Docent

dr. Hans Junggeburt


Hans Junggeburt is arbeidssocioloog en voormalig hoogleraar Nieuwe Arbeidsrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is hij directeur van zijn eigen (HR)consultancy organisatie (JCS) en adviseert hij grote, internationale bedrijven over hun HR-beleid.

Kennisartikelen van dr. Hans Junggeburt

Employee Journey 2.0

Talentontwikkeling en Human Resources

Employee Journey 2.0; Werven, selecteren, binden en ontwikkelen in het digitale tijdperk Van Strategie naar Tools Ik ben zelf nog …

Lees meer

Visiedocumenten als proeve van professionaliteit

Talentontwikkeling en Human Resources

Aan de hand van de ontwikkelingen die hij ziet bij ‘zijn’ professionals in de leergang HR-Strateeg, opinieert dr. Hans Junggeburt over een digitale toekomst voor het HR vakgebied. In eerste aanleg dachten en redeneerden deelnemers vanuit de eigen organisatie en opvattingen. Vervolgens echter Verder Denkend: vanuit de eigen professionaliteit, neutraal en openstaand voor anderen (disciplines, sectoren), kennis delend en co-creërend.

Lees meer

Hoe verdient u uw strategische positie in HR?

Talentontwikkeling en Human Resources

Zelden zijn de eisen die aan HRM gesteld worden zo divers en ‘dwingend’ geweest als nu. Kon HRM in het verleden nog beoefend worden door professionals die, meer dan de gemiddelde manager, ‘verstand had van mensen’; deze tijd is nu wel echt voorbij. Waar gaan we naartoe en wat vraag dit van u als HRM professional?

Lees meer

Employee Journey’s & HR-Strateeg

Talentontwikkeling en Human Resources

Jarenlang is de opleiding HR-Strateeg van AOG School of Management het werkgebied geweest van kerndocent prof. dr. Rob Vinke. Dit voorjaar neemt prof. dr. Hans Junggeburt het stokje van hem over. Hij verheugt zich erop om dit voorjaar een nieuwe editie van de leergang te starten. In dit blog neemt hij u graag mee in zijn visie op de HR-manager van de toekomst.

Lees meer

Strategisch ondernemen met arbeid?

Talentontwikkeling en Human Resources

Strategisch ondernemen met arbeid? Of dekken ‘Staffing Strategies’ of wellicht ‘Arbeidsvormen en Strategie’ meer de lading? Arbeid is niet langer meer slechts de afgeleide van strategische doelstellingen zoals in het verleden. Beslissingen over arbeid, over ‘wie’, ‘waar’ en ‘hoe’ in te zetten, bepalen het succes van organisaties en de realisatie van haar doelstellingen en strategie.

Lees meer

Arbeid in de nieuwe Economie

Innovatie, Marketing en Ondernemerschap

“Minister Asscher (Sociale Zaken) waarschuwde vorig jaar dat robots en andere technologie de komende decennia een drastisch effect kunnen hebben op het aantal menselijke banen.” Zo start ook het rapport ‘De Robot de Baas’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat onlangs het licht zag. De conclusie uit het rapport is dat de opkomst van robots minder snel gaat dan door veel paniekzaaiers wordt beweerd, Er zijn wel grote veranderingen in opkomst, waarbij op termijn veel moet worden aangepast. Een groeiende ongelijkheid is hier een voorbeeld van.

Lees meer

Welke behoefte en ontwikkeling ‘echt’ schuilgaat achter flexibilisering en mobiliteit!

Innovatie, Marketing en Ondernemerschap

Binnen de bestaande sociaal-economische verhoudingen zijn organisaties voornamelijk arbeidsorganisaties geworden waarbinnen (HR)management, regels, instituties en medezeggenschap het winnen van creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en klantgerichtheid.

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.