George Middendorp – Strategisch Adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid volgde de Masterclass Regievoering zonder Macht: ‘Mijn werk heeft alles te maken met beleidsontwikkeling op de lange termijn met als doel Nederland veilig en weerbaar houden. Er is geen veiligheidsvraagstuk dat je in je eentje kunt oplossen: je moet het altijd samen doen: andere instanties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, lokaal bestuur. Ik werk dus altijd met anderen samen. Het doel is steeds hetzelfde, maar de belangen verschillen en de ideeën over hoe je een vraagstuk aanpakt ook.’

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 mei 2018
opleiding-verandermanagement-Marco-de-Witte-veranderen

Samen met Maaike Arends en Michiel Nannen verzorgt Marco de Witte het programma ‘Persoonlijk Leiderschap in Transities’ van AOG School of Management dat 20 november weer van start gaat. Een programma voor leiders die hun sporen hebben verdiend en voor een ingrijpende transitie staan. De Witte: “Ze vragen zich af hoe ze zich moeten verhouden tot dit nieuwe vraagstuk en zijn bereid naar zichzelf te kijken: naar de zon- maar zeker ook naar hun schaduwkanten.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 23 april 2018

Dertig jaar nadat ze als verpleegkundige begon met de in service-opleiding bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede rondde Angelique Groot vorig jaar haar Masterprogramma bij AOG School of Management cum laude af. Een groot cadeau noemt ze het traject dat ze combineerde met haar fulltimebaan in het ziekenhuis, haar man en drie kinderen. Op 27 maart kreeg ze de Cum Laude Award uitgereikt voor haar afstudeerscriptie over zelfregie en zelfmanagement door middel van eHealth in de zorg.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 06 april 2018

Het bezoek aan de deeltjesversneller CERN als onderdeel van Academie Perm​anent vond Lind​a Hennink, directeur bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie, een geweldige buitenkans.​ “Als je diep onder de grond die enorme magneten ziet, weet je opeens hoe nietig we zijn. Dat gevoel prikkelt me om vragen te stellen, kritischer na te denken. Ook in mijn werk”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 07 maart 2018
Effectief Denken | Richell Faulborn

Ze werd geboren op Bonaire, verhuisde als baby naar Rotterdam en kan zich het leven in een andere stad niet voorstellen. Richelle Faulborn zit niet graag stil, reist de wereld over, bezoekt Curaçao jaarlijks en is – sinds ze anderhalf jaar geleden werd aangenomen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – alweer bezig met haar tweede functie daar. “De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd werk kies waar een opdracht in zit.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 21 december 2017

In het feeërieke Garderen werd op 14 december het Vooruit Denkers Festival georganiseerd. Met ‘zintuigen’ als centrale thema. Prof.drs. Philip Wagner en prof.dr. Pieter Medendorp verleidden de aanwezigen verder te denken over de wijze waarop zintuigen ons denken en handelen beïnvloeden. En wat er in de tijd tussen perceptie en actie gebeurt.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 19 december 2017

Gerard Kok, directeur van de Rabobank Noord- en West-Twente, volgt de leergang Filosofie in Organisaties én is deelnemer in het programma Effectief Denken. Op zijn Linkedin-profiel noemt hij zichzelf een ‘disruptieve frisdenker’: “Ik ben altijd bezig met het in beweging zetten en houden van mensen, zowel fysiek als geestelijk, dus ook bij mezelf.” Lees in dit blog meer over zijn ervaringen in de leergang Filosofie in Organisaties, over zijn drijfveren om een leven lang te leren en hoe hij de opgedane kennis inzet in zijn dagelijkse praktijk.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 18 december 2017

Mens en organisatie, autonomie en functie staan in het denken over samenwerking vaak tegenover elkaar en leiden soms tot een impasse. Het is dan een hele kunst om te sturen zonder dat u altijd direct zeggenschap hebt. In de Masterclass Regievoering zonder Macht leert u beïnvloeden zonder te manipuleren, u staat stil bij uw persoonlijke integriteit en u verkent grenzen.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 28 november 2017

Je moet onder grote druk belangrijke beslissingen nemen. Een complexe transitie tot stand brengen die je hele organisatie raakt. Een prestatie leveren die van levensbelang is voor je bedrijf. Je weet dat je daarvoor als leider zelf ook moet veranderen. Hoe doe je dat? Hoe kun je voorkomen dat je niet onder spanning blijft kiezen voor de bekende weg? Daarover gaat het onder andere tijdens de Leergang Persoonlijk Leiderschap in Transities van AOG School of Management. Programmaleider Michiel Nannen: “Lijfelijk leren beklijft het beste. Wat je fysiek ervaart, vergeet je niet meer.”

Lees meer
Door: AOG School of Management op 23 oktober 2017