Incompany & Maatwerk

In dynamische tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: nu en in de toekomst. Maar hoe kunt u vooruit kijken en rekening houden met de wereld die verandert, als de problematiek van vandaag steeds uw aandacht vraagt? Hoe stuurt u uw organisatie in een toekomstbestendige richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag uw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Samen met u ontwikkelen we interventie- en leertrajecten die organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen.

Visievorming

Een visie, een toekomstperspectief is meer dan een paar regels in een jaarverslag. De nieuwe realiteit vraagt om continue alertheid van organisaties en frequente toetsing of bijstelling van de koers. Het is een essentieel fundament voor een toekomstbestendige organisatie en bij voorkeur niet enkel een taak van de bestuurders of directie. Het betrekken van medewerkers uit diverse lagen van de organisatie maar ook partners en klanten heeft aantoonbare voordelen. Maar hoe organiseer je dit?

AOG School of Management biedt leer- en ontwikkeltrajecten voor individuele of collectieve visievorming, gericht op het toekomstbestendig maken van uw organisatie of onderdeel/afdeling. Visievorming is een proces dat verder gaat dan inspiratie ophalen. Het is vak- en branche-overstijgend en maatwerk, want iedere organisatie heeft met andere mensen en dynamieken te maken. Wel zijn er een aantal ‘bouwstenen’ die vaak terugkomen in onze incompany programma’s gericht op visievorming.

Incompany & Maatwerk Incompany & Maatwerk