Docent

prof.dr. Heinrich Winter


Publieke Strategie en Leiderschap

Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap.

Kennisartikelen van prof.dr. Heinrich Winter

Toezicht is te belangrijk om alleen aan de markt over te laten, maar de overheid hoeft ook niet alles zelf te doen.

Leiderschapsontwikkeling

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leefomgeving? Wie garandeert ons bijvoorbeeld dat legaal vuurwerk echt veilig is en …

Lees meer

Hoe krijg je als strategisch adviseur grip op complexe vraagstukken?

Beleid en Publieke Strategie

“Er is altijd een ander perspectief.” Dat is kort samengevat een belangrijke les die Rik van Niejenhuis heeft geleerd van …

Lees meer

Publiek leiderschap in crisis

Beleid en Publieke Strategie

De Corona-crisis treft ons nog steeds hard, in ons professionele leven maar vooral privé. In korte tijd moesten we overschakelen …

Lees meer

prof. dr. Heinrich Winter: “Nadenken over dilemma’s rondom participatie en democratie”

Beleid en Publieke Strategie

De laissez faire democratie: dat is het onderwerp van het jaarlijkse event ‘Overheid in Transformatie’ dat AOG School of Management …

Lees meer

Verandering – maar wat blijft is zinvolheid

Beleid en Publieke Strategie

“Ik ben wel een beetje klaar met die mentaliteit van de sportjournalist. Natuurlijk gaan de Grieken hervormen, ze moeten wel. Natuurlijk won Macron de verkiezingen, dat was zonneklaar in alle peilingen. En natuurlijk won afgelopen dinsdag de Pool Jan Polanc de etappe op de Etna, zijn voorsprong was gewoon te groot. Maar daarmee houdt het nog niet op… “

Lees meer

Verkiezingen 2017. Hernieuwde aandacht voor het publiek domein?

Beleid en Publieke Strategie

Op 15 maart koos Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Die verkiezingen, zowel de campagne als de uitslag, weerspiegelen Nederland begin 21e eeuw. We lijken een onzeker land dat richting zoekt. Het thema tijdens de campagne was volgens velen de nationale identiteit. Maar wellicht was het thema wel dat er geen thema was. Of liever: het thema was richtingloosheid.

Lees meer

Kerndocent Heinrich Winter aanvaardt ambt van hoogleraar Bestuurskunde

Nieuws

Op 23 juni jl. heeft Heinrich Winter, kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap, zijn ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvaard. Zijn oratie, met de titel “Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein”, richt zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties in het sociaal domein.

Lees meer

Trends en hypes in het openbaar bestuur

Beleid en Publieke Strategie

In 2004 hield Ko de Ridder zijn oratie als bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onder de titel ‘Goede raad voor toezicht’, analyseerde hij in zijn rede een aantal mechanismen waarmee interne toezichthouders te maken hebben in (semi-)publieke organisaties op terreinen als welzijn, kinderopvang en sociale woningbouw.

Lees meer

Decentralisaties, lokale democratie en de legitimiteit van de overheid

Beleid en Publieke Strategie

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart hebben grote verschuivingen in de lokale politieke verhoudingen teweeg gebracht. Het beeld is – kort …

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.