wel veranderen. 

 6. Verbindend Leiderschap

  Leiderschap gaat over impact. Leiders, ook informele, creëren de ruimte die nodig is voor organisatieontwikkeling. Ook voor de ontwikkeling van mensen zijn ze onmisbaar. Hoe doen goede leiders dat, verbinden met lef? Vanuit verschillende invalshoeken komt het thema leiderschap aan de orde.

 7. Nieuw organiseren


  Er worden inzichten aangereikt over het inrichten en verbinden van (netwerk) organisaties nu en in de toekomst. Zijn de managementmodellen passé? Is er zoiets als een future proof organisatie? En wat houdt dat dan in? Tevens wordt ingegaan op de integratie van de onderdelen die voor uw eigen denken en context van belang zijn.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen je graag op weg voor een passend opleidingstraject voor jouw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de aankomende Meet & Greet.


Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8


Rianne Busstra uit geeft ons een 8

AOG heeft alles goed op orde qua organisatie. De leer-groep is divers samengesteld en het concept met een kerndocent erg prettig. Door de diversiteit aan docenten wordt het programma wel enigszins een lappendeken. Daarentegen kun je je eigen leervragen goed uitwerken in een visiedocument, wat helpt om alles te integreren. Erg zinvol.

Gjalt van der Zee uit geeft ons een 8

Tevreden en enthousiast over mijn (aanzet tot) verdere ontwikkeling als professional, zowel vakinhoudelijk (verbreding en verdieping) als algemeen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.