Visie op werk & HR

Verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties

Hoe de economie, maatschappij en organisaties zich gaan ontwikkelen blijft lastig te overzien. Werkvormen veranderen en daarmee ook arbeidsverhoudingen. Wat betekent dit voor uw organisatie? Is de sociale innovatie voldoende op peil om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden? De manier waarop de afdeling HR zich nu in de organisatie positioneert is mogelijk niet meer houdbaar in de nieuwe netwerkorganisaties. Wat is uw rol in de veranderende organisatie?