Uniek incompany leer- en ontwikkeltraject bij Alfa-college succesvol afgerond

Onderwijskundig Teamleider Tim van der Ploeg: ‘Ik ben een ander persoon geworden op de werkvloer’

Het Alfa-college, met vestigingen in Groningen, Assen, Hardenberg en Hoogeveen, staat net als vele Regionale Opleidingen Centra in Nederland, voor de opgave om in de komende jaren stevig te investeren in onderwijskundige vernieuwingen die nodig zijn om mbo studenten goed voor te bereiden op de toekomst. De regiodirecteur van één van de locaties in Groningen klopte in 2019 aan bij AOG School of Management voor een opleidingsprogramma bedoeld voor de nieuw aan te stellen onderwijskundig teamleiders. Enkele verkennende gesprekken resulteerden in een maatwerk opleiding: een tweejarig incompany leer-en ontwikkeltraject.

Tijdens dit traject hebben zes teamleiders geleerd vorm en sturing te geven aan de onderwijsontwikkeling en -vernieuwing binnen het Alfa-college met als doel het pedagogisch en didactisch klimaat binnen de organisatie verder te versterken. Tegelijkertijd gaf het traject de deelnemers handvatten om hun functie inhoudelijk te verdiepen en persoonlijk te groeien in hun rol als onderwijskundig leider. Een uniek aspect van dit academische traject is dat het een maatwerktraject betreft dat is afgrond met de examinering en diplomering van de deelnemers. Het diploma geeft de deelnemers de mogelijkheid om door te studeren om hun professional master Strategy & Leadership te behalen bij AOG School of Management, resulterend in een MSc-titel.

Incompany brochure downloaden

Overweegt jouw organisatie om een opleidingstraject in te zetten om een beweging in gang te zetten of een professionaliseringsslag te maken?

Onderwijskundige Teamleiders

Directeur Sander Kalsbeek was destijds opleidingsmanager op de locatie van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen, toen het idee ontstond om een aantal professionals op te leiden tot Onderwijskundige Teamleiders, oftewel OTL’ers. ‘Als MT kwamen we wel met ideeën en plannen, maar het ontbrak ons aan tijd om vernieuwingen blijvend te aan te jagen en te implementeren. Daarom hebben we zes medewerkers gevraagd om dit traject met ons in te gaan. Samen met AOG School of Management hebben we vervolgens de opleiding opgezet.’

Inhoudelijke en strategische thema’s

Naast kennisverrijking kwamen er in dit traject meerdere vormen van leren en ontwikkelen aan bod. Aan de orde kwamen zowel de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en zelfreflectie als inhoudelijke en strategische thema’s zoals onderwijsvernieuwing en -flexibilisering, de leiderschapsstijlen in het onderwijs en binnen het Alfa-college in het bijzonder, strategisch en tactisch vermogen en visievorming. Gedurende de opleiding hebben de deelnemers geleerd en gereflecteerd op de eigen context, de praktijk van nu en morgen en het eigen handelen.

Dwars door het vuur

Tim van der Ploeg was een van de deelnemers en hij geeft aan dat het traject hem veel heeft gebracht wat betreft zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Hij denkt nog vaak terug aan de thema’s die de sprekers aan de orde brachten. ‘Je eigen visie komt voortdurend onder vuur te liggen. Je kunt die vuurtjes vermijden of er dwars doorheen lopen. Dat laatste heb ik gedaan. Zo kon ik mijn eigen visie aanscherpen en dat is voor mijn persoonlijke ontwikkeling heel waardevol geweest. Ik had niet verwacht dat een opleiding je zo met jezelf zou confronteren. Je moet het ongemak en de onzekerheid echt onder ogen zien. Dat merkte ik toen we bezig waren met je eigen positie in een systeemopstelling. Ik merk dat ik een ander persoon ben geworden op de werkvloer. Ik weet nu dat ik onderdeel ben van de verandering die ik teweeg wil brengen en voel me daardoor comfortabel in mijn rol als OTL’er.’

