Excelleren in Onderwijsbestuur

Goed bestuur, dilemma’s meester

Wilt u een onderwijsinstelling neerzetten waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Waar de kwaliteit van onderwijs hoog op de agenda staat? Leraren en medewerkers met bezieling hun vak uitoefenen en continu gericht zijn op verdere professionalisering? Goed bestuur in onderwijs vraagt een doorleefde visie.