Incompany & Maatwerk

Verder denken over uw organisatie

U wilt een opleidingstraject afgestemd op wat uw organisatie nodig heeft. AOG School of Management is graag uw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Samen met u ontwikkelen we interventie- en leertrajecten die organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen.

 • Waarom incompany?

  Waarom incompany?

  De vertaling van het geleerde naar de werkpraktijk van alledag is een rode draad bij deze programma’s. Deelnemers en hun organisatie ontwikkelen zich zienderogen. De programma’s zijn continu in beweging en worden toegesneden op de veranderende buitenwereld waarbij we volop gebruik maken van e-learning. Daarbij mobiliseren we de kracht van de organisatie en creëren we nieuwe energie en inspiratie.

  Identiteit

  De maatwerkprogramma’s van AOG School of Management zijn erop gericht dat deelnemers zelfstandiger, zelfbewuster, zelf-reflectiever worden. De leeropbrengst is het kompas voor deelnemers. Resultaatgerichtheid en een zingevende houding plaatsen we in de context van uw organisatie. Wij geloven daarbij dat mensen het verschil maken. Alleen zij kunnen organisaties duurzaam ontwikkelen en vernieuwen. Daarbij werken we aan collectief talent waarmee de gehele organisatie daadwerkelijk stappen vooruit zet.

  Co-creatie

  De programma’s en leergangen worden in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever gebouwd en uitgevoerd. Co-creatie is een eerste kernwaarde bij maatwerk. Wij geven dat vorm door frequent, inhoudelijk en procesmatig te kijken naar de kwaliteit en het gewenste effect van de leerinterventies. Trajecten zijn niet in beton gegoten. Waar wenselijk stellen we ze in samenspraak bij, flexibel en doortastend. Het unieke karakter van uw organisatie krijgt een diepere lading omdat uw eigen werkomgeving het uitgangspunt is. De specifieke identiteit van uw onderneming wordt daarmee versterkt.

  Ontzorging

  Bij de uitvoering steunt u als opdrachtgever op onze professionele operatie. Ontzorging van de klant dragen we hoog in het vaandel. Al onze incompany maatwerkprogramma’s worden zo vormgegeven dat de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen bij AOG School of Management. Desgewenst nemen ze deel aan de open opleidingen binnen ons Flexibel Academisch Masterprogramma.

 • Management Development

  Management Development

  ‘De goede dingen doen en de dingen goed doen’. Makkelijker gezegd dan gedaan. Managers dienen van vele markten thuis te zijn. Zij hebben een veelheid aan taken en geven leiding aan steeds mondiger medewerkers. Sturing geven en de juiste beslissingen nemen zijn vaak niet eenvoudig.

  AOG School of Management ondersteunt managers uit de cruciale ‘backbone’ van de organisatie, in hun ontwikkeling. In een maatwerktraject wordt de weerbarstige werkpraktijk van de eigen organisatie als vertrekpunt genomen en zijn we erop gericht de fundamentele organisatiekundige terreinen te bestrijken. Inzicht in de werking van een organisatie en het kunnen toepassen van wezenlijke managementconcepten in de eigen werkpraktijk rekening houdend met de omgeving. In de spiegel kunnen kijken en bewust zijn van de eigen managementstijl. In samenwerking met deelnemers en hun organisatie werken we aan het verstevigen van het managementpotentieel waarbij het ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap een essentieel element is.

 • Leiderschapsontwikkeling

  Leiderschapsontwikkeling

  AOG School of Management is er van overtuigd dat mensen en organisaties die werkelijk het verschil maken zich continu ontwikkelen. Bewustzijn ten aanzien van de eigen ontwikkeling en blijven groeien als individu gaan hand in hand.

  Reflectie op leiderschap is een kernelement bij de continuïteit van organisaties. Mensen en teams die eindverantwoordelijk zijn staan er van tijd tot tijd alleen voor. Hoge bomen vangen vaak veel wind. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kritische blik ten aanzien van het eigen leiderschap voldoende aandacht krijgt. Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. AOG School of Management is graag betrokken bij organisaties die met een incompany traject willen werken aan leiderschapsontwikkeling en de bestuurskracht van de eigen onderneming willen bevorderen.

 • Professionalisering

  Professionalisering

  Professionals hebben een eigen opvatting over hun professie. Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd om hun eigen expertise, hun vak te ontwikkelen en deze te spiegelen aan vakgenoten. De persoonlijke deskundigheid is een groot goed voor iedere professional. AOG School of Management staat organisaties en hun professionals graag terzijde om de desbetreffende discipline verder te ontwikkelen en daarmee organisaties verder te professionaliseren. Adviseurs, veranderaars, beleidsmakers, programmamanagers, projectleiders: welke experts het ook betreft we denken graag met organisaties en professionals verder over het ontwikkel pad waarmee men effectief, doelgericht en professioneel de eigen rol verder versterkt en daarmee de waarde voor zichzelf en de eigen organisatie kan vergroten.

