dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Organiseren met talent

Dr. Michiel Schoemaker, kerndocent Talent en Organisatieontwikkeling

Dr. Michiel Schoemaker

De flexibiliteit van organisaties wordt steeds groter. Projectmatig werken, continu veranderen, samenwerken in netwerken, nieuwe media, het ‘nieuwe werken’, het zijn allemaal ontwikkelingen die flexibel werken alleen maar versterken. Toch doen we meer dan ooit een beroep op de inzet, prestaties en talenten van individuen en teams.

Flexibiliteit versus engagement
De organisatie zien als een community waar betrokkenheid belangrijk is staat hoog op de strategische agenda van veel organisaties. Voor leidinggevenden lijkt dat op een spagaat: aan de ene kant steeds flexibeler met mensen omgaan, aan de andere kant leidinggeven vanuit engagement. Ook ‘werkers’ (zowel medewerkers in organisaties als zelfstandigen) zoeken naar een evenwicht in werken, betrokkenheid bij een werkgemeenschap en andere zinvolle opgaven in onze postmoderne samenleving (zorg, vrije tijd of duurzaam leven).

Nieuwe contexten centraal
Organiseren wordt steeds meer effectief inzetten en ontwikkelen van talent, ‘veranderen’ van organisaties wordt steeds minder ‘verandermanagement’ en steeds meer organisatieontwikkeling. De leergang Mens en Organisatieontwikkeling biedt deelnemers inzichten en ervaringen in dit actuele veld van organiseren in nieuwe contexten. Er komt een variëteit aan thema’s aan bod die deelnemers kunnen helpen hun vraagstukken in de praktijk van dit veld op te lossen.

De thema’s die aan bod komen:

  • Individueel en collectief talent: waarom is talent voor organisaties de laatste jaren zo belangrijk geworden? Wat is talent eigenlijk en hoe herken je het? Hoe verhoudt individueel talent zich tot collectief talent? Een verkenning van het begrip talent en de relatie met gangbare opvattingen over organiseren
  • Organiseren vanuit kerncompetenties én organisatie-identiteit: Het gaat om het ‘waarom’ in organisaties, dat is de nieuwe trend. Maar dit ‘waarom’ heeft twee gezichten: waar zijn wij goed in als organisatie? Maar ook wie zijn wij eigenlijk als werkgemeenschap, vanuit welke identiteit werken wij?
  • Leidinggeven aan talent, balanceren tussen control en commitment: wat zijn de do’s en don’t bij het inzetten en ontwikkelen van talent? Helpen aanpakken en instrumenten of gaat het alleen maar om realiseren van commitment?
  • Op weg naar nieuwe ‘werk’-verhoudingen: het woord ‘arbeid’ wordt ouderwets. Maar hoe zien de nieuwe werkverhoudingen er eigenlijk uit? En heeft het generatie-denken hier invloed op? Of zijn er andere determinanten die de nieuwe ‘werk’- verhoudingen bepalen?
  • Aantrekkelijk werkgeverschap, over flexibiliteit en engagement: Hoe kun je als organisatie tegelijkertijd flexibel zijn en toch individuen aan je binden? Wat bepaalt aantrekkelijk werkgeverschap in een veranderende arbeidsmarkt?

Bent u betrokken bij deze vraagstukken en heeft u interesse in antwoorden van een deskundige en een ervaren community van docenten in dit veld? De opleiding Mens en Organisatieontwikkeling (onderdeel flexibele MSc masterprogramma) start dinsdag 22 mei 2018. Download de brochure of bel de studieadviseur voor deze leergang Wenda Stoffel via 088 556 10 58.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.