Zonder wijsheid brengt passie meer risico’s

Fatma Sener, deelnemer incompany leergang e-adviseur

Toen Fatma Sener, International Business Coach bij de Kamer van Koophandel, zich inschreef voor de incompany-leergang E-adviseur, had ze vooral praktische sessies verwacht. Sessies waarin ze veel nieuwe tools aangereikt zou krijgen. Dat het programma haar zó zou verrijken en anders naar haar rol als adviseur liet kijken, heeft haar enorm verrast. “Door de leergang heb ik een beter begrip gekregen van de visie en de ambitie van de organisatie waar ik deel van uitmaak. Ook heb ik een duidelijker beeld van de mogelijkheden die digitalisering en technologische vernieuwing met zich meebrengen. Ik heb een concrete vertaalslag kunnen maken naar mijn rol als adviseur en de meerwaarde die ik richting ondernemers kan bieden.”

                                                                                                       Eigen verhaal vormgeven over talenten, visie, passie en waarden 

“De leergang heeft een heel dynamisch karakter. Het heeft bij mij een ontwikkelingsproces op gang gebracht, dat zich nog steeds verder ontvouwt. De sprekers in de leergang zijn leiders en praktijkprofessionals en hebben hun eigen verhaal over waar ze voor staan. Dat werkte inspirerend.

Dankzij deze opleiding begrijp ik meer het belang van toekomstgericht werken. De ‘oude’ manier van werken is niet meer houdbaar voor bedrijven en werknemers. Door de nieuwe inzichten wilde ik mijn eigen verhaal vormgeven en naar ondernemers overbrengen. In de leergang was veel ruimte om over mijn verhaal te sparren met docenten en deelnemers. Ik heb veel aanmoediging en stimulans ervaren voor het verder brengen van mijn ideeën. Hierdoor durf ik nu meer te vernieuwen.

Wat ik ook heel mooi vind, is dat ik de leergang samen met collega’s heb gevolgd. Hierdoor konden we gezamenlijk reflecteren op de nieuwe kennis. We gingen tijdens de leergang echt het gesprek met elkaar aan over onze functie. Wat betekent dit voor onze functie en de meerwaarde die wij leveren? Wanneer weet je of een klant tevreden is en vanuit welke waarden werk je? De “heilige” kaders werden opengebroken in een veilige setting. Met de modules die ik heb gevolgd, is mijn zelfbeeld versterkt. Ik heb een concreter beeld van mijn talenten, passie en drijfveren en hoe ik die gericht en effectief in kan zetten voor de Kamer van Koophandel en mijn klanten. Daarmee sta ik sterker in mijn functie.”

The best of both worlds: de combinatie van digitalisering en persoonlijk leiderschap

“Naast het versterken van het persoonlijk leiderschap wilde de Kamer van Koophandel met deze leergang de digitaliseringsambitie verder brengen. Onze functie is heel breed en we hebben veel ruimte om de functie zelf vorm te geven. Ik heb in de leergang vooral nagedacht over de vraag: Hoe ziet de adviseur van de toekomst eruit? Dit geïnspireerd door de vele modules over hoe je digitalisering niet als de vijand dient te zien, maar als iets waarmee je je functie kunt verrijken. We werden uitgedaagd om vanuit diverse perspectieven te kijken naar ons werk en wie we daarin zijn in combinatie met de technologie. Om vanuit daar te kijken: Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige dienstverlening vanuit de KvK en welke rol kan ik nu en in de toekomst vervullen?”

Adviesgesprekken als instrument om ondernemers hun dromen waar te maken

“Ik werk veel met ondernemers die zaken willen doen met partners in het buitenland. Uiteraard kunnen mensen zelf steeds meer informatie digitaal en online vinden, in een database of op internet. Het nadeel daarvan is, dat ze niet altijd weten of de informatie of mensen die ze vinden betrouwbaar zijn. Daar zit onder meer mijn expertise. Ik kan advies geven over welke van de partijen die ze gevonden hebben, het beste aansluit bij hun wensen en matches organiseren.

Daarnaast kan ik de klant advies geven over ondernemerschap daar waar nodig, door de klant na te laten denken over essentiële vragen en actuele thema’s voor hun bedrijf. De vragen die aan mij gesteld zijn in de leergang, stel ik nu ook aan de klant. Daarmee krijgen de gesprekken verdieping en gaat de klant scherper nadenken over wat hij wil realiseren en waar hij echt gelukkig van wordt. En dat is nu precies mijn drive: dat ondernemers gelukkig worden van wat ze doen.”

Innovatieve tools die de Kamer van Koophandel verder brengen

“Met behulp van de inzichten uit deze leergang, heb ik een idee ingebracht voor een business game voor ondernemers die willen starten met importeren. Deze game is begin september 2018 door KvK productmanagement gelanceerd. Daarnaast heb ik in kaart gebracht welke tools de klant echt gaan helpen. Hoe ze het beste ingezet kunnen worden en welk team dit het beste kan gaan uitvoeren. Dat levert zeker meerwaarde op voor de organisatie. Maar ook het feit dat ik nu echt een ambassadeur ben van c.q. influencer voor de Kamer van Koophandel en 100% achter mijn functie sta. Ik doe er alles voor, dat ondernemers hun passie en meerwaarde vinden. Zoals Haemin Sunim stelt (boeddhistische monnik afgestudeerd aan de Harvard en Princeton universiteit): “Zonder wijsheid brengt passie meer risico’s”. De missie van de leergang is voor mij en de Kamer van Koophandel echt tot zijn recht gekomen!”

In bovenstaand artikel leest u de ervaringen van Fatma Sener, International Business Coach bij de Kamer van Koophandel, over haar deelname aan de Incompany leergang E-adviseur. Deze leergang is in co-creatie ontworpen, vanuit de wens van de Kamer van Koophandel om ook in de (digitale) toekomst meerwaarde te blijven bieden voor ondernemend Nederland. Wilt u meer informatie over de inhoud of effecten van dit programma? Of wilt u zelf aan de slag met persoonlijke- en organisatieontwikkeling? Wij informeren u graag en denken vrijblijvend mee. Neem contact op met Hellen van Lienden via telefoonnummer 088 – 556 1000 of kijk voor meer informatie op onze Incompany en Maatwerk-pagina.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.