 • Praktijkcases

  Praktijkcases

  Incompany traject: Onderwijs domein

  De kwaliteit van het onderwijs staat volop in de aandacht en wordt door de regering en minister Bussemaker van harte ondersteund. U staat voor de opgave vanuit bestuur, management en docententeams een nieuwe impuls aan dat onderwijs te geven. ROC Drenthe College is u daarin, ondersteund door AOG School of Management, voor gegaan en is afgelopen jaar verkozen tot beste ROC van Noord-Nederland.
  Klik hier voor meer informatie.

  Incompany traject: Overheid domein

  De transitie van onze overheid staat volop in de schijnwerpers en wordt door regering en ministeries intensief bepleit. U staat voor de opgave vanuit politiek bestuur en ambtelijke organisatie een belangrijke bijdrage aan deze transitie te leveren. De gemeente Amsterdam is u daarin, ondersteund door AOG School of Management, voor gegaan en heeft daartoe met succes een intensief en breed opleidingstraject geïnitieerd en doorgevoerd.
  Klik hier voor meer informatie.

  Incompany traject: Zorg domein

  De innovatie van onze zorg is volop aan de gang en wordt door minister Schippers intensief bepleit. U staat voor de opgave vanuit bestuur en organisatie gestalte te geven aan deze innovatie. Het Universitair Medisch Centrum Groningen is u daarin, ondersteund door AOG School of Management, voor gegaan en heeft daarmee reeds de nodige successen behaalt.
  Klik hier voor meer informatie.

  Onze incompany programma’s blijken keer op keer effectief. Door optimaal in te spelen op de organisatiecontext, uw organisatiedoelen, de actuele ontwikkelingen binnen de overheid zelf en relevante aanpalende sectoren zijn we in staat uw organisatie precies op maat te faciliteren. Onder begeleiding van onze docenten en practitioners doen teams en individuele deelnemers niet alleen actuele kennis op, maar ontwikkelen zij een visie die gevoed wordt door hun dagelijkse praktijk. Daar plukt uw hele organisatie de vruchten van.

  Een greep uit de organisaties die wij reeds succesvol geholpen hebben: ROC Drenthe College, Carmelcollege, DUO, Provincie Noord-Holland, UMCG, FBTO, NVWA,  Gasunie, Essent, Kamer van Koophandel, RTV Noord, Achmea, ING, AWVN en gemeenten als Amsterdam,  Emmen en Sudwest Fryslan.

 • Docenten incompany

  Docenten incompany

  Bij de invulling van incompany trajecten en maatwerkprogramma’s put AOG School of Management uit een specifiek opgebouwd netwerk. Dit netwerk bestaat uit gerenommeerde hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen en andere vooraanstaande universiteiten. Daarnaast werken we intensief samen met ervaren praktijkprofessionals die voorop lopen in hun kennis- en ervaringsgebied. Al deze docenten zijn in staat om uw organisatiewensen te doorgronden, analyseren uw specifieke vraagstelling, bereiden zich zorgvuldig voor op de groep en verdiepen zich nauwgezet in uw organisatiecontext. Bij incompanytrajecten en incompanyprogramma’s werken we onder andere actief samen met:

  • dr. Michiel Schoemaker
   Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

   Dr. Michiel Schoemaker is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is actief als adviseur, auteur, docent en onderzoeker.  Zijn huidige onderzoeks- en adviesprojecten zijn gericht op organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling en employability. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling en moderator van Academie Permanent.

  • dr. Marco de Witte
   dr. Marco de Witte

   Dr. Marco de Witte is consultant bij HGRV Adviseurs Managers in Rotterdam en docent aan de Faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is deelnemer aan het HRlab, dat een visiedocument opgesteld heeft dat is uitgegroeid tot het boek ‘Organiseren en HR in 2025′. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Verandermanagement en programmaleider van Persoonlijk Leiderschap in Transities.

  • drs. Minke Tromp
   Opleiding Filosofie Minke Tromp

   Minke Tromp is organisatiefilosoof, organisatie-antropoloog, trainer/adviseur. Zij begeleidt reflectieprocessen op het gebied van ethiek, integriteit en de kunst van het vragenstellen in de breedst mogelijke toepassing.

  • Marco Derksen

   Marco Derksen is oprichter van Marketingfacts en strategisch adviesbureau Upstream. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van technologie, innovatie en media. Hij adviseert en begeleidt organisaties in de verandering naar de nieuwe netwerksamenleving. Hij is bij AOG School of Management ook kerndocent van de leergang Leiderschap bij Digitale Transformaties.

