De vooruitgang voor zijn.

Leiderschap in Onderwijsbestuur

Het besturen van onderwijsorganisaties is een veeleisende en uitdagende professie met veel verantwoordelijkheden. Hoe laveert u in de waan van de dag tussen meer doen met minder, het vormgeven aan een lerende organisatie en het realiseren van een duurzaam strategisch plan? De academische leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur biedt grip op het omgaan met de complexe vraagstukken in uw praktijk.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Eén dagdeel per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en Groningen
Start: 5 november 2020
Investering: € 15.245Hoe te financieren?

De opleiding

Voor wie

In de leergang ontmoet u collega’s met een bestuurlijke agenda uit verschillende sectoren in het onderwijs. Deelnemers willen een solide fundament leggen voor besturen in een beweeglijke praktijk én hebben de ambitie zich te ontwikkelen tot meer dan goede onderwijsbestuurders, om zo hun organisatie verder te professionaliseren. Allen met een ruime relevante werkervaring en een academische of hbo-vooropleiding.

In het kort

In de opleiding gaat u met uw mededeelnemers actuele thema’s vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Samen verder denken over kwaliteit van onderwijs, hoe u opgelegde professionaliseringsdoelstellingen kunt realiseren, maar ook over uw verhouding tot de Raad van Toezicht. U gaat op zoek naar de samenhang der dingen, ontwikkelt een toekomstbestendige visie waarmee u verantwoorde beslissingen kunt nemen op ‘goed onderwijs, goed bestuur’.

Werken aan goed bestuur
Als onderwijsbestuurder moet u stand houden onder maatschappelijke en financiële druk, meer doen met minder middelen en tóch inspireren, toekomst bieden en continuïteit waarborgen. De leergang biedt een solide wetenschappelijke kennisbasis en een context waarin u zich kunt spiegelen aan mede-onderwijsbestuurders. U schept hiermee de mentale ruimte om uw dilemma’s meester te worden en goed bestuur te tonen. Om zo vanuit uw persoon, rol en context, omgevingsbewust en integer te kunnen handelen.

Na de opleiding Leiderschap in Onderwijsbestuur

 • verdiept u een aantal cruciale competenties voor professioneel onderwijsbestuur en een gezonde organisatie;
 • vergroot u het vermogen om te varen op eigen kompas, in tijden van toenemende complexiteit;
 • ontwikkelt u uw persoonlijk en verbindend leiderschap;
 • creëert u een gedegen en actuele visie op kwaliteit en onderwijs;
 • ontwikkelt u een helicopterview en komt u tot strategisch denken en doen.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

Hergen Datema

Hergen Datema heeft meer dan twintig jaar ervaring in het vakgebied van de professionele ontwikkeling. Hij werkt graag in het Publieke Domein (Onderwijs, Zorg en Overheid). Na vijf jaar bij Twynstra Gudde te hebben gewerkt, is hij in 2000 zijn eigen bedrijf begonnen. Hij heeft een voorkeur voor ingewikkelde opgaven, waarin zowel op inhoud als in het proces echt iets te ontwikkelen is. Expertisegebieden zijn o.a. leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, strategievorming en veranderkunde. Hergen werkt in verschillende rollen zoals: trainer, procesbegeleider, coach, adviseur en bestuurslid. Hergen is kerndocent van de leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur.

Het programma

De leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur bestaat uit vijf tweedaagse bijeenkomsten en twee dagexcursies gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Tweedaagse ontdekkingstocht | “Je binnenste buiten”

  U onderzoekt uw drijfveren, bagage, waarden en kernovertuigingen aan de hand van het concept van dr. Manon Ruijters, om beter inzicht te krijgen in de bijzonderheden van u als persoon in relatie tot uw professionele rol.

 2. Richting geven aan de onderwijsorganisatie

  Wat is de maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid van onderwijsorganisaties. Wat betekent dit voor de invulling, vormgeving van de rol van u als bestuurder?

 3. Dagexcursie 1 | Verkenning van de context

  We onderzoeken en verkennen broedplaatsen van maatschappelijke vernieuwing, verandering of complexiteit.

 4. De bestuurder aan de slag

  In hoeverre is het concept ‘professional’ van toepassing op de bestuurder? Hoe blijft u in uw bestuurlijke rol terwijl u zich verbindt met de organisatie, met de inrichting ervan en van de specifieke beleidsterreinen.

 5. Dagexcursie 2 | Innovatie in het onderwijs


  We verkennen plekken waar wordt geëxperimenteerd en gebouwd aan nieuwe vormen van onderwijs.

 6. De bestuurder als gezicht, boegbeeld en hoofd

  Hoe toont u uw leiderschap? Hoe houdt u daarin rekening met uw verschillende rollen als bestuurder? We werken aan zelfreflectie en leren denken over het omgaan met morele dilemma’s.

 7. Verbinding en integratie

  Welke plaats neemt de rol en positie van de bestuurder in binnen het krachtenspel met de Raad van Toezicht, de collega-bestuurders, de directeuren en de medewerkers van de organisatie.

 8. Reflectie

  U reflecteert op wat de leergang u als persoon heeft gebracht, wat u heeft geleerd en welke gevolgen dit heeft voor uw rol, uw opgave, opdracht en uw agenda.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 15.245
Leergangkosten: € 12.750
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaald of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Proefcollege

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze proefcolleges.

Tijdens deze proefcollege laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


nader te bepalen

Proefcollege Leiderschap in Onderwijsbestuur

AOG School of Management

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.