Langstudeerdersregeling voor MSc BA GM studenten

Via de mail hebben we veel MSc BA GM studenten al kunnen informeren over de langstudeerdersregeling, een maatregel van de overheid die per 1 september 2012 van kracht is. Voor diegenen die de mail niet hebben ontvangen lichten we de regeling hieronder kort toe.

De langstudeerdersregeling houdt in dat studenten die langer dan twee jaar doen over een formeel éénjarige masteropleiding, in deeltijd zowel als in voltijd, een boete krijgen van de overheid. Deze boete komt bovenop het jaarlijkse, wettelijke collegegeld. De langstudeerdersregeling gaat in per collegejaar 2012-2013. De langstudeerdersregeling geldt ook voor studenten die parttime via AOG School of Management aan de MSc BA General Management deelnemen.

Als AOG School of Management hebben wij geen invloed op de regelgeving. Wel willen wij jullie hier zo goed mogelijk over informeren zodat je zelf kunt inschatten of en wanneer je voor de boete in aanmerking komt. De situatie kan per individu verschillen en is afhankelijk van eerdere inschrijvingen voor een doctoraal of masteropleiding (vanaf 1991) en het aantal studiejaren dat je voor de MSc BA General Management staat ingeschreven als Masterstudent (zie hiervoor Progress).

Voor meer informatie: kijk op de website van de Rijksuniversiteit Groningen www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld/tarieven/langstudeerder.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact met Marjon van der Leest via leest@aog.nl

Terug naar nieuwsoverzicht

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.