Meesterschap in Adviseren

Ontwikkel een samenhangende en strategische visie op jouw adviesrol

Adviseren is een spannend vak! Want hoe word je gehoord in de wirwar van meningen, behoeften en belangen? Hoe verbind je als je als adviseur, consultants en professional zienswijzen, belangen en gevoelens rond vraagstukken en oplossingen? En welke plek neem je daarbij in? Tijdens de opleiding Meesterschap in Adviseren ontwikkel je een vakoverstijgende en strategische visie op jouw adviesrol.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 16 mei 2023
Investering: € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

Voor wie

De academische opleiding Meesterschap in Adviseren is een ontwikkelplatform voor iedereen die regelmatig een adviesrol inneemt in een complex en spannend veld. U heeft een interne adviesrol, bent gedetacheerd of tijdelijk verbonden aan een project of programma in een adviserende rol. Veel voorkomende functies zijn adviseurs (intern en extern), consultants en professionals op gebied van (strategisch) beleid, HR, financiën, organisatie, communicatie, kwaliteit, of directiesecretarissen. Wij verwelkomen deelnemers uit zowel de publieke als de private sector. U heeft een academische of hbo-vooropleiding en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

In het kort

Voor ervaren vakspecialisten en adviseurs bieden wij de opleiding Meesterschap in Adviseren aan. In de opleiding staat adviseren in het complexe en spanningsvolle organisatorische netwerk centraal. We bieden handvatten om uw repertoire en invloed te vergroten, zodat de organisatie nog meer profijt van uw adviezen heeft.

Adviseren is een ambacht
Adviseren is een ambacht. Het vereist naast deskundigheid in het vakgebied van adviseren, ook inzicht in de dynamiek van de organisatie. Het vergt meesterschap in het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige behoeften en belangen. Een groot deel van elk adviesproces wordt bepaald door zaken die niet worden besproken, maar die er wel toe doen. In de leergang spart u met docenten en collega-deelnemers over onderlinge verhoudingen, beïnvloeding en gedrag als oorzaak én gevolg van het krachtenveld. Zo ontwikkelt u inzicht om sneller de verhoudingen en dynamieken binnen de organisatie te doorzien.

Ontwikkel slagvaardigheid in adviseren
De leergang Meesterschap in Adviseren biedt u handvatten en ruimte om uw denk- en handelingsrepertoire als adviserend specialist te ontwikkelen en vergroten. Vanuit onder meer de psychologie, organisatiekunde, filosofie en economische invalshoek krijgt u meer inzicht in de rol en invloed die u als adviseur binnen organisaties kunt uitoefenen en hoe u zelf wordt beïnvloed. U werkt aan uw vermogen tot verbinden, co-creëren en u ontwikkelt zich verder als sparringpartner op management- en directieniveau. U maakt verschil als adviseur!

Vitale adviesplek vinden
Een relatief nieuw gebied is welke plek u inneemt in het door u omringende krachtenveld. “Hoe snel stap je in de plek die je wordt aangeboden? Wie ben je het meest geneigd om blij te maken: je opdrachtgever, je doelgroep of jezelf? Wie maak je daarmee sterker en wie misschien wel zwakker? En wat is je reflex als het echt spannend wordt en hoe effectief is dat? Ofwel, wat is jouw ‘plek der moeite’? Vragen die gaan over ‘plek’. Wat is je aangeboden plek en welke plek neem je van nature makkelijk in? Voel je je ‘op je plek’ of juist ‘van je plek’? Dat kun je bijvoorbeeld merken aan je eigen energiehuishouding en die van de mensen om je heen”, aldus Paul Kloosterboer, kerndocent van Meesterschap in Adviseren.

In deze leergang ligt de nadruk op adviseren via co-creëren en verbinden of bijvoorbeeld juist begrenzen. De kern is te handelen vanuit uw vitale adviesplek, waar uw inbreng levensvatbaar is en energie genereert. Zonder van hiërarchisch overwicht gebruik te kunnen en te hoeven maken: meesterschap in adviseren.

Na de opleiding Meesterschap in Adviseren

 • Doorziet u sneller de verhoudingen en dynamieken in de organisatie.
 • Bent u in staat adviesprocessen effectief in gang te zetten, te beïnvloeden en te begeleiden.
 • Heeft u een samenhangende en strategische visie op uw adviesrol.

Meet & Greet bijwonen?

