Talent als uitgangspunt

Karin Rienstra, oprichter van de Jude Foundation, eigenaar van Wijs en Anders talent consultancy én oud-deelnemer van de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling vertelt over de impact die de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling na ruim tien jaar nog steeds heeft.

Keerpunt
Tien jaar geleden volgende ik de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling (destijds genaamd Talent- en Organisatieontwikkeling) bij AOG School of Management. Het is een keerpunt geweest in mijn professionele bestaan. Ik had toen niet kunnen denken dat ik nu een succesvol cateringbedrijf zou runnen en de ondernemersprijs van Huizen zou winnen voor de innovatieve aanpak, maar het heeft er een direct verband mee. In een van de eerste colleges zei John Peters, de kerndocent: dit gaat je blik fundamenteel veranderen, zowel op organisaties als op jezelf. En dat is waar gebleken.

Een ander zicht op talentontwikkeling in organisaties
Veel bedrijven zijn bezig met talentontwikkeling in termen van competenties en formuleren dat, waar mensen aan moeten voldoen. De neiging bestaat te focussen op wat er nu nog niet goed gaat in hun performance en wat beter moet. In de leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is de benadering heel anders, en nog steeds vernieuwend. Een van de dingen die me heeft gegrepen is de kracht van appreciative inquiry, waarderend onderzoeken. Daarbij stel je mensen centraal, luister je echt, je let op waar energie zit bij mensen, waar hun talent en enthousiasme, en vervolgens kijk je, hoe je dat kan versterken en in verbinding brengen met wat de omgeving nodig heeft. De docente, Saskia Tjepkema, was heel inspirerend: zij leerde mij veranderingen inzetten vanuit waardering. Zelf was ze een levend voorbeeld van deze benadering, en tijdens de colleges was het effect van werkelijk luisteren en de positieve benadering al voelbaar. Ik ben het daarna op veel plekken gaan toepassen, en heb gezien hoeveel energie het genereert, hoe veerkrachtig mensen en organisaties erdoor worden.

Een ander zicht op jezelf
Je gaat ook anders kijken naar je eigen talenten. De leergang behandelde de Strengths Finder van Marcus Buckingham. Deze test geeft je zicht op de waarden van waaruit je werkt. Die waarden blijven in mijn werk centraal staan. Ik had ze al, maar ik ben me ze meer bewust geworden, ben ze meer gaan waarderen en kan ze daardoor beter benutten.

Waardevolle, blijvende contacten
Van de groep van 19 deelnemers zien 12-13 mensen elkaar na 10 jaar nog steeds, minstens een keer per jaar. We volgen elkaars ontwikkeling, leggen elkaar dingen voor; het zijn geen oppervlakkige gesprekken. We komen elk najaar bij elkaar rondom een inhoudelijk thema en nodigen dan een spreker uit. We hebben Saskia Tjepkema van The Learning Company gehad, Manon Ruiters over leren, Jitske Kramer over Deep Democracy. Steeds een onderwerp dat in het verlengde ligt van talent- en organisatieontwikkeling. Dit jaar hebben we ter gelegenheid van het feit dat we de opleiding 10 jaar geleden afrondden, onze bijeenkomst in Groningen gehouden en Hans Junggeburt van AOG School of Management uitgenodigd om te spreken over o.a. het belang van data in organisatieontwikkeling.

Een doorgaande ontwikkeling
Na de leergang Mens- en Organisatieonwikkeling volgde ik een online cursus bij MIT over Theory U van Otto Scharmer. De leergang heeft iets in gang gezet, maar ik ben er zelf steeds aandacht aan blijven besteden. Het gaat niet vanzelf. Begin dit jaar heb ik de Jude Foundation opgericht: een cateringbedrijf in de vorm van een coöperatie, waar Syrische vluchtelingen hun talenten kunnen inzetten, en tegelijkertijd hun netwerk opbouwen en Nederlands leren. Ik geloof dat elk mens talent heeft, wil bijdragen. Er is nu een cateringbedrijf ontstaan, omdat de mensen die naar me toe kwamen goed konden koken. Aanvankelijk deed ik alle andere werkzaamheden, van planning en logistiek tot acquisitie en financiën. Wij zijn in negen maanden zo snel gegroeid, dat dat nu niet meer mogelijk is. Binnen de coöperatie zijn we gaan zoeken naar anderen, die talent hebben op deze vlakken. Dat werkt erg goed. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het kan echt. Het stopt hier ook niet, het bedrijf ontwikkelt zich verder omdat de mensen zich verder ontwikkelen. Er volgen steeds nieuwe inzichten over wat nog meer mogelijk is.

Lezingen
Als je me vraagt wat het belangrijkste is voor mij, dan is het dat ik dit verhaal wil overbrengen: over hoe je talent centraal kunt zetten, de drijvende kracht van een organisatie kunt laten zijn, en van daaruit aansluiting zoekt op de markt. Dan ontstaan andere bedrijven dan je in eerste instantie verwacht, maar wel vitale bedrijven met bezielde mensen erin. Ik geef hier lezingen over, recent bij De Nederlandse Bank, en bij een fonds voor woningcorporaties. In de komende jaren wil ik deze boodschap verder uitdragen.

Meer informatie over de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling? Download hier de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.