Employee Journey 2.0

Employee Journey 2.0

Employee Journey 2.0;

Werven, selecteren, binden en ontwikkelen in het digitale tijdperk

Van Strategie naar Tools

Ik ben zelf nog van de generatie die is geschoold in het strategische gedachtegoed van McKinsey zoal neergelegd in ‘The War for Talent’ (1997) in geval van krapte op de arbeidsmarkt. Je past de organisatie en je arbeidsvoorwaardenpakket aan aan diegene(n) die je wilt binden. Later werden wij door de Boston Consulting Group met hun rapport ‘Meer banen voor Talent’ (2006) kritisch bevraagd of wij in geval van krapte wel heel goed kijken of wij onze banen uitdagend genoeg maken voor professionals. Momenteel ontstaat er een nieuw variant in het HRM-denken en handelen: ‘Employee journey’. De mogelijkheden die de digitale economie daarbij biedt met instrumenten en tools geeft de gedachtegang vleugels.

Touchpoints

Een employee journey is de reis die medewerkers – in eerste aanleg binnen de organisatie –  maken. Vanaf het punt dat ze voor het eerst contact hebben met de organisatie tot en met het punt dat ze de organisatie verlaten. Gedurende deze reis zijn er zogeheten touchpoints, cruciale momenten waarin het gedrag of de mening van de medewerker over de organisatie – meestal de manager (!) – positief of negatief wordt beïnvloed: het sollicitatiegesprek, de eerste werkdag, geen of slechte functioneringsgesprekken, geen oprechte aandacht voor medewerkers die de organisatie verlaten.

Wanneer de touchpoints duidelijk zijn – en deze zijn voor elke organisatie natuurlijk anders – kunnen vanuit HRM of het management interventies gedaan worden om de beleving en bevlogenheid van medewerkers te verhogen. In het jargon van de digitale marketing professional moeten we rekening houden met het organiseren van ‘employee advocacy’, het verschijnsel dat onze medewerkers op feestjes of in social media positief over de organisaties praten.

Het doel van de employee journey is simpel: het creëren van bevlogen, tevreden, productieve en gelukkige medewerkers. De oplossing vraagt van HRM een diepe identificatie met de reis die de eigen medewerkers maken. De inzet van digitale tools kan hierbij wonderwel in ondersteunen.

Van Organisatie naar Arbeidsmarkt: Career Transitions Ahead

Het employee journey denken is wel degelijk ook strategisch. Niet alle organisaties kunnen en willen dienstverbanden aanbieden voor het leven. Niet alle professionals kunnen en willen een levenslange verbintenis aangaan met een werkgever. In bredere zin houdt het denken over en het indelen van de reis van je medewerker binnen jouw organisatie in ‘touchpoints’ in dat je ook bezig bent met het ervoor zorgdragen dat een professional zich zo ontwikkelt dat deze de organisatie beter verlaat dan dat hij binnenkwam. Dat de medewerker zich echt heeft ontwikkeld en de organisatie als ambassadeur verlaat.

Talenten zullen naar de toekomst toe veel vaker mobiel zijn binnen en tussen organisaties (‘transities’): vast, flexibel, parttime of fulltime, interim, gedetacheerd als zelfstandige, agile of on-demand. Mobiliteit en dus reizen wordt zelfs de nieuwe bestemming op de arbeidsmarkt. Wat het eindpunt van deze journey’s ook gaat worden, wat zou het toch geweldig zijn als je als organisatie op termijn geconfronteerd wordt met een nieuwe categorie professionals: ‘the boomerang employees’: professionals die in het verleden voor jou hebben gewerkt, elders enorm veel ervaring en maturiteit hebben opgedaan maar met de wil en behoefte terug te keren op grond van de geweldige ervaring opgedaan tijdens hun verblijf.

En zo is de reis ‘rond’: Transitioning Talents, Employee Journey’s, Goed werkgeverschap, Krachtige Medewerkers

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.