Kerndocent Heinrich Winter aanvaardt ambt van hoogleraar Bestuurskunde

Heinrich_Winter

Prof.dr. Heinrich Winter, kerndocent Publieke Strategie en Leiderschap

Op 23 juni jl. heeft Heinrich Winter, kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap, zijn ambt van hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvaard. Zijn oratie, met de titel “Bestuurlijke organisatie en geschilbeslechting in het sociaal domein”, richt zich op de nieuwe verhoudingen die tussen overheid, markt en gemeenschap zijn ontstaan na de decentralisaties in het sociaal domein.

Hij brengt de opkomst van nieuwe organisatiemodellen onder de aandacht, waarbij professionals van de overheid en van zorginstellingen samenwerken aan een andere aanpak van de vraagstukken waarmee jongeren, ouderen en langdurig zieken te maken hebben. Heinrich zal de komende jaren in zijn onderzoek aandacht schenken aan de relatie tussen participatie en representatie.

Lees hier de complete tekst van de oratie (pdf).

Heinrich Winter is aan AOG School of Management verbonden als kerndocent voor de leergang Publieke Strategie en Leiderschap. Wilt u handvatten om het verschil te maken in het krachtenveld samenleving, politiek en ambtelijke organisatie? De nieuwe editie van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap start 15 oktober 2015.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.