De kern van verder denken

Janjaap Fleurke

Janjaap Fleurke

De laatste tijd zie je ze steeds meer ‘in het wild’: filosofen. Janjaap Fleurke, filosoof, denkt dat het voor beide kanten wennen was: voor de filosoof aan direct contact met de maatschappij en voor de maatschappij aan de mening van de filosoof. De maatschappij is snel en de filosoof is traag. Of: de maatschappij is ongenuanceerd en plat en de filosoof heeft een doorwrochte mening. Hoe het ook zij juist deze tegenstellingen lijken steeds minder scherp te worden en daar kunnen we allemaal de vruchten van plukken. Hoe?

De filosoof

Wel, de filosoof haalt zijn inspiratie uit de maatschappij waar we allemaal deel van uitmaken, sterker nog: hij is schatplichtig aan deze leefwereld, het is zijn werkterrein. Dat doet hij door in te zoomen op een bepaald element uit de maatschappij –rechtvaardigheid, vrijheid of waardigheid bijvoorbeeld, om het vervolgens ook weer in breder perspectief te plaatsen. De filosoof legt zo denkwijzen, denkpatronen en aannames bloot en reflecteert bovendien vaak op waarden en principes die daaraan ten grondslag liggen. Kritisch en zelfstandig denken wordt daarmee bevorderd. En daar is het de filosoof precies om te doen.

Verder denken

Sommige filosofen zijn heel sterk in het zelf nadenken en dat kan mooie dingen opleveren. René ten Bos bijvoorbeeld. Hij schreef al vele boeken over management en bedrijfsethiek. Dit jaar was zijn boek over water, Water, genomineerd voor de Socrateswisselbeker. Maar, René is ook in ‘het wild’ te zien: hij houdt regelmatig lezingen voor managers om zijn kennis te delen en tegelijk ook van hen te leren. Bij AOG School of Management is René kerndocent van de leergang Filosofie in Organisaties. Een leergang die is opgezet om te leren met een filosofische bril naar uw organisatie te kijken. Een leergang waarin u dus zelfstandig leert nadenken en reflecteren op waarde en integriteit. Een leergang waarin u Verder denkt…

Filosofie in organisaties

Wilt u meer weten over filosofie in organisaties? Als u de moed hebt om verder te denken, dan is de leergang Filosofie in Organisaties wellicht interessant voor u! Meer weten? Bel met één van onze studieadviseurs op nummer 088 556 10 00 of mail naar info@aog.nl

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.