De vooruitgang voor zijn.

Mens- en Organisatieontwikkeling

Leer om met een frisse blik te kijken naar processen, talent en ontwikkelingen binnen je organisatie. Je neemt je organisatie mee in een tijdperk waarbij flexibiliteit belangrijk is en waarbij verbinding tot stand moet komen.

 • De menskant als vertrekpunt
 • Focus op leiderschap in plaats van management
 • Inrichten en verbinden van een organisatie

Vanaf prijs € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Mens- en Organisatieontwikkeling
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Startdatum: 16 mei 2024

De opleiding

Voor wie

De leergang is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk betrokken is bij vraagstukken rond ‘mens en organisatie’. Deelnemers aan de leergang richten zich in hun werkpraktijk op organisatiegroei, met de menskant als vertrekpunt. Daarbij maakt het niet uit of je manager of professional bent. Wel belangrijk is dat je een academische of hbo-vooropleiding hebt en ruime relevante werkervaring als manager, leidinggevende of professional.

In het kort

In de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling doe je kennis en inspiratie op om de medewerkers en talenten binnen jouw organisatie tot zijn recht te laten komen en organisatiegroei te realiseren.

Organisatieontwikkeling met de menskant als vertrekpunt
De leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is voor managers en professionals die de moed hebben om hun organisatie klaar te maken voor de toekomst met de menskant als vertrekpunt. Want wat is de functie van leiderschap, nu organisaties steeds meer als netwerken gaan functioneren? Hoe geef je organisatieontwikkeling vorm vanuit leiderschap in plaats van vanuit management? Hoe ontdek en  ontwikkel je aanwezig talent en laat je teams beter samenwerken op basis van waarden en identiteit? Al deze vraagstukken worden in de leergangen vanuit verschillende invalshoeken verkend, voordat we overgaan tot interventie op organisatieontwikkeling.

Een scherpere visie
Door je eigen zienswijze onder de loep te nemen en open te staan voor reflectie ontwikkel je een scherpere visie en leer je een heldere diagnose te maken. Vanuit verschillende perspectieven kom je tot gebalanceerde antwoorden. Zo doe je kennis en inspiratie op om organisatieontwikkeling meer als proces dan project te beschouwen, leiderschap meer persoonlijk te maken en effectief talentmanagement te ontwikkelen. Dit bewustwordingsproces vraagt om toewijding en lef. Mensen met een visie maken immers het verschil. We dagen je uit om te reflecteren op de verschillende perspectieven van docenten en andere deelnemers. Daarna kijk je naar je eigen organisatie, klantomgeving en rol om zo mens- en organisatieontwikkeling gerichter te kunnen oppakken.

Na de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling

 • Weet je op welke wijze talent en ontwikkeling worden beïnvloed door zaken als identiteit, sociaal kapitaal en innovatie.
 • Weet je hoe door sociale innovatie en nieuwe vormen van organiseren talent in organisaties steeds centraal komt te staan.
 • Weet je hoe emoties, groepsdynamica en teamontwikkeling collectief talent bepalen en hoe bepalend psychologische en sociologische perspectieven hierbij zijn.
 • Weet je wat de impact is van digitalisering, sociale netwerken en nieuwe media op organiseren.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Michiel Schoemaker

Dr. Michiel Schoemaker is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is actief als adviseur, auteur, docent en onderzoeker.  Zijn huidige onderzoeks- en adviesprojecten zijn gericht op organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling en employability. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling en moderator van Academie Permanent.

Het programma

De opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Perspectieven op mens en organisatie

  Een doorkijkje in het speelveld van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Wat is de relatie tussen mensen in een organisatie en de manier waarop die organisatie is ingericht en wordt aangestuurd? Welke verschillende perspectieven op organiseren en talent in organisaties zijn te onderscheiden?

 2. Individueel perspectief

  In deze module gaan we in op het achterhalen van je eigen sterke punten, brengen we internal branding onder de aandacht en komen gezichtspunten met betrekking tot talentontwikkeling aan de orde. Ook maak je kennis met het begrip ‘leervoorkeur’ en evolutionaire psychologie.

 3. Teamgroei en -dynamieken

  Teams zijn de bouwstenen van een organisatie. Door krachtige teams en groepen te bouwen ontstaat een voedingsbodem voor de ontwikkeling en groei van zowel individuen als de organisatie. Daarvoor is het belangrijk niet alleen aan de oppervlakte te kijken, maar ook te zien wat er in de onderstroom gebeurt.

 4. Zingeving en ambitie als motor

  In deze module wordt een kader gecreëerd waarin zingeving en ambitie worden gekoppeld. Een zingevende visie blijkt essentieel voor motivatie en verbinding. Wat is het dat mensen drijft en aanzet tot samenwerken? Wat willen ze dan leren? En hoe verbind je dat vervolgens met de strategische toekomst van de organisatie?

 5. Organisatie-innovatie

  Organisaties zijn levende systemen. Ze ontwikkelen zich al doende en zijn eigenlijk altijd in beweging. Soms gepland en soms ongepland. Hoe krijg je de organisatiedynamiek in beeld en hoe kun je daarmee werken? Kun je organisaties eigenlijk wel veranderen?

 6. Verbindend Leiderschap

  Leiderschap gaat over impact. Leiders, ook informele, creëren de ruimte die nodig is voor organisatieontwikkeling. Ook voor de ontwikkeling van mensen zijn ze onmisbaar. Hoe doen goede leiders dat, verbinden met lef? Vanuit verschillende invalshoeken komt het thema leiderschap aan de orde. Daarbij is ook aandacht voor (het eigen) leiderschap van de toekomst. Deelnemers gaan hierover in gesprek met leden van AIESEC.

 7. Nieuw organiseren


  Je krijgt inzichten aangereikt over het inrichten en verbinden van (netwerk)organisaties nu en in de toekomst. Zijn de managementmodellen passé? Is er zoiets als een future proof organisatie? En wat houdt dat dan in? Tevens gaan we in op de integratie van de onderdelen die voor jouw eigen denken en context van belang zijn.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen je graag op weg voor een passend opleidingstraject voor jouw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


9 mrt

Meet & Greet: Mens- en Organisatieontwikkeling

online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8


Marianne Kuipers uit Winschoten geeft ons een 9

De leergang mens- en organisatieontwikkeling heeft mij een verdere inkijk gegeven in wat verandering en ontwikkeling vraagt van een organisatie, de mensen die er werken en haar stakeholders en ketenpartners. Hier heb ik mijn eigen visie op kunnen ontwikkelen die zich gedurende de leergang heeft ontwikkeld waarbij elke module een laag heeft toegevoegd. Elke module gaf mij handvatten die ik direct heb kunnen toepassen.

Rianne Busstra uit geeft ons een 8

AOG heeft alles goed op orde qua organisatie. De leer-groep is divers samengesteld en het concept met een kerndocent erg prettig. Door de diversiteit aan docenten wordt het programma wel enigszins een lappendeken. Daarentegen kun je je eigen leervragen goed uitwerken in een visiedocument, wat helpt om alles te integreren. Erg zinvol.

Gjalt van der Zee uit geeft ons een 8

Tevreden en enthousiast over mijn (aanzet tot) verdere ontwikkeling als professional, zowel vakinhoudelijk (verbreding en verdieping) als algemeen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.