Nieuws

Op 17 mei vond het event Overheid in Transformatie plaats in De Flint te Amersfoort. We kijken terug op een inspirerend event, waarin we met elkaar stil stonden bij het zich ontwikkelende leiderschap in de overheid en de wijze waarop overheidsorganisaties zich verhouden tot de sterk veranderende maatschappelijke ruimte.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 11 mei 2016
AOG School of Management

‘Gij zult participeren’. Dit gebod wordt niet als zodanig expliciet uitgesproken door het kabinet maar gelet op alle overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren heeft het er op zijn minst alle schijn van. Tijdens het drukbezochte 4e overheidsevent van AOG School of Management met de titel ‘Midden in de samenleving’ wordt na de decentralisaties in de publieke sector per 1 januari 2015 een tussenstand opgenomen.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 27 oktober 2015

Op woensdag 30 september heeft AOG School of Management het evenement ‘Midden in de Samenleving – De publieke sector in beweging’ georganiseerd. Samen met de sprekers, prof. dr. Heinrich Winter, dr. René Grotens en prof. dr. Margo Trappenburg hebben we ons verdiept in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed hiervan op de publieke sector, […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 09 oktober 2015
AOG School of Management

Interessant is – zeker als je er zo midden in staat – om even stil te staan bij de wereld waarin we vandaag de dag leven. Want ontwikkelingen in de sfeer van technologie (internet of everything, digitalisering, 3D printing), stijgende emancipatieniveaus (sinds medio jaren 60 is ons educatieniveau een factor 8 gestegen), verdere versplintering van klantbehoeftes en een snel platter wordende wereld (globalisering) zorgen voor een voortdurend toenemende snelheid van economische veranderingen. Natuurlijk raakt dit ook het publieke domein in alle hevigheid. Anders gezegd: die biedt kansen voor alle domeinen – of het nou om veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid, openbaar bestuur, zorg of onderwijs gaat.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 26 januari 2015
AOG School of Management

Binnen de publieke sector is het leggen van ‘verbindingen’ een steeds vaker aangeroepen ambitie. Veel overheidsorganisaties verbinden zich met de buitenwereld tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen zoals het streven naar een ‘compacte rijksdienst’, het versterken van de economie en het stimuleren van de participatiemaatschappij. Verbinding lijkt een inspirerend mantra te zijn en een toverformule om ingewikkelde vraagstukken te bezweren. Maar wat betekent verbinding in deze context precies en zijn overheidsorganisaties, burgers, bedrijven en instellingen eigenlijk wel goed met elkaar verbonden? Zijn ze in staat om effectief en duurzaam met elkaar samen te werken?

Lees meer
Door: AOG School of Management op 04 november 2014

Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag. Vanuit de rijksoverheid worden samenwerking en schaalvergroting gestimuleerd. Door samen te werken worden kleinere gemeenten minder kwetsbaar en kan de dienstverlening aan inwoners op peil blijven. Deze vorm van samenwerking klinkt makkelijker dan het is.

Lees meer
Door: AOG School of Management op 15 mei 2014
AOG School of Management

Een blog van Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker bij de overheid en redactielid van ManagementSite.nl, waarin op een frisse en positieve manier een kijkje wordt gegeven in de overheidskeuken. Lees in het blog over de stappen die de overheid zet om de ambitie voor 2017 waar te maken, dat burgers/ ondernemers in 2017 digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid.

Lees meer
Door: Dirk-Jan de Bruijn op 08 april 2014
AOG School of Management

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart hebben grote verschuivingen in de lokale politieke verhoudingen teweeg gebracht. Het beeld is – kort samengevat – dat in de grotere gemeenten D66 grote winst heeft geboekt, terwijl in de plattelandsgemeenten de lokale partijen aan kracht hebben gewonnen en het CDA zich heeft hersteld. In traditionele PvdA-bolwerken als Amsterdam en […]

Lees meer
Door: Heinrich Winter op 02 april 2014
AOG School of Management

Sinds december hebben we met Heinrich Winter een nieuwe kerndocent voor de Publieke Strategie en Leiderschap, de leergang voor leidinggevenden in het publieke domein. We stellen hem graag aan u voor. Hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, Heinrich Winter geeft in veel opzichten blijk van een lange adem: ‘ik loop graag hard, marathons. En schaatsen […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 01 januari 2014
AOG School of Management

Je kent dat wel: zo’n vrijdagmiddag in juli – strak blauwe lucht, geen wolkje aan de hemel – waarop half Nederland met z’n sleurhut afreist naar verre oorden. Drukte van belang. Iedereen heeft haast. Maar veelal ook ’n prachtig moment om aan de weg te gaan werken. Prima omstandigheden om de infrastructuur weer eens wat […]

Lees meer
Door: AOG School of Management op 26 juni 2013

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 168 beoordelingen
8.2
10
op basis van 168 beoordelingen