Auteur: Michiel Schoemaker

dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Organiseren met talent

Talentontwikkeling en Human Resources

De flexibiliteit van organisaties wordt steeds groter. Projectmatig werken, continu veranderen, samenwerken in netwerken, nieuwe media, het ‘nieuwe werken’, het ...

Lees meer

dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Een leven lang leren

Leiderschapsontwikkeling

Lees het interview met Michiel Schoemaker, programmaleiding van Academie Permanent. Toen AOG School of Management hem vroeg of hij aan een Academie Permanent wilde meewerken, hoefde Michiel Schoemaker niet lang na te denken. Hij zei volmondig ja tegen een rol binnen het nieuwe programma dat perfect past bij zijn ervaring en drive: al dertig jaar is hij werkzaam op het snijvlak van de wetenschap en de adviespraktijk. In oktober 2016 gaat de Academie Permanent officieel van start.

Lees meer

dr.-Michiel-Schoemaker AOG

De opkomst van communities: sociaal kapitaal en de impact van social media op organiseren

Talentontwikkeling en Human Resources

De moderne organisatie is een netwerkorganisatie. Steeds meer mensen werken in organisaties die flexibel zijn. Snel en creatief reageren op vragen uit de markt, op veranderende eisen en wensen van klanten is het motto geworden. Daardoor zijn de structuren van veel organisaties de laatste decennia veranderd en vragen organisaties van medewerkers meer flexibiliteit. Organiseren met talenten van medewerkers staat centraal. Lees het blog van Michiel Schoemaker over de opkomst van communities.

Lees meer

Geachte bestuurders en managers van Nederland,

Talentontwikkeling en Human Resources

Werken. Kan het anders, beter? Zonder al teveel regels? In rollen die uitdagend zijn? Met leiders die medewerkers vertrouwen, en andersom? Waar het onderscheid tussen leider en medewerker misschien niet eens meer bestaat? In organisaties die zichzelf continu ontwikkelen? En waar mensen volop waardering krijgen? Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek en op de website www.anderswerken.eu. Verhalen verteld door ondernemers, wetenschappers, studenten, directeuren, HR-adviseurs, vakbondsbestuurders, werknemers en zelfstandigen. Michiel Schoemaker, kerndocent van de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling schreef een brief.

Lees meer

Werk en HR: leren omgaan met dualiteiten

Talentontwikkeling en Human Resources

Veel managers worstelen met de balans tussen sturen en loslaten. Aan de ene kant dwingt de economische situatie organisaties tot strak sturen op kosten en opbrengsten. Instrumenten om de performance van mensen te sturen zijn talrijk, net als de mogelijkheden om de inzet en prestatie van medewerkers te monitoren. Aan de andere kant is er het inzicht dat mensen in organisaties regelruimte moeten hebben en dat talenten van medewerkers het best tot hun recht komen in een context van vertrouwen en verbinding. Teamwork, zelfsturing en werken met sociaal kapitaal zijn hier de (nieuwe) trefwoorden.

Lees meer

Is talent te managen?

Talentontwikkeling en Human Resources

Veel organisaties worden steeds meer afhankelijk van de talenten van medewerkers en flexwerkers. Talent is onlosmakelijk verbonden aan het individu. ...

Lees meer

Sociaal kapitaal motor voor innovatie

Talentontwikkeling en Human Resources

Het besturen van de netwerksamenleving is geen eenvoudige opgave. Telkens weer worden actoren geconfronteerd met de complexiteit en dynamiek van ...

Lees meer

Talent alleen is niet genoeg, sociale netwerken worden belangrijk

Talentontwikkeling en Human Resources

Dat medewerkers toegevoegde waarde aan klanten, patiënten of burgers moet leveren is geen nieuws meer. Organisaties hebben de laatste 15 ...

Lees meer

‘Talent- en organisatiegroei staan niet los van elkaar’

Talentontwikkeling en Human Resources

Michiel Schoemaker is vanaf de jongste editie Talent en Organisatieontwikkeling de nieuwe kerndocent van dit programma. Schoemaker studeerde aan de ...

Lees meer

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.