De vooruitgang voor zijn.

Masterclass Regievoering zonder Macht

Samenwerking binnen en tussen organisaties vraagt steeds vaker om een andere manier van sturing en regie, zeker nu het speelveld steeds complexer wordt en integrale opdrachten vaker voorkomen. Hoe verbind je je betekenisvol aan een dergelijk samenwerkingsverband? Hoe kun je verantwoordelijk zijn terwijl je ‘er niet over gaat’?

Dit vraagt op veel niveaus samenwerking: in projecten en programma’s, maar ook in structurele samenwerkingsverbanden, zoals netwerken. Er is een heel speelveld met betrokkenen, persoonlijkheden, rollen en belangen. Iedereen werkt aan een gezamenlijk doel maar heeft verschillende taken. Verantwoordelijkheden liggen niet meer vanzelfsprekend bij ‘de hoogste in rang’.

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: Twee maanden
Locatie: Midden Nederland
Start: 23 november 2020
Investering: € 3.350Hoe te financieren?

De opleiding

Voor wie

De Masterclass Regievoering zonder Macht is interessant voor managers, afdelingshoofden, adviseurs en directeuren die willen weten hoe je verantwoordelijk kunt zijn, terwijl je er niet over gaat.

In het kort

Samenwerken en sturen
Iedere organisatie krijgt meer te maken met unieke opgaven. De maatschappij vraagt om maatwerk, waarbij integrale oplossingen worden geleverd. Je eigen ding doen is niet meer genoeg. Opgavegericht werken vraagt van mensen om samen te werken. Dit zien we terug in projecten en programma’s, maar ook in structurele samenwerkingsverbanden, zoals netwerken. Samenwerking binnen en tussen organisaties vraagt een andere manier van sturen. Partners zijn zelfstandig en willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Iedere partner is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de samenwerking. Dit is waar de masterclass Regievoering zonder Macht over gaat: hoe kun je verantwoordelijk zijn terwijl je er niet over gaat?

Ongelijkwaardige sturing
Sturing is per definitie ongelijkwaardig. Daarom is regievoering een passender vorm. Regievoeren betekent dat je de beheersing los kunt laten zonder dat je minder verantwoordelijk bent. Je kiest bewust voor de beïnvloeding zonder doorzettingsmacht. In termen van Covey kies je bewust voor een focus op zowel je cirkel van invloed als je cirkel van betrokkenheid. Een goede regisseur kan omgaan met frustraties en zoekt moedig naar de grenzen van de beïnvloedingsmogelijkheden.

Regievoering zonder macht
In de masterclass Regievoering zonder Macht kijken we naar de samenhang tussen de gezamenlijke opgave en de belangen en energie van het samenwerkingssysteem, de beïnvloedingsmogelijkheden in de relaties, de organisatie van het samenwerkingsverband, de communicatie en de besluitvormingsmogelijkheden.

Na de opleiding Masterclass Regievoering zonder Macht

 • weet u hoe u eigenaarschap voor een gezamenlijke opgave kan creëren;
 • bent u in staat om samenwerking effectief te organiseren met een functionele inrichting van communicatie en besluitvorming;
 • bent u in staat om begrip te hebben voor de houding en het gedrag van samenwerkingspartners en heeft u zicht op uw mogelijkheden om die effectief te beïnvloeden.
 • heeft u inzicht in uw persoonlijke regiestijl

Onze docenten

Kerndocent

Hans Licht (CMC)

Hans Licht (CMC) is sinds 1985 werkzaam als Management Consultant. Hij is auteur van verschillende boeken over regievoeren. Naast zijn werk als consultant heeft hij een brede internationale ervaring als projectleider en programmamanager in complexe samenwerkingsverbanden. Hans doceert in de postacademische leergang Strategisch Programmamanagement en is programmaleider van de Masterclass Regievoering zonder macht.

Het programma

De masterclass bestaat uit drie dagen. De eerste twee dagen zijn opeenvolgend met een overnachting. De derde dag is een verdiepingsdag die is gepland om de dynamiek van de praktijk te koppelen aan de nieuw verworven inzichten en vaardigheden.

 1. Sturingsparadigma’s

  In deze module worden verschillende sturingsparadigma’s onderzocht en maken we de vertaling naar de eigen praktijk. Hiermee geven we inzicht in de context waarbinnen je regie kunt voeren. We kijken naar verschillende organisatievormen van samenwerkingsverbanden. Hierdoor wordt het duidelijk hoe men een gezamenlijke opgave met eigenaarschap kan creëren. In deze module maken we gebruik van organisatieopstellingen om de verbinding te maken met de praktijk van de deelnemers.

 2. Beïnvloedingsmogelijkheden

  In deze module gaan we dieper in op beïnvloedingsmogelijkheden. En zoomen we in op gezonde relaties en hoe de kenmerken daarvan gebruikt  worden om een samenwerkingsverband te verbeteren. Een belangrijk onderdeel in een samenwerkingsverband is communicatie en besluitvorming. De vraag staat centraal in hoeverre de samenwerking gaat over de betrokken mensen of over samenwerking van organisaties.

 3. Regiestijlen en reflectie

  In deze module staat de reflectie op de gemaakte opdrachten centraal. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende regiestijlen van de deelnemers. Er is aandacht voor persoonlijk leiderschap en de invloed van de persoonlijke overtuigingen op de regiestijl.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 3.350
Lesgeld: € 2.950
Arrangementskosten: € 400 (inclusief hotelovernachting)

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaald of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.