Effectief Denken

Presenteren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg je er voor dat je jouw verhaal, visie of idee duidelijk en enthousiast overbrengt op anderen? Iedereen die wel eens presenteert, weet dat de vorm en inhoud van je verhaal voortdurend in evenwicht moeten zijn. En wat voor presenteren geldt, gaat vaak ook op voor het schrijven van een beleidsplan, notitie, offerte of businessplan. Je hebt vaak volop ideeën. Een overvloed aan informatie. Maar kun je met al die input een helder betoog schrijven, effectief communiceren?

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 2 maanden
Locatie: Centraal in Nederland
Datum: 29 maart 2023
Investering: € 2.500 Hoe te financieren?

Voor wie

In uw werk schrijft u regelmatig (website)content, plannen of beleidsstukken die u vervolgens presenteert en verdedigt. U zoekt inspiratie om alle goede gedachten en ideeën in uw hoofd op papier te krijgen en deze in gesprekken of presentaties effectief over te brengen. Nadat u dit korte programma heeft afgerond, kijkt u op een nieuwe, inspirerende en constructieve manier naar de totstandkoming van uw schrijf- en spreekwerk. Naast uw academische of hbo- vooropleiding heeft u minimaal 5 jaar werkervaring.

In het kort

Effectief Denken is een compact programma waarin u een denkwijze ontwikkelt door stil te staan bij de alledaagse activiteit van denken. Allereerst leert u de dagelijkse gedachtestroom die op denken lijkt, te onderscheiden van actief denken. Vervolgens scherpt u dit actieve denken door oefening en inzicht. Zo staat u stil bij de sterke neiging om causaal te denken. Dit leidt echter lang niet altijd tot de beste conclusies. Samen met mededeelnemers denkt u na over de vraag of ‘ergens over nadenken’ wel altijd tot betere resultaten leidt. Gelukkig zijn er redenen genoeg om te blijven denken!

Door te denken, leert u zich beter te verhouden tegenover complexe, spannende projecten en vraagstukken. Ook leert u welke manier van denken houvast geeft en welke ideeën juist onnodige obstakels creëren. Door te investeren in helder denken, werkt u aan zelfstandigheid.

Schrijven
Vervolgens leert u het heldere denken expressief te gebruiken. U gaat aan de slag met uw vermogen om voor iedere schrijf- of spreeksituatie de optimale vorm te vinden en uit te werken. Welke woorden en zinnen ‘vangen’ uw denken? En hoe beïnvloeden ze het denkproces van lezers of luisteraars? U leert nadenken over de precisie, de zeggingskracht en de overtuigingskracht van uw woorden en zinnen. Zo oefent u in verschillende manieren om redeneringen op te bouwen en te formuleren. Aan de hand van online oefeningen, thuis en met elkaar scherpt u uw denken, schrijven en presenteren.

Presenteren
In het programma is ook aandacht voor de stilistische kant van de expressie. Daarin komen onderwerpen aan bod als: ‘hoe neem ik de lezer mee in mijn argumentatie?’ en ‘hoe bouw ik mijn betoog retorisch op?’. Zo sterken offline en online ontmoetingen u in het betekenisvol communiceren.

Na de opleiding Effectief Denken

 • bent u in staat om in uw ideeën en de veelheid van informatiestromen doel en structuur aan te brengen, zodat ze van betekenis zijn voor verdere verwerking;
 • kunt u uw visie op basis van een helder en logisch argumentatiepatroon opschrijven en op effectieve wijze presenteren;
 • heeft uw boodschap meer impact binnen en buiten uw organisatie, doordat u groeit in betekenisvol communiceren.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Wouter Kalf

Wouter is verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en Leiden. Hij publiceert in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Philosophical Studies en recentelijk verscheen van hem het boek Moral Error Theory (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2018). Zijn tweede boek Meta-ethiek: methoden, theorieën en ontwikkelingen (Amsterdam: VU University Press) is verkrijgbaar vanaf eind 2018. Wouter hecht groot belang aan kruisbestuiving tussen filosofie en wetenschap en doceert daarom regelmatig bij andere opleidingen dan filosofie, zoals geneeskunde (Bristol), bestuurskunde (Nijmegen) en politicologie (Leiden).

