Het bezoek aan de deeltjesversneller CERN als onderdeel van Academie Perm​anent vond Lind​a Hennink, directeur bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie, een geweldige buitenkans.​ “Als je diep onder de grond die enorme magneten ziet, weet je opeens hoe nietig we zijn. Dat gevoel prikkelt me om vragen te stellen, kritischer na te denken. Ook in mijn werk”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 07 maart 2018
Effectief Denken | Richell Faulborn

Ze werd geboren op Bonaire, verhuisde als baby naar Rotterdam en kan zich het leven in een andere stad niet voorstellen. Richelle Faulborn zit niet graag stil, reist de wereld over, bezoekt Curaçao jaarlijks en is – sinds ze anderhalf jaar geleden werd aangenomen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – alweer bezig met haar tweede functie daar. “De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd werk kies waar een opdracht in zit.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 21 december 2017

In het feeërieke Garderen werd op 14 december het Vooruit Denkers Festival georganiseerd. Met ‘zintuigen’ als centrale thema. Prof.drs. Philip Wagner en prof.dr. Pieter Medendorp verleidden de aanwezigen verder te denken over de wijze waarop zintuigen ons denken en handelen beïnvloeden. En wat er in de tijd tussen perceptie en actie gebeurt.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 19 december 2017

Gerard Kok, directeur van de Rabobank Noord- en West-Twente, volgt de leergang Filosofie in Organisaties én is deelnemer in het programma Effectief Denken. Op zijn Linkedin-profiel noemt hij zichzelf een ‘disruptieve frisdenker’: “Ik ben altijd bezig met het in beweging zetten en houden van mensen, zowel fysiek als geestelijk, dus ook bij mezelf.” Lees in dit blog meer over zijn ervaringen in de leergang Filosofie in Organisaties, over zijn drijfveren om een leven lang te leren en hoe hij de opgedane kennis inzet in zijn dagelijkse praktijk.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 december 2017

Mens en organisatie, autonomie en functie staan in het denken over samenwerking vaak tegenover elkaar en leiden soms tot een impasse. Het is dan een hele kunst om te sturen zonder dat u altijd direct zeggenschap hebt. In de Masterclass Regievoering zonder Macht leert u beïnvloeden zonder te manipuleren, u staat stil bij uw persoonlijke integriteit en u verkent grenzen.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 november 2017

Je moet onder grote druk belangrijke beslissingen nemen. Een complexe transitie tot stand brengen die je hele organisatie raakt. Een prestatie leveren die van levensbelang is voor je bedrijf. Je weet dat je daarvoor als leider zelf ook moet veranderen. Hoe doe je dat? Hoe kun je voorkomen dat je niet onder spanning blijft kiezen voor de bekende weg? Daarover gaat het onder andere tijdens de Leergang Persoonlijk Leiderschap in Transities van AOG School of Management. Programmaleider Michiel Nannen: “Lijfelijk leren beklijft het beste. Wat je fysiek ervaart, vergeet je niet meer.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 23 oktober 2017
ir. Roald Vandepoel

Als een organisatie relevant wil blijven in een omgeving die snel en onherroepelijk verandert, is vernieuwing onontkoombaar. Vaak is een organisatie daarvan wel overtuigd. Maar wat en hoe dan? Hoe kun je als manager innovaties managen? Dat is het overkoepelende thema van de Masterclass Het Managen van Innovatie van de AOG School of Management, die 27 november 2017 van start gaat. Programmaleider Roald Vandepoel licht toe wat de deelnemers hiervan kunnen verwachten.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 oktober 2017

Finance for Non-Financials. De titel van de AOG School of Management masterclass zegt het al: financiële kennis voor managers of anderen die geen financiële vooropleiding of ruime ervaring hebben in financieel management. Waarom dat handig is? Rob Vinke, de programmaleider van deze masterclass, maar ook kerndocent van de AOG leergang Leiderschap in Management, legt het graag uit.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 oktober 2017
Opleiding Psychologie Pieternel Dijkstra

Steeds meer organisaties gaan over op werken in zelfsturende teams. Het idee is dat er op die manier efficiënter en slagvaardiger gewerkt kan worden, en dat werknemers zich (nog) meer betrokken gaan voelen bij het werk. Werken in een zelfsturend team betekent echter nogal wat als je altijd gewend geweest bent om van bovenaf aangestuurd te worden. In plaats van dat er vóór je bepaald wordt wat je gaat doen, moet je dat ineens zelf, als team, bepalen. Het zou naïef zijn om te verwachten dat deze overgang zonder problemen verloopt. Dat doet het dan ook in veel gevallen niet.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 12 oktober 2017