Smart Cities

Bram Brouwer

Bram Brouwer

Op het kruispunt van visies over de toekomst van steden waarin steeds meer mensen gaan wonen en werken, is efficiency, gevoed door data en logistiek, het thema van de komende tijd. De intelligentie van een stad bepaalt steeds meer de groeipotentie, het woon-, leef- en werkgenot.  Vormen de ‘smart cities’ en de bijbehorende digitalisering de oplossing voor het omgaan met de toenemende aantrekkingskracht van de stad?

Grote hoeveelheden gegevens geven steeds meer nieuwe inzichten over gedragingen en behoeften van burgers. En op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden door de overheid en door bedrijven. Gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs , winkels maar ook sociale voorzieningen en infrastructuur vragen om allerlei efficiencyslagen om de kosten ervan te drukken, de toegankelijkheid te vergroten en de sociale ongelijkheid te verminderen.

Het concept ‘smart city’ vormt de basis voor het verbeelden van de stad van de toekomst. Het gevaar bestaat in het denken dat steden beter gemanaged en bestuurd kunnen worden door de data die een stad genereert.  Mobiele telefoons, credit cards, tablets, vervoersbewijzen en andere dagelijks data genererende zaken leveren niet altijd betrouwbare en accurate gegevens op. En daarmee geen accurate analyses en beleidskeuzes. Welke algoritmes worden gebruikt? Door welke technische systemen, planners, economen en adviseurs  worden de data gekoppeld? Wat wordt er gekoppeld en wat niet? Hoe worden de systemen beveiligd?

Smart city word cloud concept. Vector illustration

Een grote vraag is hoe bijvoorbeeld beleidsmakers, dienstverleners en ook zorgaanbieders, scholen, en vervoerders, op basis van beschikbare data verstandige beslissingen kunnen nemen? En tegelijkertijd de privacy van de burgers kunnen waarborgen. Op welke wijze kan er verantwoord  samengewerkt worden met informatie- en communicatiebedrijven die ook een eigen agenda hebben?

De stad in de toekomst vraagt om verder denken over urbanisatie en economische groei. Gebaseerd op technische innovaties en een brede sociale agenda. Het idee van de ‘smart city’ gaat verder dan alleen het inzetten van ICT en het nadenken over luchtvervuiling. Het betekent ook verder denken over het gebruik van intelligent openbaar vervoer, watermanagement en afval. Efficiënter gebruik van verlichting en verwarming van gebouwen en openbare ruimte.  Nadenken over de groeiende sociale ongelijkheid. In combinatie met een toegewijd stadsbestuur en bezielende ondernemers, veilige openbare ruimtes en de behoeften van bijvoorbeeld  de ouder wordende inwoners.

Op welke wijze biedt het transformatiefenomeen ‘smart city’ antwoorden op de toegenomen complexiteit van technische expertise en demografische ontwikkelingen?  Welke vooruitzichten  en kansen zijn er voor jouw organisatie binnen de smart city ontwikkelingen?  Ervaar dit tijdens de Masterclass ‘Smart Cities’ 2016 op 7 april aanstaande in Wenen, de smartest city in Europa. Aanmelden kan hier!

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.