Terugblik Overheid in Transformatie 2018 | De laissez faire democratie, de burger als beleidsinstrument

De Nederlandse verzorgingsstaat is een groot goed. Alleen: wat is precies de status ervan? De burger wordt geacht zelf regie te nemen met een faciliterend overheidsapparaat. Echter, diezelfde overheid lijkt zich onder het mom van zelfredzaamheid via decentralisatie vooral terug te trekken. Daarbij worden allerlei initiatieven ontplooit op het gebied van burgerparticipatie. Tijdens het jaarlijkse event ‘Overheid in Transformatie’ hebben we deze thema’s verder verkend. Om een zuiver beeld te construeren en niet af te gaan op stemmingmakerij nam hoogleraar civil society én onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau Paul Dekker ons mee in een onderbouwd verhaal. Hij liet zien dat er een veel genuanceerder beeld is van ‘de boze burger’ dan we geneigd zijn te veronderstellen. Bijvoorbeeld in de mate van gelukservaring en de mate van vertrouwen in onze regering.

In het maatschappelijk debat is het de gewoonte om verschillen tussen burgers, tussen het ene en het andere jaar, tussen nu en toekomst vooral in economische termen uit te drukken. Hoogleraar Cultuurbeschouwingen René Boomkens, betoogde onder het prikkelende thema ‘It’s the culture, stupid!’ dat cultuur in de brede zin van het woord vooraf gaat aan de economie. Daarom zouden we ons bij de gedachte over de inrichting van de maatschappij, ook daarvan op de hoogte moeten stellen. Dus vragen stellen over wat we nu precies verstaan onder samen leven, en of mensen die sociaal kwetsbaar zijn, wel gebaat zijn bij oplossingen in economische zin.

Onder begeleiding van prof. Heinrich Winter – kerndocent van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap – hebben we interactief praktijkgerichte stellingen doorgenomen. In gezamenlijkheid hebben we gemerkt dat er op tal van plaatsen in den lande praktijken worden opgebouwd rondom participatie. Er kwamen aansprekende betekenisvolle voorbeelden langs en toch is het tegelijkertijd een uitdagende zoektocht om in de netwerksamenleving van vandaag positie te bepalen en vooruit te komen

Terugblik in beeld

Tijdens het event zijn er foto’s en een video gemaakt die terug te vinden zijn op de Facebook en Instagram accounts van AOG School of Management.

Podcast

Wilt u terugluisteren? Luister dan onderstaand naar onze podcasts.

  • Luister hier de podcast van de keynote van Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken namens Provincie Flevoland.
  • Luister hier de podcast van de keynote van prof. dr. Paul Dekker: “De burger onder de loep: perspectieven en recente ontwikkelingen”.
  • Luister hier de podcast van de keynote van prof. dr. René Boomkens: “It’s the culture stupid”.

Presentaties

  • Bekijk hier de presentatie van prof. dr. Paul Dekker.
  • Bekijk hier de presentatie van prof. dr. René Boomkens.

Meer inspiratie?

We hopen dat dit event u nieuwe handvatten en inzichten heeft gegeven in uw dagelijkse praktijk. Bent u op zoek naar meer inspiratie en verdieping? Lees dan onderstaande artikelen of volg 12 september aanstaande het proefcollege van Publieke Strategie en Leiderschap, de academische opleiding over de strategische verbindingen tussen samenleving, politiek en ambtelijke organisatie.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van al onze evenementen? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief en ontvang met regelmaat waardevolle artikelen én uitnodigingen voor al onze evenementen! Het eerstvolgende evenement ‘Onderwijsseminar 2018 | De illusie van de prestatiefabriek?’ vindt plaats op donderdag 7 juni aanstaande.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.