Ronnie Groenewold

De Cum Laude Award van AOG School of Management van dit jaar wordt uitgereikt aan Ronnie Groenewold, innovator bij de Vereniging Eigen Huis. Na het succesvol doorlopen van de leergangen Strategisch Merkmanagement, Innovatie en Business Development en Strategisch Leiderschap voltooide hij onlangs de master Strategy & Leadership. Dat deed hij met een uitstekende thesis over […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 25 maart 2020

De keuzes die we in ons leven maken, of de reacties die we op gebeurtenissen of belevenissen geven, schrijven we al snel toe aan karaktereigenschappen of persoonskenmerken. Maar klopt dit wel? Kan een van de “meerderheid” afwijkende keuze of reactie wel altijd worden toegeschreven aan andere karaktertrekken, of persoonseigenschappen? Of spelen ook situationele kenmerken een […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 24 maart 2020
Erik van Zuidam over innovatie

Elk tijdperk van het menselijk bestaan heeft een leidend verhaal. We bevinden ons in een periode waarin de successtory van onze samenleving is gebouwd rond woorden als groei, kapitaal, consumeren, individualisering, marktwerking en concurrentie. Het heeft ons in velerlei opzichten het nodige gebracht, zoals welvaart, gezondheid en educatie. Althans in het Westen. Maar ook leegtes […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 23 maart 2020
Jeff Gasperz

Digitalisering laat vrijwel geen enkele organisatie ongemoeid. Het kan een zeer grote bijdrage leveren aan een verhoogde effectiviteit en efficiency van het werk. Tegelijkertijd heeft digitalisering ook een diepe impact op wat dan onze eigen meerwaarde is in een gedigitaliseerde wereld. Zo hebben we kunnen lezen in het Future of Jobs Report 2018 (World Economic […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 22 maart 2020

Interview met Daisy Smit – alumna Nieuw Leiderschap in Organisaties Wat is volgens jou de waarde van de academische leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties? “Tegenwoordig spelen er andere thema’s op het gebied van leiderschap dan voorheen. Je wilt mensen verbinden en enthousiasmeren voor een gemeenschappelijk, betekenisvol doel. Dat vraagt iets anders van de leider. Hiervoor […]

Lees meer
Door: Elizabeth Germs op 24 februari 2020

We kunnen niet verder groeien zonder dat er vooral ecologische kosten zijn die de opbrengsten overschaduwen. We hebben de grens van het technologische, economische paradigma bereikt. Hetzelfde geldt voor het neoliberalistische systeem, het economische systeem dat de maximalisatie van winst, de minimalisatie van kosten en de concurrentie als basis heeft. Overal nam het Bruto Binnenlands […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 februari 2020

Toen Jan-Jaap Severs samen met Tim Laning in 2003 Grendel Games oprichtte was hij vooral bezig met het ontwikkelen van games. “Lekker met de handen in de modder spelletjes maken.” Geleidelijk groeide het bedrijf en richtte Severs zich steeds meer op de bedrijfskundige en financiële aspecten van het bedrijf. “Al doende leerde ik, maar op […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 17 februari 2020
Sourcing Strategie

De wereld is sinds de industriële revolutie permanent geobsedeerd door (economische) groei. Groei die onvermijdelijk alle grote vraagstukken zou oplossen. In die wereld komen we er langzamerhand steeds meer achter dat de obsessie met groei niet langer houdbaar is. De mondiale welvaartsgroei die eeuwenlang onafgebroken door leek te gaan, die een gestage groei van de […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 januari 2020
Eigenaarschap

Wat bedoelen organisaties eigenlijk als ze medewerkers vragen om meer eigenaarschap te tonen? Martine Themmen, consultant en programmanager bij Inhealth, constateert dat dit thema actueel maar ook vaag en paradoxaal is. Tijdens de leergang Filosofie in Organisaties bij AOG School of Management kwam ze tot de conclusie dat het essentieel is om zelf eigenaar te […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 januari 2020