Talent alleen is niet genoeg, sociale netwerken worden belangrijk

Dat medewerkers toegevoegde waarde aan klanten, patiënten of burgers moet leveren is geen nieuws meer. Organisaties hebben de laatste 15 jaar veel aandacht besteed aan het verbeteren van prestatiesturing en talentontwikkeling. Deze vorm van personeelsmanagement is in veel organisaties individu gericht, in ieder geval in het gebruikte personeelsinstrumentarium. Leidinggevenden maken met hun medewerkers meestal in individuele gesprekken prestatie- en ontwikkelafspraken.

 

Daarmee laten organisaties een belangrijk vraagstuk liggen, namelijk dat van het creëren van samenhang in de organisatie als community. Organiseren rond talenten is goed, maar als het management te individugericht wordt, als de besturing teveel gericht is op individuele prestaties, dan dreigt de samenhang verloren te gaan.

 

Sociale netwerken

In veel organisaties ontstaat het bewustzijn dat talent management alleen niet genoeg is. Er is ook samenhang en verbinding tussen al dat talent nodig. De metafoor van het voetbalelftal ligt hier voor de hand. Je kunt nog zoveel talent in het veld hebben staan, als er niet goed wordt samengespeeld (of idealiter “blind wordt samengespeeld”) win je de competitie niet. Dit samenspel ontstaat door het sociale netwerk. Het gaat daarmee in de moderne organisatie niet alleen om netwerkvorming in structuren en systemen, maar ook en vooral om netwerkvorming tussen mensen.. Sociale netwerken zijn gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en gedeelde waarden en gedragingen waardoor mensen zich verbinden aan communities en effectief samenwerken mogelijk wordt (gebaseerd op het boek van Cohen & Prusak “In Good Company”). Sociale netwerken benadrukken het belang van relaties tussen mensen, tussen medewerkers onderling én tussen medewerkers en klanten, om succesvol te functioneren als organisatie.

 

Vertrouwen en wederzijds begrip

Met name de verbondenheid vanuit vertrouwen en wederzijds begrip is cruciaal voor organisaties. De wil om die talenten in te zetten, om kennis en ervaring te delen met anderen in het werk staat of valt met vertrouwen en wederzijds begrip. Wanneer er een gebrek aan vertrouwen en wederzijds begrip is zullen mensen niet snel bereid zijn hun talenten, kennis en ervaring in te zetten. Sociale netwerken zijn daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle organisaties geworden.

 

“Talenten + sociale netwerken = concurrentievoordeel”

Sociale netwerken kunnen verschillende vormen aannemen, de ene organisaties kent meer open sociale netwerken, de andere meer gesloten. De vraag is natuurlijk of de organisatie optimaal gebruik maakt van die netwerken. Past het sociale netwerk bij de gewenste strategie? Maken we optimaal gebruik van de sociale netwerken van individuele medewerkers? Hebben we überhaupt zicht op hoe onze netwerken aansluiten op die van klanten? Dit soort vragen horen thuis op de managementtafel, want door het beantwoorden van deze vragen wordt duidelijk of strategieën haalbaar zijn. Voor moderne organisaties geldt eigenlijk steeds meer de formule “talenten + sociale netwerken = concurrentievoordeel”. Daarmee staan sociale netwerken op gelijke voet met economisch kapitaal. Immers, economisch kapitaal is vaak nodig om organisatie te laten functioneren, maar sociale netwerken brengen het succes.

Meer weten over dit onderwerp? De leergang Talent en Organisatieontwikkeling biedt u de laatste state-of-the-art inzichten op dit gebied. Bekijk hier de video met een sfeerimpressie.

 

Dit bericht is een bijdrage van Michiel Schoemaker. Michiel Schoemaker is kerndocent van de leergang Talent en Organisatieontwikkeling. Hij geeft al 25 jaar advies op het gebied van talentontwikkeling en koppelt door zijn opgedane ervaring als bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en als partner van Twynstra Gudde wetenschap aan praktijk. Tegenwoordig is hij adviseur en auteur van diverse managementboeken.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.