Verder denken over leiderschap en zingeving op Masters of Management

Leiderschap en Zingeving. De onderwerpkeuze voor de elfde editie van de Masters of Management was blijkbaar raak. Het evenement van AOG School of Management, Comenius en IBO Business School trok zo’n 180 geïnteresseerden richting Nunspeet, waar op 12 april twee inspirerende sprekers klaar stonden om te verhalen over deze thema’s.

Dr. Inge Nuijten viel aan het begin van haar bijdrage maar meteen met de deur in huis: ‘Wie vindt zichzelf een leider?’, vroeg ze de zaal. Zo’n 20% van de ruim 180 aanwezigen stond op. In haar bijdrage legde Nuijten uit dat de veranderingen in de maatschappij talrijk zijn en dat ze elkaar bovendien snel opvolgen. Digitalisering, bevolkingsgroei, brandstofcrisis en de klimaatproblematiek zijn ontwikkelingen in deze 21ste eeuw waarop alleen leiders kunnen anticiperen die verder denken. En leiders, dat hoeven niet altijd de directeuren en topmanagers te zijn.

Een leider in de 21ste eeuw zet de belangen van anderen op de eerste plaats, stelt duidelijke doelen, luistert en faciliteert. Het is met name deze focus op de belangen van anderen dat de kern vormt van wat Nuijten ‘Dienend-Leiderschap’ noemt: ‘Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.’ Aan het einde van haar key note speech wilde Nuijten graag weten wie zichzelf nu als een leider van de 21ste eeuw ziet: op een enkeling na stond de gehele zaal op! Haar conclusie: ‘leiderschap is geen stijl, noch een positie maar een verantwoordelijkheidsgevoel’.

Prof. Dr. Hans Alma, de 2e spreker van deze inspirerende middag, borduurde in haar bijdrage voort op de door Nuijten reeds benoemde dosis moed die hedendaagse leiders nodig hebben om leiderschap zinvol en dienstbaar te maken. Want hoe maak je, juist in een tijdperk waarin sprake is van ‘leiderschap in crisis’, leiderschap zinvol en dienstbaar? De zin van leiderschap is volgens Alma ‘een pad voorwaarts banen, gaan waar je nog niet bent geweest’: verder denken en vooruit kijken dus. De durf om te vertrouwen op de kracht van de verbeelding speelt hierbij een belangrijke rol. Want aan verbeelding kent Alma een groot belang toe als het gaat om leiderschap: verbeelding in de zin van ‘een mentale exploratie van alternatieve mogelijkheden’.

Op overtuigende wijze koppelde zij vervolgens leiderschap aan zingeving: vanuit de verbinding met de mensen om je heen je richten op een gemeenschappelijk doel. Ze moedigde het publiek in de zaal aan om de ogen te openen voor datgene waar we normaal aan voorbij leven en de tijd te nemen voor het vinden van nieuwe verbeeldingsbronnen, bijvoorbeeld door te kijken naar kunst: “waar ligt de creativiteit en verbeelding binnen uw organisatie?”.

Welbeschouwd is dat een indirecte uitnodiging om verder te denken, in één van de opleidingen van AOG School of Management, Comenius of IBO Business School. En dat hoeft zich echt niet alleen tot leiderschap te beperken. We ontvangen u graag!

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.