Talentontwikkeling en Human Resources

Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

De flexibiliteit van organisaties wordt steeds groter. Projectmatig werken, continu veranderen, samenwerken in netwerken, nieuwe media, het ‘nieuwe werken’, het zijn allemaal ontwikkelingen die flexibel werken alleen maar versterken. Toch doen we meer dan ooit een beroep op de inzet, prestaties en talenten van individuen en teams. Flexibiliteit versus engagement De organisatie zien als een […]

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 29 maart 2018
Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

Lees het interview met Michiel Schoemaker, programmaleiding van Academie Permanent. Toen AOG School of Management hem vroeg of hij aan een Academie Permanent wilde meewerken, hoefde Michiel Schoemaker niet lang na te denken. Hij zei volmondig ja tegen een rol binnen het nieuwe programma dat perfect past bij zijn ervaring en drive: al dertig jaar is hij werkzaam op het snijvlak van de wetenschap en de adviespraktijk. In oktober 2016 gaat de Academie Permanent officieel van start.

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 11 augustus 2017
Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

De moderne organisatie is een netwerkorganisatie. Steeds meer mensen werken in organisaties die flexibel zijn. Snel en creatief reageren op vragen uit de markt, op veranderende eisen en wensen van klanten is het motto geworden. Daardoor zijn de structuren van veel organisaties de laatste decennia veranderd en vragen organisaties van medewerkers meer flexibiliteit. Organiseren met talenten van medewerkers staat centraal. Lees het blog van Michiel Schoemaker over de opkomst van communities.

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 01 juni 2017
AOG School of Management

Werken. Kan het anders, beter? Zonder al teveel regels? In rollen die uitdagend zijn? Met leiders die medewerkers vertrouwen, en andersom? Waar het onderscheid tussen leider en medewerker misschien niet eens meer bestaat? In organisaties die zichzelf continu ontwikkelen? En waar mensen volop waardering krijgen? Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de website www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zelfstandigen. Michiel Schoemaker, kerndocent van de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling schreef een brief.

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 17 december 2014
AOG School of Management

Veel managers worstelen met de balans tussen sturen en loslaten. Aan de ene kant dwingt de economische situatie organisaties tot strak sturen op kosten en opbrengsten. Instrumenten om de performance van mensen te sturen zijn talrijk, net als de mogelijkheden om de inzet en prestatie van medewerkers te monitoren. Aan de andere kant is er het inzicht dat mensen in organisaties regelruimte moeten hebben en dat talenten van medewerkers het best tot hun recht komen in een context van vertrouwen en verbinding. Teamwork, zelfsturing en werken met sociaal kapitaal zijn hier de (nieuwe) trefwoorden.

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 23 september 2014
AOG School of Management

Veel organisaties worden steeds meer afhankelijk van de talenten van medewerkers en flexwerkers. Talent is onlosmakelijk verbonden aan het individu. Talenten zijn het bezit van het individu. Ieder individu kan zijn/haar talenten inzetten en ontwikkelen. Het inzetten van talenten gebeurt dagelijks in het werk. Het ontwikkelen van talenten heeft een meer lange termijn perspectief en […]

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 19 februari 2014
AOG School of Management

Het besturen van de netwerksamenleving is geen eenvoudige opgave. Telkens weer worden actoren geconfronteerd met de complexiteit en dynamiek van organiseren en veranderen. Of het nu gaat om bestuurders van bedrijven, managers, politici, belangengroeperingen of individuele burgers die iets van de overheid willen. De netwerksamenleving is voor velen grillig en onvoorspelbaar. De oude methodes van […]

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 12 november 2013
AOG School of Management

Dat medewerkers toegevoegde waarde aan klanten, patiënten of burgers moet leveren is geen nieuws meer. Organisaties hebben de laatste 15 jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van prestatiesturing en talentontwikkeling. Deze vorm van personeelsmanagement is in veel organisaties individu gericht, in ieder geval in het gebruikte personeelsinstrumentarium. Leidinggevenden maken met hun medewerkers meestal in […]

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 15 juli 2013
AOG School of Management

Michiel Schoemaker is vanaf de jongste editie Talent en Organisatieontwikkeling de nieuwe kerndocent van dit programma. Schoemaker studeerde aan de Radboud Universiteit af als Planoloog, maar al snel wende hij zijn steven om zich te richten op het adviesvak met als groeiende specialisatie talentmanagement. In een kort interview stelt hij zich voor. Tijdens zijn studie […]

Lees meer
Door: Michiel Schoemaker op 29 januari 2013

Onze klanten beoordelen ons met een

op basis van 168 beoordelingen
8.2
10
op basis van 168 beoordelingen

Nieuwsbrief ontvangen?

  • Waardevolle artikelen
  • Overzicht van opleidingsaanbod
  • Voordeel bij events