De maatschappij waarin onze kinderen opgroeien biedt volop kansen. De bedoeling van onze participatieve samenleving is dat er voor iedereen ruimte is om zelfstandig je eigen bestaan op te bouwen en vorm te geven. Voor kinderen en jong volwassenen betekent dit dat ze als individu moeten leren kansen te signaleren en die zélf te pakken. Voor sommigen is dat een uitkomst. Voor anderen is het een last of een zoektocht.

Onderwijsinstellingen vormen de smeltkroes van onze samenleving. Hoe mooi is het dat er voor iedereen in ons land een eigen plek is om te leren, zich te ontwikkelen? Maar hoe verhoudt de druk om te presteren zich tot andere fundamentele issues in onderwijsland? Terwijl er druk gesleuteld wordt aan de onderwijskwaliteit verandert de wereld om ons heen razendsnel. Dat roept vragen op over de essentie van educatie en het belang van karaktervorming, burgerschap en zingeving.

Onderwijsseminar | De illusie van de prestatiefabriek?

In het onderwijs gaat het om meer dan sec presteren. Maar hoe kom je – werkend in het onderwijs – tot een zinvolle, gedeelde onderwijsvisie?
De leraar of docent als dominante, didactische allesbepaler is niet meer van deze tijd. En hoe staat het met de verbinding met de wereld buiten het onderwijsgebouw: ouders, overheid, inspectie, het bedrijfsleven en andere stakeholders? Laat u op donderdag 7 juni aanstaande inspireren tijdens het onderwijsseminar ‘De illusie van de prestatiefabriek?’. Tijdens de bijeenkomst denken we samen met u als bestuurder, manager, leidinggevende of professional verder en discussiëren we over de stand van zaken in het onderwijs.

Waar en wanneer:

Datum: donderdag 7 juni 2018

Locatie: Locatie 78, Bunnik

Programma

  • 16.00 uur | Inloop en ontvangst
  • 16.30 uur | Welkom en introductie door drs. Durk Piet de Vries (strategisch adviseur & programmamanager AOG School of Management) en drs. Sam Terpstra (kerndocent AOG School of Management-leergang Excelleren in Onderwijsbestuur en zelfstandig bestuursadviseur).
  • 16.45 uur | It’s a whole new worldMarco Derksen (kerndocent AOG School of Management-leergang leiderschap bij digitale transformaties en zelfstandig ondernemer) schetst een tijdsbeeld die volstrekt een andere is dan de wereld waarin volwassenen zijn opgegroeid. Hoe kunnen we deze 21e eeuw duiden? Hiërarchie lijkt plaats te maken voor het netwerk. Digitalisering is de innovatie-aanjager en zorgt voor vernieuwing. Kinderen groeien op in ‘a global village’. Wat betekent dit voor onderwijsinstellingen?
  • 17.30 uur | Pauze en een lichte broodmaaltijd met soep
  • 18.15 uur | Mythes rondom traditioneel en vernieuwend onderwijsdr. Hartger Wassink (Hoofd wetenschappelijk forum en onderzoeker bij NIVOZ, zelfstandig adviseur en gastdocent bij AOG School of Management) ontmythologiseert beweringen over het moderne onderwijs, verhoudingen in het onderwijs en de tegenwoordige roep om ‘innovatie’ en ‘het roer moet om’. Hoe dan wel? ‘Wat is het verschil tussen de begrippen ‘socialisatie' en ‘persoonsvorming' en hoe helpt dat onderscheid ons in het streven naar een duurzame samenleving?'
  • 19.00 uur | Slotoverwegingen en afsluiting – drs. Sam Tersptra en drs. Durk Piet de Vries
  • 19.15 uur | borrel & napraten

Download hier het programma als PDF. 

Aanmelden

De kosten voor dit evenement bedragen € 125,- Deelnemers en alumni van AOG School of Management kunnen deelnemen tegen het gereduceerde tarief van € 95,-

Voordelig aanmelden voor groepen vanaf drie personen

Speciaal voor groepen van drie of meer personen, hanteren we een groepskorting. U betaalt slechts € 250,- voor de complete groep. U kunt hiervoor contact opnemen met Ronald Hellinga via hellinga@aog.nl of 088 556 10 57. Voor groepen groter dan tien personen komen we graag met u in gesprek over een maatwerkprijs.