Strategie en Bestuur

prof.dr. René ten Bos

Heeft iedere organisatie een filosoof nodig? Nee, is het verrassende antwoord van prof.dr. René ten Bos, kerndocent van de leergang Filosofie in Organisaties van AOG School of Management. “Organisaties kunnen heel goed zonder een filosoof, maar wat ze wel nodig hebben zijn mensen die anders kunnen denken. Creatieve mensen die in staat zijn om complexiteiten te doorgronden en die inzien dat niet alle problemen oplosbaar zijn.” Lees hier meer over zijn visie op filosofie in organisaties!

Lees meer
Door: René ten Bos op 16 februari 2017
dr.ir. Helmut Kaltenbrunner, kerndocent Leiderschap in Duurzaamheid

Een enthousiaste groep professionals, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, rondde dit voorjaar de eerste editie van de leergang Leiderschap in Duurzaamheid af. Hun visiedocumenten waren gericht op het bevorderen van duurzaamheid in hun eigen praktijk. Binnenkort start ook de tweede editie van de opleiding Leiderschap in Duurzaamheid.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 29 maart 2016
Janjaap Fleurke

De laatste tijd zie je ze steeds meer ‘in het wild’: filosofen. Janjaap Fleurke, studieadviseur van de leergang Organisatie, Zingeving en Ethiek denkt dat het voor beide kanten wennen was: voor de filosoof aan direct contact met de maatschappij en voor de maatschappij aan de mening van de filosoof. De maatschappij is snel en de filosoof is traag. Of: de maatschappij is ongenuanceerd en plat en de filosoof heeft een doorwrochte mening. Hoe het ook zij juist deze tegenstellingen lijken steeds minder scherp te worden en daar kunnen we allemaal de vruchten van plukken. Hoe?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 mei 2015
AOG School of Management

Ooit waren de woningcorporaties enigszins schimmige instituten die je als huurder af en toe kon bellen als er een lekkage was of als het raamkozijn tochtte. Vaak kwamen dan vriendelijke manspersonen met grote gereedschapskisten en ze dronken een bak koffie of rookten een sigaret met de vrouw des huizes alvorens ze de klus klaarden. De wereld was nog rustig en overzichtelijk.

Lees meer
Door: René ten Bos op 17 september 2014
AOG School of Management

De economie staat onder druk, niet alleen als wetenschap, maar ook als alledaagse praktijk. Als wetenschap krijgt de economie kritiek omdat zij een onduidelijke empirie heeft, slecht zou zijn in het voorspellen van crises, te wiskundig is geworden om de burgers nog aan te spreken en, last but not least, uitgaat van onhoudbare vooronderstellingen over menselijk gedrag. Als praktisch systeem staat zij onder druk, omdat er steeds meer vragen worden gesteld over de instituten die het kapitalisme draaiende moeten houden. Deze vragen rijzen niet alleen over het concrete gedrag van bepaalde ondernemingen en hun managers, maar ook over de nog veel minder doorzichtige ontwikkelingen op financiële markten.

Lees meer
Door: René ten Bos op 27 augustus 2014
AOG School of Management

Uit de website van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), dat ooit op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd opgericht, blijkt dat men er goed heeft nagedacht over integriteit. We lezen er namelijk dat de geleerden het niet eens zijn over de vraag wat dit concept precies betekent. Daarom ziet men er vanaf de meest voor de hand liggende vraag – wat is integriteit eigenlijk? – te beantwoorden.

Lees meer
Door: René ten Bos op 17 augustus 2014
AOG School of Management

Leiderschap valt en staat met de integriteit van de leider, zo blijkt uit een groeiende hoeveelheid onderzoek. Zo werd in het Globe project over de gehele wereld gevraagd naar welke eigenschappen mensen belangrijk vonden in hun leiders. Integriteit kwam hier naar voren als een van de belangrijkste eigenschappen. In mijn eigen onderzoek aan de VU vind ik ook dat integriteit één van de belangrijkste voorspellers is van gezag bij leiders (gezag definiëren we als de vrijwillige en gemotiveerde keuze om de aanwijzingen en het voorbeeld van een leider te volgen). Ik deel dit gegeven daarom graag met de managers waar ik les aan geef, maar verbaas mij regelmatig over hoe integriteit begrepen wordt.

Lees meer
Door: Max Wildschut op 01 mei 2014

Onze klanten beoordelen ons met een

177 beoordelingen
8.5
10
177 beoordelingen

Nieuwsbrief ontvangen?

  • Waardevolle artikelen
  • Overzicht van opleidingsaanbod
  • Voordeel bij events