Categorie: Talentontwikkeling en Human Resources

Tell me why I don’t like (Blue) Mondays?

Leiderschapsontwikkeling

Blue Monday: fake or fortune? Is Blue Monday enkel een commercieel concept, bedacht om geld te verdienen? Of sluit het aan bij iets reels en is het juist een kans om aandacht te vragen voor vraagstukken die fundamenteler zijn?

Lees meer

HR en de Grote Vragen van overmorgen…

Talentontwikkeling en Human Resources

e laatste jaren komen we er in versneld tempo achter dat fundamentele economische wetmatigheden toch niet zo fundamenteel blijken als we ooit dachten, het economisch paradigma verandert in een steeds sneller tempo. Voor strategisch verantwoordelijken voor HR tijd voor een nieuw perspectief.

Lees meer

Talent als uitgangspunt

Talentontwikkeling en Human Resources

Veel bedrijven zijn bezig met talent ontwikkeling in termen van competenties en formuleren dat, waar mensen aan moeten voldoen. De neiging bestaat te focussen op wat er nu nog niet goed gaat in hun performance en wat beter moet. In de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is de benadering heel anders, en nog steeds vernieuwend.

Lees meer

Twee alumni over leergang HR Strateeg en hun motivatie om de leergang te gaan volgen

Talentontwikkeling en Human Resources

AOG School of Management staat voor visievorming en voor vakoverstijgend en strategisch leren denken om vanuit daar de vertaalslag naar de praktijk en eigen organisatie te maken. In deze blog vertellen twee alumni van de leergang HR Strateeg wat hun motivatie was de leergang te gaan volgen, wat visievorming hen heeft opgeleverd in hun functie en wat de highlights waren in de opleiding.

Lees meer

Employee Journey 2.0

Talentontwikkeling en Human Resources

Employee Journey 2.0; Werven, selecteren, binden en ontwikkelen in het digitale tijdperk Van Strategie naar Tools Ik ben zelf nog ...

Lees meer

Er zijn vele factoren van belang voor de ontwikkeling van talent

Talentontwikkeling en Human Resources

Uitzonderlijke prestaties op het gebied van sport, wetenschap of kunsten fascineren. Maar hoe komt het dat iemand, bijvoorbeeld, een unieke prestatie op de evenwichtsbalk levert, een land of onderneming uit een crisis redt, of een universitaire studie op 14-jarige leeftijd afrondt? Hebben deze mensen een aangeboren talent? En welke rol speelt mentoring in talentontwikkeling?

Lees meer

Vorm uw eigen visie op Werk & HR

Talentontwikkeling en Human Resources

In mei 2018 start AOG School of Management, in samenwerking met Werkgeversvereniging AWVN, voor de vierde maal het programma Visie op Werk & HR. In dit programma leren deelnemers verder te denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties. Het biedt inzicht in ontwikkelingen in maatschappij, economie en organisaties, en geeft handvatten om deze vervolgens te vertalen naar de impact op werk, de wijze van organiseren en arbeidsverhoudingen. Door samen met andere deelnemers scenario’s te schetsen leert men de vertaling te maken naar de eigen praktijk.

Lees meer

Visie op werk en HR in golven van verandering

Talentontwikkeling en Human Resources

De afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe publicaties verschenen over de ontwikkelingen van organisaties, werk en ook over de rol van HR. MR. Lars Doyer, als docent verbonden aan het programma Visie op Werk & HR, schrijft in dit blog over één van de publicaties die hem het meest aanspreekt: ‘Reinventing organisations’ van Frederic Laloux.

Lees meer

dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Organiseren met talent

Talentontwikkeling en Human Resources

De flexibiliteit van organisaties wordt steeds groter. Projectmatig werken, continu veranderen, samenwerken in netwerken, nieuwe media, het ‘nieuwe werken’, het ...

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.