Waardecreatie in onze Kopstudie MBA

Janjaap Fleurke

In de Kopstudie MBA van AOG School of Management draait het om waardecreatie. De deelnemers zijn bijna een jaar lang bezig met hun praktijkscriptie waarin ze laten zien dat waardecreatie geen casuïstiek is, maar reëel praktijkwerk. Dat betekent: weerbarstigheid, plezier, ontwikkeling, bijschaven, frustratie, onderzoek, enthousiasme, groeiend zelfvertrouwen enzovoort. Maar hoe ziet zo’n praktijkscriptie, of Venture zoals we het noemen, er nu eigenlijk uit? In dit blog neem ik u graag mee langs een paar voorbeelden van onze alumni.

Waste is what is left when fantasy ends – Ronny Pals

De omgeving blijft in toenemende mate steeds meer vragen van industriële bedrijven. Er zijn veel verschillende, soms tegengestelde, belangen. Wat goed voor het milieu is, is niet altijd goed voor de portemonnee van een organisatie. Daar waar nu markt voor is, is er over tien jaar niet noodzakelijk ook. Het is daarom goed om innovaties te onderzoeken. En dat is wat Ronny Pals in zijn Venture heeft gedaan. Bij het productiebedrijf waar hij werkte werden reststromen van het productieproces afgevoerd, maar dacht Ronny, wellicht kunnen ze wel gebruikt worden. En inderdaad, wat bij zijn bedrijf een reststof was, bleek een verhandelbare grondstof te kunnen zijn in de verfindustrie. Dit heeft een prachtig Venture opgeleverd waarin afnemers, logistiek, materiaal, etc. grondig zijn onderzocht en uitgewerkt tot een nieuwe waarde propositie met als adagium: “Waste is what is left when fantasy ends”.

Schakel tussen tevreden hulp en tevreden cliënt – Dennis Bouwman

Grote maatschappelijke veranderingen hebben invloed op organisaties, maar we meten veranderingen natuurlijk ook af aan de mate van herkenbaarheid in onze eigen levenssfeer. Binnen de zorg kan dat soms heel confronterend zijn: zorg wordt geleverd aan kwetsbare mensen en stelselwijzigingen leiden soms tot vervelende situaties. Zo is onder invloed van marktwerking in de zorg de afgelopen jaren heel veel veranderd. Lang niet altijd kwam dat de patiënt ten goede. Het kernthema van de Venture van Dennis Bouwman is dan ook het organiseren van deze ‘basiszorg’. Zorg waarbij de zorgmedewerker zich kan richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van de zorg. En waarbij de administratieve verwerking plaatsvindt in een andere wereld, in een data center online. Een heldere scheiding tussen deze werelden van de zorg enerzijds en de wereld van administratie en management anderzijds, maakt dat de zorgmedewerker zich kan richten op haar werk en haar cliënten.

The secret of innovation is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new – Peter Veenstra

Uit onderzoek is gebleken dat het tekort aan leerkrachten een reëel probleem is. Door het tekort hapert de ‘levering’, waardoor onderwijsinstellingen niet in staat zijn een effectieve leeromgeving te creëren. Die omgeving is noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren. De kern van het Venture van Peter Veenstra is dat hij uitzoekt hoe, door het onderwijs anders vorm te geven, het probleem van een tekort aan leerkrachten opgeheven kan worden. En, dat koppelt hij meteen ook aan zijn onderzoeksonderwerp: ‘hoe kan juist de leerling echt centraal staan in een nieuwe vorm van ‘levering’?’ In vele scholen is de beschikbaarheid van een lokaal leidend in het onderwijsaanbod. Maar wat  nu als de omgeving waarin de leerling het meest effectief en efficiënt kan leren, leidend is? Peter heeft in zijn Venture deze vragen behandeld en een innovatieve waardecreatie geschreven die aanpassingen in het delivery mechanisme van het onderwijs bewerkstelligt met als effect dat het tekort aan leerkrachten opgeheven wordt  én juist de leerling echt centraal staat en daardoor optimaal profijt heeft van de omgeving waarin hij het meest effectief en efficiënt kan leren. Innovatie binnen het onderwijs, dat ook nog eens gericht is op de groei van de leerling, – dat is toch de moeder van alle innovaties?

Meer weten?

Oriënteert u zich op een MBA en bent u nieuwsgierig naar de ervaringen van oud deelnemers? Neemt u dan gerust contact met ons op via 088 556 10 00 of per mail via info@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.