Linda Maan volgt Philip Wagner op als programmadirecteur

AOG School of Management heeft een nieuwe programmadirecteur. Na zeven inspirerende jaren draagt prof. drs. Philip Wagner de verantwoordelijkheid over aan Linda Maan MSc. Philip Wagner gaat zich vooral richten op zijn rol in de veiligheidsketen in het Caribisch gebied, maar blijft als academic leader verbonden aan AOG. De 38-jarige, uit Schoonhoven afkomstige, Linda Maan neemt het programmadirecteurschap met heel veel plezier van hem over.

Philip Wagner heeft “mixed feelings” over zijn vertrek als programmadirecteur bij ons, want hij kijkt met bijzonder veel plezier terug op de afgelopen jaren waarin AOG zich naar Philips zeggen “heeft ontwikkeld (..) naar een zelfstandige academische managementschool met een eigen profiel, eigen doelgroep en gevestigde reputatie.” Hij gaat zich richten op multi- en interdisciplinaire opleiding- en netwerkontwikkeling voor mensen uit o.m. openbaar bestuur, politie, justitie, defensie in het Caribisch gebied en die rol laat zich niet langer combineren met het programmadirecteurschap bij AOG. Gelukkig verdwijnt hij niet helemaal uit het vizier. Hij blijft verbonden met AOG, als kerndocent en academic leader.

Onderwijsmens

Linda Maan is een onderwijsmens in hart en nieren en ze wijdde haar carrière tot nu toe helemaal aan het onderwijs. Ze startte als leerkracht in het basisonderwijs, waarna ze via een Master Onderwijskunde aan de slag ging bij een commercieel adviesbureau. Daar ontwikkelde ze een voorliefde voor hoger onderwijs. Vervolgens kwam ze terecht bij de Hogeschool Rotterdam om zich daar bezig te houden met internationale bachelor- en masteropleidingen. Na een paar jaar wilde ze meer variatie en meer uitdagende opdrachten in verschillende contexten en vanuit die wens startte ze begin dit jaar haar eigen onderwijskundig adviesbureau.

Toen ze door AOG werd gevraagd om daar aan de slag te gaan als programmadirecteur vond ze dat direct een prachtige kans om haar doelen – meer variatie en meer uitdaging – te bereiken. Haar focus zal liggen op de kwaliteit van de masterprogramma’s, in de brede zin van het woord, maar niet op operationele zaken. Zo zal ze zich bezig gaan houden met de toelatingseisen, met het doorvertalen van adviezen van de Examencommissie naar de kerndocenten en is ze voorzitter van de Programmaraad. Een “mooie uitdaging”, volgens Linda, waarbij ze zich vooral verheugt op het “delen van expertise met veel verschillende mensen uit heel veel verschillende vakgebieden die met AOG verbonden zijn.”

Academic leader

Philip Wagner is in zijn rol van programmadirecteur inmiddels op gepaste wijze uitgezwaaid, maar blijft betrokken bij AOG, namelijk als kerndocent en academic leader. In die laatste rol blijft hij een boegbeeld van AOG, waarin hij, zoals hij zegt “zal blijven bijdragen aan de toekomst van AOG als academische managementschool <> door aandacht te hebben voor AOG’s academische en executive identiteit en de bijbehorende uitingen.”

De rol van academic leader bij AOG is nieuw en volgens directeur Annelieke Achterberg – Geerdink gecreëerd, omdat volgens haar “Philip en AOG samen een lange historie hebben. Philip draagt de know how van onze ontwikkeling met zich mee, is iemand die altijd ‘de toestand in de wereld’ in- en meebrengt en dat vinden beide partijen heel plezierig. In gezamenlijkheid komen we dan tot de vernieuwing die we zo belangrijk vinden. Als AOG willen we immers ‘de vooruitgang voor zijn’ en ons blijven onderscheiden in de markt. Als je dát wilt, dan moet je daar echt voeding aan geven en daarom zijn we zo blij met de inbreng van Philip en die van anderen.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.