Lees ook:

Leon Abbink, manager team Design & Game, ROC van Twente, vertelt in een interview hoe hij het MD traject heeft ervaren en hoe het doorstudeer-perspectief er toe heeft geleid dat hij nu  zijn studie vervolgt om zijn Master Strategy & Leadership (MSc) te halen.

Contact zoeken met de buitenwereld

Een van de doelen van het traject was meer contact maken met het werkveld en de regio. Een thema dat zeker is aangeslagen bij Van der Ploeg. Hij wil de studenten meer in aanraking brengen met het werkveld. ‘Onze studenten moeten leren om te gaan met situaties die ze zelf niet onder controle hebben. Hoe ga je om met krachten die sterker zijn dan jezelf? Dat vraagt dus om wendbaar vakmanschap. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze veel vaker dan voorheen in aanraking komen met de context waarin ze straks gaan werken. Daarvoor is samenwerking met de wereld buiten Alfa-college essentieel. Deze visie betekent een grote omschakeling voor docenten en studenten. Ik ben vooral bezig met de vraag hoe we met z’n allen deze stap gaan zetten.’

Een ander perspectief

Kalsbeek is verheugd over de manier waarop de deelnemers elkaar tijdens de opleiding aanvulden en van elkaar leerden. ‘Het zijn stuk voor stuk professionals met hun eigen achtergrond en visie. Allemaal hadden ze ideeën over hoe ze het onderwijs wilden verbeteren. Gedurende de rit zie je hoe hun blik is verbreed. Ze hebben geleerd om onderwijsvernieuwingen in een ander perspectief te zien. Ook zie ik met genoegen hoe alle teams nu veel meer verbonden zijn dan voor het traject. Ze ondersteunen elkaar en kunnen voor elkaar inspringen als dat nodig is. Het effect van dit traject werkt nog steeds door. En dat was nu net de bedoeling.’

Doordrongen van de noodzaak

Van der Ploeg wijst erop dat alle deelnemers aan het werk zijn gegaan met een actueel thema in het onderwijs: flexibilisering om studenten beter voor te bereiden op een toekomst die almaar verandert. ‘We werken solistisch, maar met hetzelfde doel en dezelfde taal. Dat heeft deze opleiding ons ook gebracht. En juist omdat deze aanpak bottom-up is, zien we ook meer eigenaarschap in onze teams. We vernieuwen het onderwijs niet omdat de directeur dat wil, maar omdat we als team doordrongen zijn geraakt van de noodzaak. Het is ook niet zo dat er een aap op onze schouder zit en dat wij als teamleiders alleen verantwoordelijk zijn voor het succes. We doen dit met het hele team en dat is de kracht van dit traject geweest.’

De ontwikkeling gaat door

Terugkijkend merkt Kalsbeek op dat de samenwerking met AOG prima is verlopen. ‘We zijn samen het avontuur aangegaan en we wisten van tevoren niet wat het ons zou brengen. Ik vind dat we door dit traject mooie dingen hebben bereikt en ik denk dat er nog veel meer bereikt gaat worden in de toekomst. De impact had nog groter kunnen zijn als we geen last hadden gehad van corona.’ Na afloop hebben de deelnemers tijd en ruimte gekregen om hun leerproces verder voort te zetten en de onderwijsvernieuwingen die zij aanjagen verder te brengen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en bevorderen wil Kalsbeek in de nabije toekomst samen met de deelnemers opnieuw reflecteren op wat de groep intern en extern heeft bereikt en op welke manier de deelnemers hun eigen activiteiten op het gebied van onderwijsvernieuwing voortzetten in de praktijk. Kortom: samen invulling geven aan een leven lang leren en ontwikkelen.

In tijden van continue veranderingen is het voor organisaties cruciaal om toegevoegde waarde te bieden: nu en in de toekomst. Maar hoe kun je vooruit kijken en rekening houden met de wereld die verandert, als de problematiek van vandaag steeds de aandacht vraagt? Hoe stuur je jouw organisatie in een toekomstbestendige richting? Met nieuwe kennis en inzichten zijn wij graag jouw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Van een programma met een aantal korte inhouse masterclasses tot meerjarige leer- en ontwikkeltrajecten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.