Vorm uw eigen visie op Werk & HR

Op 22 mei 2018 start AOG School of Management, in samenwerking met Werkgeversvereniging AWVN, voor de vierde maal het programma Visie op Werk & HR. In dit programma leren deelnemers verder te denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties. Het biedt inzicht in ontwikkelingen in maatschappij, economie en organisaties, en geeft handvatten om deze vervolgens te vertalen naar de impact op werk, de wijze van organiseren en arbeidsverhoudingen. Door samen met andere deelnemers scenario’s te schetsen leert men de vertaling te maken naar de eigen praktijk.

Naast de toekomst van werk wordt er gekeken naar de eigen rol in dit geheel. Hoe kun je vanuit eigen drijfveren en persoonlijk leiderschap de verandering in gang zetten? Moet je dan verbinden, loslaten of juist duidelijke sturen? In dit programma doen deelnemers inspiratie op om een toekomstbestendige visie op human resources in de eigen organisatie te formuleren.

We vroegen enkele alumni waarom ze destijds voor dit programma hebben gekozen en wat het hen uiteindelijk heeft opgeleverd.

“Een visie op organisaties als geheel” – Janneke Hermes

Janneke Hermes is als manager verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij Gasunie in Groningen. Haar brede achtergrond (treasury, regulering, accountmanagement, strategie) stelt haar in staat met een brede blik naar HR te kijken. Ze begon in haar huidige functie zonder enige achtergrond in HR. “Het programma Visie op Werk & HR heeft me aan een gedegen basis geholpen”. Janneke vindt dat er in het programma voldoende ruimte is voor eigen interpretatie en visievorming op basis van aangeboden theorieën en denkbeelden. “Wat ik met name meeneem uit het programma is dat HR niet bestaat uit allerlei tools, maar vooral moet kijken naar het gedrag van mensen. Hoe reageren we op elkaar?” Het programma biedt een visie op het vakgebied HR en hoe die visie bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelstellingen.

Janneke zou meer mensen dan alleen HR medewerkers dit programma aanbevelen. Ze vindt zodoende dat de naam van het programma breder kan, het is een visie op organisaties als geheel: hoe functioneren die nu en hoe zouden deze kunnen en moeten functioneren? Hoe ga je als persoon om met veranderingen en kun je andere mensen meekrijgen? Kortom voor mensen met een interesse voor het besturen en veranderen van organisaties is het programma ook meer dan waardevol.

‘Vanuit nog meer vragen een eigen visie ontwikkelen’ – Karst Groothoff

Karst Groothoff is HR Manager bij FrieslandCampina in Leeuwarden. Hij is voornamelijk bezig met de organisatievraagstukken en organisatie-reorganisatie. Karst is het programma Visie op Werk & HR gaan doen op aanraden van zijn leidinggevende. Het programma heeft hem vooral aangezet tot verder en anders denken over relevante vraagstukken. Na het afronden van het programma is hij meer in staat om met een eigen visie naar ontwikkelingen te kijken. Ook vertelt hij dat hij meer energie heeft gekregen om nieuwe inzichten in zijn organisatie te borgen.

De module “Veranderen is persoonlijk” van Marco de Witte (kerndocent van de leergang Verandermanagement bij AOG School of Management) heeft Karst als meest inspirerend ervaren! Deelnemers kwamen met meer vragen naar buiten en dat is volgens Karst nou juist de bedoeling; om vanuit deze vraagstukken een eigen visie te ontwikkelen.

Door het volgen van het programma is hij ook anders gaan kijken tegen de mogelijkheden van Technologie in combinatie met Werk & HR. De toekomst biedt hierin veel mogelijkheden om verder te groeien als organisatie, ook in combinatie met het benutten en aantrekken van het juiste talent. Persoonlijk heeft Karst zich door dit programma ook kunnen ontwikkelen, je leert namelijk om op een ander niveau te schakelen. Karst concludeert: “Je krijgt niet gewoon leerstof aangeboden die je kennis verrijkt, maar je verrijkt zélf je kennis door uitgedaagd te worden om over relevante ontwikkelingen na te denken”.

Hoe ziet de toekomst eruit?’ – Anita Bonder

Anita Bonder is bij SC Johnson Europlant BV werkzaam als HR Manager en is verantwoordelijk voor alles aangaande personeel en de ontwikkeling ervan, maar ook het adviseren van anderen in vergelijkbare zaken. In het verleden studeerde Anita in Groningen. Haar ‘alma mater’ is erg belangrijk voor haar en om deze reden kwam ze wederom terecht bij AOG School of Management. Het programma heeft haar gevoed voor de momenten dat ze met haar collega’s met de voeten op het bureau nadenkt over de toekomst; waar gaan we naartoe en hoe gaan we hier komen. De meest inspirerende vraag van het programma vond Anita “Hoe ziet de toekomst eruit?” Een glazen bol heeft niemand, maar toch willen we allemaal graag een inzicht over de mogelijke toekomst. Door samen met anderen te denken en te sparren over onderwerpen die met de toekomst te maken hebben, verandert je perspectief op de wereld. En dat was nou precies de bedoeling voor Anita. Ze heeft geleerd om andere vragen te stellen en niet te snel voorspellingen te accepteren. Deelname heeft haar vooral inspiratie en energie opgeleverd. Er is, aldus Anita “geen betere manier om even weg te komen uit de werkzaamheden die normaal je dag vullen”. Het netwerk is onontbeerlijk voor het goed kunnen functioneren in je baan en dat heeft het programma haar zeker geboden. Anita raadt anderen het programma Visie op Werk & HR zeker aan, vooral vanwege de brede kijk op de toekomst en de gezonde kritische houding die er is over wat we mee kunnen nemen uit het verleden naar de toekomst, waarvan we hopen dat we het een beetje kunnen voorspellen.

We gaan door met het succes van het programma Visie op Werk & HR. Op 22 mei 2018 zal de vierde editie van start gaan. U kunt hier nog aan deelnemen. Bent u nieuwsgierig geworden wat het programma voor u kan betekenen? Neem contact op met de studieadviseur Drs. Daniela Dijkema- Middendorp. Ze is bereikbaar via telefoonnummer 088 556 1049 of per e-mail dijkema@aog.nl

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.