dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Een leven lang leren

Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

Dr. Michiel Schoemaker, programmaleiding Academie Permanent

Toen AOG School of Management hem vroeg of hij aan een Academie Permanent wilde meewerken, hoefde Michiel Schoemaker niet lang na te denken. Hij zei volmondig ja tegen een rol binnen het nieuwe programma dat perfect past bij zijn ervaring en drive: al dertig jaar is hij werkzaam op het snijvlak van de wetenschap en de adviespraktijk.

Sinds zijn promotie aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de managementwetenschappen is Michiel Schoemaker actief op tal van vakgebieden: als adviseur, auteur, docent en onderzoeker. Zijn huidige onderzoeks- en adviesprojecten zijn gericht op organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Bij AOG School of Management zet hij zijn kennis al jaren in als kerndocent van de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling en als docent tijdens allerlei in-company programma’s. ‘Steeds weer merk ik hoe goed de combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring werkt. Docenten en deelnemers leren veel van elkaar. Dat merk ik tijdens deze opleidingen, maar ook in mijn eigen consultancypraktijk. Daar werk ik met grote bedrijven die te maken hebben met vraagstukken rondom talentontwikkeling en organisatie-identiteit.’

Doorgeschoten
Hij merkt op dat het in veel organisaties al lange tijd alleen maar lijkt te gaan om nog efficiënter werken. ‘Die organisaties zijn doorgeschoten naar de harde, transactionele kant. Op allerlei niveaus moeten werknemers zich verantwoorden, soms tot op de minuut nauwkeurig. Je ziet nu dat mensen daar genoeg van hebben. Ze willen meer regelruimte, vrijheid om hun eigen tijd en werk in te delen. Er is een duidelijke tegenbeweging op gang aan het komen met de nadruk op waarden als de onderlinge relaties, identiteit en verbinding.’

Revival van zelfsturing
Een mooi voorbeeld van deze trend is de revival van de zelfsturende teams. ‘Die waren populair in de jaren negentig, maar sneeuwden onder toen de crisis kwam. Nu zijn ze weer helemaal terug, maar in een nieuw jasje. Kijk bijvoorbeeld naar het succes van Buurtzorg.’ Dit betekent niet dat iedereen nu zelfsturend moet worden, benadrukt hij. ‘One size fits all klopt niet meer. Een callcenter stuur je op een andere manier aan dan een groep beleidsadviseurs. Tijdens een openhartoperatie is het voor de patiënt prettig dat iedereen zich aan dezelfde protocollen houdt. Van de crew in een passagiersvliegtuig hoop je dat ze allemaal de juiste procedures volgen. Het gaat erom dat je op zoek gaat naar de balans tussen vrijheid en verantwoording. Steeds moet je als organisatie bekijken wat je je medewerkers kunt bieden en wat ze nodig hebben. Maak daar heldere keuzes in. Buurtzorg trekt een ander slag personeelsleden dan zorgorganisaties die nog op de ouderwetse manier zijn georganiseerd.’

Leven lang leren
Schoemaker vindt dat Academie Permanent goed past bij de manier waarop mensen van nu willen werken en leren. Hij noemt deze aanpak het schoolvoorbeeld van een leven lang leren. ‘We bieden de mogelijkheid om naast het werk te blijven leren op academisch niveau. Academie Permanent is geen langdurig leertraject, maar bestaat uit korte bijeenkomsten, waarbij we leervormen combineren. We bieden een mix aan van seminars en colleges, een onlineprogramma, bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Deelnemers duiken op hun eigen moment in de leerstof die we online aanbieden en komen op gezette tijden bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en bedrijven te bezoeken. Als ze bij elkaar zitten, krijgen ze een interessante lezing van een gastdocent of gaan ze met elkaar in discussie over de stof die ze online al hebben bestudeerd. Wil een deelnemer zich verdiepen in een bepaald aspect van de stof, dan bieden we de gelegenheid om met een deskundige te sparren of zoeken we er iemand bij die zo’n deelnemer verder kan helpen. Een bijzonder divers programma dus.’ Vooral de combinatie van studeren, netwerken en bezoeken aan organisaties spreekt hem aan. ‘In deze tijd van nieuwe media en horizontale verbanden zie je interessante ontwikkelingen: bedrijven die volledig zelfsturend worden, organisaties zonder managementlagen, zelfstandige professionals die elkaar opzoeken in dynamische hotspots. Er is veel gaande en dat willen we laten zien door met de deelnemers van Academie Permanent die bijzondere plekken op te zoeken.’

Interessant voor AOG-alumni
De deelnemers zullen in eerste instantie alumni van AOG School of Management zijn, denkt hij. ‘Vaak smaakt zo’n traject naar meer. Maar Academie Permanent is niet alleen voor alumni. Het programma is voor iedereen die zijn eigen leiderschap wil ontwikkelen en nieuwe kansen en inzichten wil opdoen. De netwerkfunctie van het programma is essentieel. Ik verwacht dat deelnemers elkaar ook buiten het programma om gaan opzoeken. Je hoeft niet zeven keer in een jaar twee dagen in een conferentieoord te verblijven, maar je plant een aantal concrete ontmoetingsmomenten in. Het format past goed bij de nieuwe maatschappij waarin werk en privé vaak door elkaar heen lopen. Bovendien is deze manier van leren iets dat je jezelf gunt.’

Wilt u zich aanmelden voor Academie Permanent? Dat kan middels dit aanmeldformulier Academie Permanent (PDF).

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.