  • drs. Marcel Bergervoet
   drs. Marcel Bergervoet

   Drs. Marcel Bergervoet is docent bij de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij directeur van organisatieadviesbureau Bergervoet B.V. Hij is bij AOG School of Management docent in de opleidingen Bedrijfskunde en Leiderschap en Leiderschap in Management.

  • prof.drs. Philip Wagner
   prof.drs. Philip Wagner

   Prof.drs. Philip Wagner is directeur van de Wagner Group en hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean. Zijn ervaring en deskundigheid liggen op het raakvlak van economie, bestuur en (maatschappelijk) ondernemerschap.

  • dr. Paul Kloosterboer
   Adviseren kerndocent Paul Kloosterboer

   Dr. Paul Kloosterboer is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit en heeft bij verschillende gerenommeerde adviesbureaus gewerkt. Als vrijgevestigd onderzoeker en adviseur werkt Paul voor uiteenlopende organisaties. Daarnaast is hij als docent verbonden aan verschillende business schools. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Meesterschap in Adviseren.

  • drs. Rob Vinke
   Leiderschap in Management Rob Vinke

   Rob Vinke is managementadviseur en mede-eigenaar van adviesbureau Het Zuiderlicht. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken rondom kosten en managementaccounting. Naast zijn werkzaamheden als docent en adviseur is hij ook auteur en schreef hij een aantal publicaties op het gebied van management control en managementaccounting. Rob is kerndocent van de leergang Leiderschap in Management en programmaleider van de Masterclass Finance for non-financials.

  • drs. Erhan Tanercan Med.
   Incompany en maatwerk Erhan Tanercan

   Erhan Tanercan is directeur van LCT Leiderschap Consult & Training.

  • drs. Marc Muntinga
   Incompany en maatwerk Marc Muntinga

   Drs. Marc Muntinga is directeur van Muntinga & Company en adviseert, managet en investeert in organisaties die betrokken zijn bij het publieke domein. M&C levert hoogwaardige kennis en netwerken voor vraagstukken over strategie, (publieke) investeringen, beleidsontwikkeling en –realisatie.

  • drs. Peter Noordhoek
   Incompany en maatwerk Peter Noordhoek

   Peter Noordhoek is het gezicht van Northedge. Hij kent de werkvloer van uitvoerings- en brancheorganisaties en de werkvloer van ministeries en politieke partijen en weet die met elkaar te verbinden.

 • Meer mogelijkheden

  Meer mogelijkheden

  Naast de maatwerktrajecten die we in het domein onderwijs, het overheidsdomein en het zorgdomein aanbieden, hebben we ruime ervaring in het opzetten van maatwerkprogramma’s in uiteenlopende branches en vakgebieden. Onderstaand vindt u een overzicht van programma’s die we eerder hebben uitgevoerd.

  Klantstrateeg

  Klanten gedragen zich anders dan een aantal jaren geleden. Klantcontact wordt gefragmenteerder en de customer journey, ofwel klantreis, verandert. Dit programma draait om vragen als “Hoe stel ik de klant centraal binnen mijn organisatie?” en “Hoe verhoog ik klantwaarde en de Customer Lifetime Value”.

  Lean in de Zorg

  Zorginstellingen zijn complexe organisaties met de uitdaging om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Een toenemend aantal zorginstellingen laat zich inspireren door het Lean-gedachtengoed. Dit programma geeft inzicht in hoe Lean-principes in het DNA van de organisatie worden ingebed.

  Leiderschap in Duurzaamheid

  In veel organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda, maar blijkt het lastig hier zelf een visie op te formuleren. In dit programma wordt geleerd om duidelijk onderbouwde keuzes te maken, om duurzaamheid concreet handen en voeten te geven. Zo bent u als organisatie in staat om een strategische en operationele voorsprong te realiseren.

  Merkmanagement

  In dit programma bieden we een platform waar merkcommunicatie, onderzoek, merkstrategie en waarde creatie samenkomen. Vanuit bestaande de kennis en ervaring, tillen we het denken over merk en identiteit naar een hoger niveau. Daarmee wordt merkmanagement een belangrijk onderdeel van de organisatiestrategie.

  Strategisch Ondernemen met Arbeid

  Dit programma draait om vragen als “Hoe optimaliseer ik werk en arbeidsvormen in organisaties?” en “Hoe dragen nieuwe verdienmodellen bij aan toekomstig rendement op menselijk kapitaal”. Door nieuwe inzichten en kennis worden strategische kansen voor de toekomst van werk in organisaties ontwikkeld.

  Neem contact op met ons Incompany Office om te bespreken wat er mogelijk is in uw organisatie.