Docent

prof.dr. René ten Bos


Prof.dr. René ten Bos is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit zijn leerstoel ‘Filosofie van de managementwetenschap’ publiceert hij niet alleen wetenschappelijke artikelen, maar ook toegankelijke managementliteratuur. In 2017 is hij uitgeroepen tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Eind maart 2019 droeg hij het stokje over aan Daan Rovers. René schittert tegendraads, de nieuwe bevlogenheid, als kerndocent in de leergang Filosofie in Organisaties.

Kennisartikelen van prof.dr. René ten Bos

Heeft iedere organisatie een filosoof nodig?

Algemeen nieuws

Heeft iedere organisatie een filosoof nodig? Nee, is het verrassende antwoord van prof.dr. René ten Bos, kerndocent van de leergang Filosofie in Organisaties van AOG School of Management. “Organisaties kunnen heel goed zonder een filosoof, maar wat ze wel nodig hebben zijn mensen die anders kunnen denken. Creatieve mensen die in staat zijn om complexiteiten te doorgronden en die inzien dat niet alle problemen oplosbaar zijn.” Lees hier meer over zijn visie op filosofie in organisaties!

Lees meer

Een filosofische beschouwing van professionals in bureaucratieën: ‘Je moet wel idioot zijn om hier te werken’

Talentontwikkeling en Human Resources

Alumnus Maarten de Rooij schreef voor Filosofie in Organisaties het essay Professionele autonomie in bureaucratieën, Hoe je te verhouden tot …

Lees meer

De paradox van eigenaarschap in organisaties: ‘We zijn nooit volledig vrij’

Algemeen nieuws

Wat bedoelen organisaties eigenlijk als ze medewerkers vragen om meer eigenaarschap te tonen? Martine Themmen, consultant en programmanager bij Inhealth, …

Lees meer

Koninklijke onderscheiding voor kerndocent René ten Bos

Algemeen nieuws

Zoals ieder jaar vindt op de laatste werkdag voor Koningsdag traditioneel de lintjesregen plaats. Het moment waarop veel mensen tegelijk …

Lees meer

Nieuw boek ‘Water’ van kerndocent prof.dr. René ten Bos

Nieuws

Het nieuwe boek van prof.dr. René ten Bos, kerndocent van de opleiding Organisatie, Zingeving en Ethiek, is verschenen. In Water, een geofilosofische geschiedenis, onderzoekt René ten Bos hoe onze verhouding tot water zich weerspiegelt in ons denken.

Lees meer

Durf te vertrouwen op het onverwachte

Leiderschapsontwikkeling

We leven in een tijd waarin het onverwachte en het onvoorstelbare steeds vaker een kans krijgen. Niet alleen zien we dat in deze dagen op voetbalvelden gebeuren, maar ook in politiek, wetenschap en samenleving. Het is niet moeilijk hiervan voorbeelden te geven.

Lees meer

Corporaties moeten weer waarde toevoegen

Leiderschapsontwikkeling

Ooit waren de woningcorporaties enigszins schimmige instituten die je als huurder af en toe kon bellen als er een lekkage was of als het raamkozijn tochtte. Vaak kwamen dan vriendelijke manspersonen met grote gereedschapskisten en ze dronken een bak koffie of rookten een sigaret met de vrouw des huizes alvorens ze de klus klaarden. De wereld was nog rustig en overzichtelijk.

Lees meer

Piketty vraagt om meer dan ideologisch gekissebis

Beleid en Publieke Strategie

Het is niet gemakkelijk je voor te stellen dat er in de biologie onderzoekers zijn die van mening verschillen over de waarde van Darwins evolutietheorie. In de biologie heb je geen ‘linkse’ onderzoekers die voor de evolutietheorie zijn en ‘rechtse’ onderzoekers die er tegen zijn. Of omgekeerd.

Lees meer

Economie moet zich van zijn theologische wortels bevrijden

Beleid en Publieke Strategie

De economie staat onder druk, niet alleen als wetenschap, maar ook als alledaagse praktijk. Als wetenschap krijgt de economie kritiek omdat zij een onduidelijke empirie heeft, slecht zou zijn in het voorspellen van crises, te wiskundig is geworden om de burgers nog aan te spreken en, last but not least, uitgaat van onhoudbare vooronderstellingen over menselijk gedrag. Als praktisch systeem staat zij onder druk, omdat er steeds meer vragen worden gesteld over de instituten die het kapitalisme draaiende moeten houden. Deze vragen rijzen niet alleen over het concrete gedrag van bepaalde ondernemingen en hun managers, maar ook over de nog veel minder doorzichtige ontwikkelingen op financiële markten.

Lees meer

Zoek de juiste grondstof

Beleid en Publieke Strategie

Wat hebben olie- en gaswinning, mijnbouw en de handel in edelmetalen met de hedendaagse voetballerij van doen? Op het eerste gezicht niet veel, maar wie een blik werpt op de websites van sommige investeringsmaatschappijen leert al snel dat de belangstelling voor de ‘klassieke’ grondstoffen van de kapitalistische industrie opvallend vaak gepaard gaat aan een even grote belangstelling voor voetbaltalent. Op zich is dat niet verbazingwekkend.

Lees meer

Verwacht niet te veel van bevordering integriteit

Beleid en Publieke Strategie

Uit de website van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), dat ooit op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd opgericht, blijkt dat men er goed heeft nagedacht over integriteit. We lezen er namelijk dat de geleerden het niet eens zijn over de vraag wat dit concept precies betekent. Daarom ziet men er vanaf de meest voor de hand liggende vraag – wat is integriteit eigenlijk? – te beantwoorden.

Lees meer

Demystificatie werkt ook bij duurzaamheid

Beleid en Publieke Strategie

Voor aanhangers van duurzaamheid is niets zo onvoorstelbaar als iemand die zegt een tegenstander te zijn. Iemand die niet over zijn schaduw wil heenstappen en weigert na te denken over het leven van toekomstige generaties op de planeet, plaatst zich volgens hen buiten de rationele orde.

Lees meer

Prof. dr. René ten Bos ontvangt ere-professoraat

Nieuws

Kerndocent van de opleiding Organisatie, Zingeving & Ethiek, prof. dr. René ten Bos, heeft het ere-professoraat filosofie en business ethics ontvangen aan de prestigieuze Universiteit van St. Andrews in Schotland.

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.