Is talent te managen?

Veel organisaties worden steeds meer afhankelijk van de talenten van medewerkers en flexwerkers. Talent is onlosmakelijk verbonden aan het individu. Talenten zijn het bezit van het individu. Ieder individu kan zijn/haar talenten inzetten en ontwikkelen. Het inzetten van talenten gebeurt dagelijks in het werk. Het ontwikkelen van talenten heeft een meer lange termijn perspectief en is verbonden met een loopbaan.

Talent heeft twee kanten

Talent heeft twee kanten: talent is beperkt en onbeperkt tegelijk. Om de beperktheid van talenten te illustreren ligt de metafoor van de sport voor de hand. Een goede rechtsvoor kan misschien nog wel eens rechtsmidden of spits spelen, maar als verdediger wordt dat vaak niets. Aan de andere kant wil je graag werk hebben waarin de talenten die je bezit tot hun recht kunnen komen. Je kunt in je werk niet alles, maar zult moeten ontdekken waar jouw talenten het best tot hun recht komen. Wanneer dit ontdekt is zijn de mogelijkheden talrijk en kunnen de talenten, naar hun waarde, worden ontwikkeld.

Succesvol talentmanagement

Voor veel (1e lijns-)leidinggevende is het afstemmen van het werk op de beschikbare talenten in een team of afdeling een belangrijke opgave. Maar dit afstemmingsproces is niet makkelijk. Vroeger hadden we taak- of functiebeschrijvingen in overvloed, maar dat voldeed in een setting waarin vooral industrieel geproduceerd moest worden en talent maar zijdelings ter zake deed. Nu moet de leidinggevende werk en talent op elkaar afstemmen. Dat vraagt om een andere manier van leidinggeven. Het gaat niet meer om sturen en instructies geven van mensen vanuit een eenzijdig organisatiebelang. Bij talentmanagement gaat het veel meer om het vorm geven aan een ruilrelatie tussen organisatie en individu. Leidinggevenden moeten aan de ene kant helder maken wat de organisatie voor output van een individu verlangt (brengen) en anderzijds wat een individu bij een organisatie aan talentontwikkeling, beloning etc. kan krijgen (halen). Dit evenwicht tussen “brengen en halen” is cruciaal voor een succesvol talentmanagement. Hierdoor is er sprake van een fundamentele verschuiving (paradigmaverschuiving)  ten opzichte van het klassieke meer instructieve leidinggeven.

Goede taal vinden

Veel organisaties hebben de laatste jaren talentmanagement vorm gegeven via instrumenten als competentiemanagement en prestatiesturing. Het feit dat competenties en prestaties van medewerkers onderdeel zijn geworden van het managementinstrumentarium is een duidelijk winstpunt. Het bewustzijn dat deze zaken onderwerp van gesprek moeten zijn tussen leidinggevende en medewerker is enorm gegroeid te laatste jaren. De plek van talenten van medewerkers in dit geheel blijft even wel een problematische. Laat de identificatie, inzet en ontwikkeling van talent zich via dit soort aanpakken kanaliseren? Is talent eigenlijk wel te “managen”? Of zijn moderne arbeidsorganisaties gewoon toch voetbal- of hockey-elftallen, waar talent onmisbaar is voor succes, maar talent zich ook moeilijk laat leiden? De ene keer heeft het team vleugels en worden we door blind samenspelen gemakkelijk kampioen. De andere keer is de ruzie niet van de lucht en moet misschien een speler of coach zelfs het veld ruimen. Een afdeling of projectteam in een organisatie lijkt vaak op dit soort sportteams. Wellicht kunnen we uit deze vergelijking leren dat met de toegenomen afhankelijkheid van talenten in arbeidsorganisaties de irrationaliteit van samenwerken, de groepsdynamica, de organisatie is binnengekomen. En daarmee talenten maar moeilijk te managen zijn via instrumenten. Wat leidinggevenden even wel niet ontslaat van de plicht om het gesprek met medewerkers over die talenten aan te gaan. En daar kunnen talent-“analyses” en prestatie-“contracten” helpen, als een “taal”. De relatie tussen talent en prestatie is daarmee een complexe relatie, die zich moeilijk laat vangen in instrumenten. Het gaat eerder om een goede taal vinden om de dialoog tussen leidinggevende en flexwerk of medewerker vorm te geven.

Onder meer bovenstaand thema komt terug in de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling, waarvan Michiel Schoemaker kerndocent is. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.