Ontdek meer over de leergang Meesterschap in Adciseren. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Paul Kloosterboer

Dr. Paul Kloosterboer is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit en heeft bij verschillende gerenommeerde adviesbureaus gewerkt. Als vrijgevestigd onderzoeker en adviseur werkt Paul voor uiteenlopende organisaties. Daarnaast is hij als docent verbonden aan verschillende business schools. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Meesterschap in Adviseren.

Het programma

De opleiding Meesterschap in Adviseren is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Landschap van organiseren en adviseren

  Deze module geeft u inzicht in verleden, heden en toekomst van organiseren, ondersteunen en adviseren. Hoe verschuiven de verhoudingen tussen denken, beslissen en uitvoeren? Hoe organiseren we dat? En welke dilemma’s en dynamieken brengt dat met zich mee voor adviserende
specialisten? Wat herkent u hiervan in uw eigen en in elkaars praktijken?

 2. Ecologie van adviseren


  Adviseren is van alle tijden, maar kent wel heel verschillende opvattingen, mensbeelden en filosofische tradities. In deze module wordt aandacht
geschonken aan het adviseren door de mensbeelden heen. Centraal in deze module staat bewustwording van uw eigen advieswaarden en hoe u omgaat met die van anderen. Verder gaan we naar een verrassende locatie om de ecologie van organiseren en adviseren nader te onderzoeken.

 3. Adviseren als co-creëren

  Het idee van een vraagstuk dat wordt overgedragen aan een deskundige die zich erover buigt om vervolgens met een pasklaar advies te komen is achterhaald. Het gaat nu vooral om het versmelten van verschillende inhoudelijke en ervaringsdeskundigheden tot een optimaal handelingsperspectief. Dat brengt heel andere adviesprocessen met zich mee. Hoe zien die eruit, hoe richt u ze in en hoe werkt co-creëren in de theorie en in de praktijk?

 4. Reflection-on-and-in-action

  Een nieuw vraagstuk, ontwikkeling of uitdaging vraagt om een nieuw of ander patroon van handelen in de organisatie. Vrijwel elk advies betekent daarom in zijn consequenties een verandervraagstuk. Met eigen karakteristieken die vragen om een unieke veranderkundige aanpak. Een goede adviseur is een ‘reflective practitioner’ die dit doorziet en er een beredeneerde aanpak bij volgt. In deze module wordt ingegaan op hoe de reflective practitioner zich gewaar kan worden van bestaande patronen van handelen en hoe hij nieuwe patronen van handelen kan introduceren.

 5. Context begrijpen en beïnvloeden

  Een groot deel van elk adviesproces wordt bepaald door mensen die niet aanwezig zijn, gebeurtenissen die elders plaatsvinden (of hebben gevonden), geschiedenissen die we niet van elkaar weten en drijfveren waar we ons nauwelijks bewust van zijn. Kortom, zaken die niet worden besproken, maar er wel toe doen. Deze contexten bevatten de bananenschil van menig adviesproces, maar ook de kansen voor onverwacht succes. In deze module wordt aangegeven op welke wijze zaken die doorgaans niet worden besproken er wel toe doen. Hoe zijn deze kansen succesvol te realiseren?

 6. Verbinden onder hoogspanning

  Ondanks alle goede bedoelingen ontstaan er vaak irritaties en fricties in adviesprocessen. En voor je het weet bepalen die, onder een sluier van inhoudelijke argumenten, het werkelijke adviesproces. Niets is zo moeilijk en veeleisend als het verbinden van mensen, kennis en belangen als het botst. Terwijl die botsing ook de kiem voor nieuwe en innovatieve antwoorden bevat. Laat u emotie het adviesproces op slot zetten of maakt u het de sleutel tot vernieuwing?

 7. De Nieuwe Adviseur

  U heeft een rijk palet aan inzichten en praktijken de revue laten passeren. Deze module helpt u verder dit te verwerken tot uw eigen, samenhangende visie op uw adviesrol in uw adviespraktijk. Het maakt u nog scherper bewust van de theoretische, contextuele en persoonlijke keuzes waar u voor staat en wat u daarmee wilt doen.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


2 mrt

Meet & Greet: Meesterschap in Adviseren

online

Aanmelden

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Suzanne uit geeft ons een 9

Deze opleiding was een kado aan mezelf. Een waarvan je niet van tevoren weet hoeveel bloed, zweet en tranen ‘echt leren’ ook al weer kost. Dat de opleiding steeds in modules van 2 dagen was opgedeeld was fijn. Lekker intensief en daarna weer even rust. Ik heb veel geleerd over adviseren, maar bovenal heb ik geleerd hoe IK dat eigenlijk doe.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.