Het programma

Het programma Effectief Denken bestaat uit drie module dagen verdeeld over twee maanden. In de modules ligt de nadruk op het inzicht krijgen in het denken als middel om de expressie, het schrijven en het presenteren aan te scherpen. De drie dagen worden op verschillende inspirerende locaties verzorgd.

 1. Voorbereiding

  Om goed voorbereid deel te kunnen nemen aan de moduledagen zal een aantal basisvaardigheden via e-learning worden behandeld. Voor aanvang van elke workshop kunt u via online aangeboden lesstof oefenen. Denk hierbij aan het formuleren van een probleemstelling en basisbegrippen van logica, de kunst van het redeneren, argumentatie en grammatica.

 2. Module 1

  Woensdag 29 maart 2023
  Dialectica
. Deze module is er op gericht om door inzicht in onze manier van denken, tot verbetering te komen. Daarom richt u zich op veelgemaakte denkfouten en het herkennen, onderscheiden en beïnvloeden van manieren van denken. Door denkfouten in een vroeg stadium te herkennen, leert u te denken gebaseerd op een juist fundament. Helder denken is geen doel op zich. Het staat aan de basis van uw business plan, een beleidsnotitie of uw presentatie. Daarom wordt er in deze module ook aandacht besteed aan de sociale component van helder denken: welke reflectieve kwaliteiten worden in uw omgeving gestimuleerd? En wat is er ‘ondenkbaar’?

 3. Module 2

  Dinsdag 25 april 2023
  Dialectica Grammatica. 
Door te leren schrijven, leren we opnieuw denken. In deze module staat de betekenisvolle relatie tussen geschreven woorden en denken centraal. U oefent uw argumentatie ‘op papier’. Vanuit verschillende invalshoeken gaat u een onderwerp beschouwen en benaderen. Door te leren problematiseren, vergroot u uw flexibiliteit in denken en uw vaardigheid in schrijven. We behandelen verschillende talen en stijlen als representanten van verschillende manieren van denken. Daarmee ontwikkelt u een rijke woordenschat en maakt zorgvuldige woordkeuzes, afgestemd op het doel van de tekst. Zo leert u de juiste toon te treffen voor het beoogde effect op het denkproces van de lezer.

 4. Module 3

  Dinsdag 23 mei 2023
  Dialectica Grammatica Retorica
. U maakt kennis met de inhoudelijke betekenis van verschillende presentatievormen en herkent de betekenis van ogenschijnlijk toevallige woordkeuzes en zinsopbouw. Zo leert u de impact daarvan te gebruiken als strategie voor effectief communiceren. De module retorica gaat ook over inspirerend spreken. Door op het juiste moment gebruik te maken van krachtige beelden verbeteren uw gesprekstechniek. U leert vrijmoedig spreken: zeggen wat er gezegd moet worden, zonder de verbinding te verliezen. Deze vaardigheden bevorderen de kwaliteit van denken en helpen bij het spreken in het openbaar, het leiden van vergaderingen en de verdediging van uw argumentatie.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Alumni: € 2.050,-
Niet-alumni: € 2.500,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Investering is inclusief arrangementskosten, drie lunches en een verrassende afsluiting.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

PE punten

Wil je PE punten/EC’s voor je deelname aan dit programma laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven en indien gewenst een bewijs van deelname maken met de PE punten/CE’s erop.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8


Erik uit geeft ons een 8

Effectief denken, vervolgens schrijven en presenteren bevorderd je bewustwording van de boodschap die je wilt zenden.

Ton uit geeft ons een 8

Interessante opleiding waarin aloude kennis en inzichten (van soms 2500 jaar geleden) ook nu toepasbaar blijken. Mijn overtuigingskracht is daardoor gegroeid.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.