Docent

Leen de Waal MSc MA


MBA Innovatie & Leiderschap

Leen de Waal is Principal Consultant bij de Wagner Group, filosoof en alumnus van de leergang Strategisch Leiderschap. Ook in het bedrijfsleven verdiende hij zijn sporen, De Waal was onder meer werkzaam bij KPMG, McKinsey & Company en Getronics PinkRoccade. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding HR Strategie en Leiderschap.

Kennisartikelen van Leen de Waal MSc MA

Waarom zijn innovatie, creativiteit en diversiteit essentieel voor je organisatie?

Algemeen nieuws

Innovatie is het ultieme overlevingsmechanisme. Waarom? Omdat we zonder vernieuwing  (nieuwe) obstakels niet het hoofd kunnen bieden en daarom overgeleverd …

Lees meer

De strategische keuzes van een leider

Strategie en Bestuur

Een keuze voor de leergang Strategisch Leiderschap van AOG School of Management betekent kiezen voor een academisch traject dat niet zozeer gaat over het aanleren van praktische leiderschapsvaardigheden, maar over de strategische vraagstukken waarvoor een leider zich gesteld ziet. Docent Leen de Waal licht in dit minicollege aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden toe welke strategische vraagstukken een leider dient te beantwoorden.

Lees meer

Survival of the fittest: het belang van de soft skills

Talentontwikkeling en Human Resources

De laatste decennia hebben vooral technische veranderingen het mogelijk gemaakt dat (nieuwe) ideeën zich steeds sneller verspreiden. Maar juist dit …

Lees meer

Waarom een houdbare Sourcing Strategie onmisbaar is

Talentontwikkeling en Human Resources

De wereld is sinds de industriële revolutie permanent geobsedeerd door (economische) groei. Groei die onvermijdelijk alle grote vraagstukken zou oplossen. …

Lees meer

Podcast: Kerndocent Leen de Waal over HR Strategie & Sourcing

Talentontwikkeling en Human Resources

Kerndocent Leen de Waal MSc MA van de opleiding HR Strategie & Sourcing van AOG School of Management praat u in 20 minuten bij over de laatste ontwikkelingen in het HR werkveld.

Lees meer

HR en de Grote Vragen van overmorgen…

Talentontwikkeling en Human Resources

e laatste jaren komen we er in versneld tempo achter dat fundamentele economische wetmatigheden toch niet zo fundamenteel blijken als we ooit dachten, het economisch paradigma verandert in een steeds sneller tempo. Voor strategisch verantwoordelijken voor HR tijd voor een nieuw perspectief.

Lees meer

Strategisch Leiderschap na de crises…

Strategie en Bestuur

Ook al lijkt media-storm rondom de crises inmiddels behoorlijk geluwd te zijn, heeft het er in ons dagelijks organisatieleven nog alle schijn van dat we nog steeds met de (gevolgen van) de opeenvolgende crises, die allen hun oorsprong op de een of andere manier in het economische domein van de samenleving lijken te vinden, geconfronteerd worden. In dat licht heeft het er alle schijn van dat uiteindelijk een (versnelde?) herdefiniëring van de maatschappelijke, economische context aan de orde is, dat is immers precies wat een crisis inhoudt. De bestaande spelregels om de context te duiden lijken geen soelaas meer te bieden.

Lees meer

Managers, stap uit de tredmolen!

Innovatie, Marketing en Ondernemerschap

Het begrip manager, of managen komt van oorsprong uit het Latijn en is een samenvoeging van de woorden manus (hand) …

Lees meer

Neuromarketing: de Verboden Sexy Geheimen . . .

Innovatie, Marketing en Ondernemerschap

Zodra het over neuromarketing gaat, lijken marketeers de laatste jaren hun oren onmiddellijk te spitsen, is de heilige graal van …

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.