Waarden Gedreven Leiderschap

Gabriel_AnthonioEen wenkend perspectief
Leiderschap is er in alle soorten en maten. Sommige leiders richten zich op economische winst. Anderen richten zich op marktpositie en groei. Weer anderen op de ontwikkelingen van competenties van medewerkers. En weer anderen richten zich vooral op de flexibilisering van de organisatie en moderne techniek. In de management literatuur wordt vaak een mix van doelen gepresenteerd. Menig management deskundige betoogt daarbij dat men het ei van Columbus heeft gevonden. Als je hun rijtje van 5, 7 of 10 leiderschapsvaardigheden volgt dan zal je succesvol zijn.

 

 

Invloed uitoefenen

Maar wat is leiderschap eigenlijk? En wat is succes in dit verband? Leiderschap heeft niet alleen te maken met een functie die je bekleed maar vooral hoe je die invult. Leiderschap gaat dus over invloed uitoefenen. Deze invloed gaat niet alleen over anderen die je beïnvloed, maar ook over jezelf. Vragen als hoe blijf ik mezelf ontwikkelen en hoe bereid ik me voor op een nieuwe taak, zijn hier voorbeelden van. Leiderschap gaat dus over bewust invloed uitoefenen op jezelf en omgeving. Succes kunnen we omschrijven als het behalen van doelen. Je maakt een plan en bereikt de doelen binnen de tijd en beschikbare middelen. Succes is niet alleen een moment, maar zien we ook graag in de toekomst beklijven. We spreken in dit verband bijvoorbeeld over continuering of duurzaamheid.

 

Het goede leven

Leiderschap gaat dus over bewust invloed aanwenden en duurzaam succes behalen.  Nu we een eerste idee hebben wat leiderschap kan zijn en wat succes inhoud kunnen we op zoek gaan richtinggevende ideeën. Een van de bronnen die we hiervoor kunnen aanwenden is de klassieke filosofie.

 

Plato onderzoekt de vraag naar het goede leven. Het goede leven richt zich op het duurzame, het eeuwige. Goed leven heeft een tijdelijk, consumptief karakter. Om goed te kunnen leven hebben we vaardigheden en kennis nodig. Daarmee kunnen we produceren en zaken slim organiseren. De vraag naar het goede leven gaat verder. Daarbij kun je in praktische zin denken aan de gevolgen van een interventie voor toekomstige ontwikkelingen, een nieuwe generatie medewerkers, je kinderen of zelfs kleinkinderen.

 

Waarden

Als Plato op zoek gaat naar het goede, het duurzame leven stuit hij op twee soorten waarden. Er zijn veel waarden die verbonden zijn aan producten of diensten, maar die allemaal veranderlijk, zoals de producten of diensten zelf. In de mode, in de auto industrie, maar ook in de gezondheidszorg is er sprake van het tijdelijke, dat nu goed is. Er zijn enkele waarden die duurzaam, verbonden met het eeuwige zijn. Zaken als vriendschap, rechtvaardigheid maar ook matigheid zijn hier voorbeelden van. Op dit punt verschilt Plato van veel andere ‘bestuurskundigen’ die vooral het doelgericht handelen, gericht op het tijdelijke centraal stellen. Plato zoekt naar universele principes, niet de vergankelijke maar een duurzame perspectief.  Succesvol leiderschap in termen van Plato betekent niet alleen de zaken voor vandaag goed regelen, maar vooral ook voor de generaties erna. Dit waarden gedreven leiderschap biedt een wenkend perspectief in een tijd waarin zaken zo vluchtig en tijdelijk zijn geworden.

Waarden gedreven leiderschap is onder andere een thema in de Public Strategy Course.

 

Dit bericht is een bijdrage van Gabriel Anthonio. Gabriel Anthonio is Voorzitter Raad van Bestuur van Jeugdhulp Friesland en Lector Leadership and Change Management aan Stenden Hogeschool. Volgens Anthonio is er in de (semi)publieke sector behoefte aan waarden gedreven leiderschap in plaats van management dat vooral gericht is op systemen en processen. De kern van waarden gedreven leiderschap is het werkelijk contact willen maken met anderen. Gabriel treedt op als docent in Public Strategy Course, de opleiding Management van Organisaties en incompany-leergangen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.