Van managers naar leiders bij Adelante Zorggroep

Als HR Manager van revalidatiecentrum Adelante in Limburg, is Jeroen van der Veen zich elke dag bewust van de complexiteit van zijn organisatie en de wereld van de zorg waarin die organisatie functioneert. ‘Ons natuurlijk gedrag was onmiddellijk reageren op de problematiek van vandaag. We hielden onvoldoende rekening met hoe de wereld veranderde. Dankzij drie edities van een op maat gemaakt leiderschapsprogramma, dat we samen met AOG School of Management hebben ontwikkeld en uitgevoerd, houden we nu meer rekening met de houdbaarheid van oplossingen op de langere termijn. Bovendien zijn onze managers ondersteund in een transformatie, waarbij leiderschap centraal staat. Dat betekent leren en ontwikkelen in de competentie van vooruit kijken, verder denken en de vertaalslag naar de eigen leiderschapspraktijk.’

Hoe kunnen we in de dynamiek van alledag, complexe problemen doorgronden?

‘Onze instelling werkt met totaal verschillende doelgroepen: zo begeleiden we volwassenen die revalideren en daarna vaak re-integreren op de arbeidsmarkt, maar ook kinderen met gehoor-, taal- en spraakproblemen. We zijn verder een school voor speciaal onderwijs en we bieden mogelijkheden voor wonen, logeren en opvang voor kinderen met een beperking. Kortom, we hebben te maken met zeer complexe problemen in een wereld die steeds complexer wordt. Tegelijkertijd zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt snel groeit. Onze managers reageerden adequaat op de problemen van vandaag, maar hadden onvoldoende zicht op de toekomst. Dat is ook niet eenvoudig in een setting, waarbij er veel van managers en leidinggevenden gevraagd wordt. Iedere dag weer. Tijd en mentale ruimte besteden aan zichzelf en de eigen ontwikkeling als leider schiet er dan regelmatig bij in.’

Ontwikkeling van management naar leiderschap

‘We gingen daarom op zoek naar een organisatie waarmee we konden werken aan onze ontwikkeling. We wilden van management naar leiderschap: in onze visie lossen managers dingen zelf op, leiders geven anderen de ruimte om dingen op te lossen. Er werken hier meer dan genoeg hoogopgeleide professionals met veel kunde en kennis die goed in staat zijn om zelf problemen op te pakken. Daar moet je als leider meer oog voor hebben. Die stap wilden we samen gaan zetten.’

Met maatwerkprogramma inspelen op veranderingen

‘Ik kende AOG School of Management van een seminar en tijdens onze gesprekken werd snel duidelijk dat AOG bereid was om maatwerk te leveren in plaats van een standaardtraject met een vast verloop en format. Daarmee sloten ze het beste aan op onze wensen. Samen hebben we op basis van een uitvoerige analyse onze centrale vraagstelling geformuleerd: in de kern gaat het er ons om dat onze leidinggevenden in staat moeten zijn om snel in te spelen op veranderingen in onze omgeving. Die veranderingen zijn vaak subtiel en komen razendsnel: wat vandaag waar is, kan morgen heel anders liggen. Op basis van deze analyse hebben we samen twee edities geformeerd bestaande uit ieder vijf modules opgezet met een groep van vijftien deelnemers uit het MT en de groep van teammanagers. Die modules gingen over onder andere besluitvorming, strategisch denken en conceptueel denken. Ook was er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De derde editie hebben we later opgezet en daarvoor hebben we jonge en aspirant managers en ook aankomende leidinggevenden uitgenodigd.’

Waarde en betekenis toevoegen aan wat we doen

‘We hebben het hele traject ongeveer een jaar geleden afgerond, waarbij er projecten en leeropbrengsten zijn gepresenteerd met de duidelijke intentie om de lerende beweging voort te zetten. Als ik nu terugkijk, merk ik vooral dat we andere gesprekken met elkaar hebben. We lossen nog steeds problemen ad hoc op, dat hoort bij ons werk maar steeds vaker stelt iemand dan de vraag wat zo’n oplossing betekent voor de continuïteit. Of in hoeverre iets waarde en betekenis toevoegt aan wat we al doen. Die houding is echt de oogst van dit traject. Een goed voorbeeld is het besluit om onze flexibele schil van uitzendkrachten te vervangen door een interne pluspool met vaste, ervaren medewerkers die flexibel inzetbaar zijn op meerdere afdelingen. Zo lossen we knelpunten op een duurzame manier op met onze eigen, best passende mensen. Dat hadden we vroeger niet zo kunnen bedenken.’

 

Wilt u als organisatie ook de volgende stap zetten? AOG School of Management is graag uw partner bij het opzetten van een incompany- of maatwerkprogramma. Samen met u ontwikkelen we leertrajecten die organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen. Meer weten? Lees hier meer over Incompany en maatwerk of neem contact op met Durk Piet de Vries, strategisch adviseur en programmamanager, via telefoonnummer 06-22205739 of per e-mail vries@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.